Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva29. listopadu 2022Odhadovaná doba čtení: 5 min

Strategie pro drony 2.0: vytvoření rozsáhlého evropského trhu s drony

Dron
© Copyright European Union - Cristof Echard

Komise dnes přijala Evropskou strategii pro drony 2.0, která stanoví vizi dalšího rozvoje evropského trhu s drony. Tato strategie vychází z celosvětově nejpokročilejšího bezpečnostního rámce EU pro provoz dronů a pro stanovování souvisejících technických požadavků. V nové strategii je uvedeno, jak může Evropa zajistit rozsáhlý komerční provoz dronů a zároveň nabídnout v tomto odvětví nové příležitosti.

Od pracovních míst k novým řešením v oblasti mobility

Díky komplexnímu regulačnímu rámci EU se drony v evropském nebi bezpečně pohybovaly stovky tisíc hodin, například za účelem mapování infrastruktury, monitorování úniků ropy nebo odběru vzorků půdy. Významný pokrok byl zaznamenán také u projektů týkajících se používání dronů pro letecké dodávky lékařského materiálu a pro přepravu lékařských vzorků mezi zdravotnickými službami. Základem pro intenzivnější využívání dronů bude systém „U-space, který bude zaveden v lednu 2023. Z globálního hlediska jde o jedinečný evropský systém pro bezpečné řízení provozu dronů.

Dříve, než bude Komise prosazovat další vývoj těchto inovativních technologií, se chce ujistit, že společnost drony podporuje. V zájmu řešení obav týkajících se hluku, bezpečnosti a ochrany soukromí proto strategie vyzývá orgány národní, regionální a místní samosprávy k zajištění toho, že se při využívání služeb dronů budou respektovat potřeby občanů.

Ve strategii se předpokládá, že se do roku 2030 součástí života Evropanů stanou tyto služby dronů:

  1. v rámci použitelných právních rámců jde o tísňové služby, mapování, zobrazování, inspekce a dohled pomocí civilních dronů, jakož i o naléhavé dodávky malých zásilek, například biologických vzorků nebo léků;
  2. služby inovativní letecké mobility, jako je například letecká taxislužba, poskytující cestujícím pravidelné dopravní služby, nejprve s pilotem na palubě, avšak konečným cílem je plně automatizovaný provoz.

Uvolnění potenciálu unijního trhu s drony i souvisejících služeb vyžaduje identifikaci kritických technologických stavebních kamenů, jako je umělá inteligence, robotika, polovodiče a kosmické služby EU a mobilní telekomunikace. To Evropské unii pomůže vybudovat inovativní a konkurenceschopné odvětví dronů, čímž se sníží strategická závislost.

Ve strategii jsou také vymezeny možnosti synergií mezi civilními a obrannými drony a posílení protidronových kapacit a odolnosti systému.

Devatenáct opatření pro budoucí trh s drony

Komise nyní zahájí práci na devatenácti stěžejních provozních, technických a finančních opatřeních strategie s cílem vytvořit regulační a obchodní prostředí vhodné pro budoucí dronový vzdušný prostor a trh s drony:

  1. přijetí společných pravidel pro letovou způsobilost a nových požadavků na odbornou přípravu dálkově řídících pilotů a pilotů letadel eVTOL (elektrických letadel s posádkou schopných vertikálního vzletu a přistání);
  2. financování vzniku on-line platformy na podporu místních zúčastněných stran a průmyslu při zavádění udržitelné inovativní letecké mobility;
  3. vypracování strategického plánu pro dronové technologie s cílem určit prioritní oblasti pro podporu výzkumu a inovací, snížit stávající strategické závislosti a zabránit vzniku nových;
  4. definování kritérií použitelných na udělení dobrovolné značky pro drony schválené z hlediska kybernetické bezpečnosti.

Tato práce připraví půdu pro rozsáhlý komerční provoz a zajistí, aby Evropa měla prospěch ze synergií mezi civilním, bezpečnostním a vojenským využíváním dronů a souvisejících technologií, včetně protidronových řešení.

Souvislosti

Ve Strategii Komise pro udržitelnou a inteligentní mobilitu se uvádí, že do konce roku 2022 bude vypracována aktualizovaná evropská strategie pro drony. K tomuto sdělení je přiložen pracovní dokument útvarů Komise posuzující výzvy, jimž čelí odvětví dronů, jakož i analýzy a údaje, na nichž je založena nová strategie pro drony 2.0.

Komise od roku 2014 buduje základy komplexní politiky EU týkající se dronů. Prováděcí nařízení Komise 2019/947 a nařízení Komise v přenesené pravomoci 2019/945 obsahují podrobná pravidla a postupy pro provoz bezpilotních letadel a stanoví požadavky na projektování a výrobu bezpilotních systémů. Od roku 2003 EU investovala do vývoje nebo inovativního využití dronů téměř 980 milionů eur. V rámci svých výzkumných a inovačních programů financovala 320 projektů týkajících se dronů.

Další informace

Otázky a odpovědi

Pracovní dokument útvarů Komise

Strategie pro drony 2.0

Citát:

S příchodem nové generace letadel s elektrickým pohonem schopných provozu ve městech a regionech je naší povinností zajistit, aby kromě zachování bezpečnosti provozu ve vzdušném prostoru podmínky splňovaly jak obchodní potřeby provozovatelů, tak očekávání občanů, pokud jde o bezpečnost a ochranu. Dnešní strategie nejen rozšiřuje schopnost Evropy zajistit rozsáhlý komerční provoz dronů, ale nabízí také nové příležitosti, zejména malým a středním podnikům. Zavedením vhodného rámce by evropský trh se službami dronů mohl do roku 2030 vytvořit 145 000 pracovních míst a dosáhnout hodnoty 14,5 miliardy eur.

Adina Văleanová, komisařka pro dopravu

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
29. listopadu 2022