Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva23. března 2022Odhadovaná doba čtení: 4 min

Ukrajina: 3,4 miliardy eur pro země Unie, které přijímají uprchlíky z Ukrajiny, ve formě předběžného financování z REACT-EU

Ursula von der Leyen v Evropském parlamentu

Na podporu členských států, které přijímají a ubytovávají uprchlíky z válkou zasažené Ukrajiny, dnes Komise navrhla o 3,4 miliardy eur zvýšit celkové předběžné financování z pomoci na podporu oživení pro soudržnost a území Evropy (REACT-EU). Jakmile bude tento okamžitý přísun likvidity schválen Evropským parlamentem a Radou, urychlí ve spojení s flexibilitou zavedenou v rámci Akcí soudržnosti pro uprchlíky v Evropě (CARE) přístup členských států k financím. Ty jsou určeny na infrastrukturu, bydlení, vybavení a služby v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, sociálního začleňování, zdravotní péče a péče o děti.

Komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová k tomu uvedla: „Protiprávní a neodůvodněná invaze ze strany Ruska donutila více než tři miliony Ukrajinců k útěku ze země a tento počet každým dnem roste. Členské státy a občanská společnost prokázaly pozoruhodnou solidaritu a Evropská unie intenzivně pracuje na tom, aby potřebnou podporu získali všichni, kdo uprchlíky přijímají. V návaznosti na navrhované Akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě proto bude v rámci politiky soudržnosti členským státům předem vyplaceno 3,4 miliardy eur z iniciativy REACT-EU. Tyto finance jsou určeny zejména na pokrytí potřeb zemí, které čelí největšímu náporu uprchlíků. Stojíme za ukrajinským lidem a budeme i nadále pomáhat unijním zemím, aby dokázaly přijmout všechny osoby, které prchají před válkou.“

Evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit doplnil: „Vzhledem k naléhavosti a závažnosti krize vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu hledá Unie nové cesty, jak nejvíce postiženým členským státům okamžitě poskytnout likviditu. Na základě dnešního návrhu na zvýšení míry předběžného financování ze zdrojů REACT-EU obdrží členské státy na okamžitou pomoc lidem v nouzi urychleně 3,4 miliardy eur. Nemůžeme ztrácet čas.“

Finanční podpora solidarity členských států s Ukrajinou

Komise navrhuje zvýšit předběžné financování pro všechny členské státy z 11 % na 15 % tranše REACT-EU na rok 2021. U členských států vystavených největšímu náporu migrantů (Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko) a členských států, které přijaly nejvyšší počet příchozích z Ukrajiny v poměru k počtu obyvatel (více než 1 % od 24. února do 23. března 2022 – Bulharsko, Česká republika, Estonsko a Rakousko), navrhuje Komise zvýšit toto procento na 45 %. Předběžné financování se tím zvyšuje celkem o částku 3,4 miliardy eur, která bude členským státům vyplacena po schválení příslušného návrhu Evropským parlamentem a Radou.

Vzhledem k tomu, že počet osob prchajících před válkou roste každou hodinou a v členských státech průběžně probíhá jejich registrace, se situace rychle mění. K vytvoření situačního obrazu, který by umožňoval odhadnout tlak, s nímž se členské státy v důsledku vysokého počtu příchozích potýkají, vypočítala Komise podíl příchozích v poměru k počtu obyvatel. Využila k tomu informace od členských států získané prostřednictvím sítě Blueprint Network, mezinárodních organizací a dalších spolehlivých otevřených zdrojů.

Další postup

Navrhované změny nařízení o společných ustanoveních a nařízení o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) musí přijmout Evropský parlament a Rada. 

Souvislosti

Od začátku krize na Ukrajině v roce 2014 poskytla EU a její členské státy této zemi více než miliardu eur v podobě humanitární pomoci a pomoci při rychlé obnově. 

Díky iniciativě REACT-EU byly v rámci nástroje NextGenerationEU během loňského a letošního roku navýšeny prostředky na programy politiky soudržnosti v období 2014–2020 o 50,6 miliardy eur (v běžných cenách). Tato iniciativa vstoupila v platnost 24. prosince 2020 a umožňuje zpětné financování výdajů od 1. února 2020 do 31. prosince 2023.

Dnešní návrh na zvýšení předběžného financování pro členské státy v rámci iniciativy REACT-EU doplňuje navrhované nařízení o Akcích soudržnosti pro uprchlíky v Evropě (CARE), přijaté 8. března, a možnost, aby členské státy využily tranši REACT-EU na rok 2022 na podporu opatření na pomoc lidem prchajícím z Ukrajiny, a to v souladu s celkovým cílem oživení po pandemii.

Další informace

Návrh na zvýšení předběžného financování ze zdrojů REACT-EU

Internetová stránka – solidarita EU s Ukrajinou

Ukrajina: EU posiluje solidaritu s lidmi, kteří prchají před válkou

Návrh Akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě (CARE)

Platforma otevřených dat politiky soudržnosti EU

Podrobnosti

Datum zveřejnění
23. března 2022