Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva9. března 2022

Ukrajina: EU se dohodla na rozšíření rozsahu sankcí vůči Rusku a Bělorusku

The European and Ukrainian flags

Evropská komise vítá dnešní dohodu členských států o přijetí dalších cílených sankcí s ohledem na situaci na Ukrajině a v reakci na zapojení Běloruska do agrese. Nová opatření zejména ukládají omezující opatření vůči 160 osobám a mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a nařízení (EU) č. 833/2014 vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Tyto změny povedou k užšímu sladění sankcí EU vůči Rusku a Bělorusku a pomohou ještě účinněji zajistit, aby ruské sankce nemohly být obcházeny, a to ani prostřednictvím Běloruska.

V případě Běloruska opatření zavádějí zákazy systému SWIFT podobné těm, které platí v ruském režimu, objasňují, že kryptoaktiva spadají do oblasti působnosti „převoditelných cenných papírů“, a dále rozšiřují stávající finanční omezení tím, že odrážejí již zavedená opatření týkající se ruských sankcí.

Dohodnutá opatření se budou týkat zejména:

  • omezení poskytování služeb SWIFT bankám Belagroprombank, Bank Dabrabyt a Development Bank of the Republic of Belarus (Rozvojová banka Běloruské republiky), jakož i běloruským dceřiným společnostem,
  • zákazu transakcí s Běloruskou centrální bankou souvisejících se správou rezerv nebo aktiv a zákazu poskytování veřejného financování obchodu s Běloruskem a investic v Bělorusku,
  • zákazu kotování a poskytování služeb v souvislosti s akciemi běloruských státem vlastněných subjektů v obchodních systémech EU ode dne 12. dubna 2022,
  • značného omezení finančních toků z Běloruska do EU prostřednictvím zákazu přijímání vkladů od běloruských státních příslušníků nebo rezidentů přesahujících hodnotu 100 000 eur, držení účtů běloruských klientů centrálními depozitáři cenných papírů EU a prodeje cenných papírů denominovaných v eurech běloruským klientům,
  • zákazu poskytovat Bělorusku eurobankovky.

V případě Ruska změna zavádí nová omezení vývozu námořní navigace a radiokomunikačních technologií, doplňuje ruský námořní rejstřík plavidel na seznam státních podniků, na něž se vztahují finanční omezení, a zavádí ustanovení o předběžném sdílení informací v případě vývozu zařízení pro námořní bezpečnost.

Výjimka týkající se přijímání vkladů přesahujících 100 000 EUR v bankách EU se navíc rozšiřuje na státní příslušníky Švýcarska a EHP.

V neposlední řadě EU potvrdila obecnou shodu na tom, že půjčky a úvěry lze poskytovat jakýmkoli způsobem, včetně kryptoaktiv, a dále objasnila pojem „převoditelné cenné papíry“, aby jasně zahrnovala kryptoaktiva, a zajistila tak řádné provádění zavedených omezení.

Změna kromě toho zavádí nová omezení.

Dalších 160 osob bylo dále zařazeno na seznam v souvislosti s činnostmi narušujícími nebo ohrožujícími územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Mezi osoby zařazené na seznam patří:

– 14 oligarchů a předních podnikatelů působících v klíčových hospodářských odvětvích, kteří poskytují významný zdroj příjmů Ruské federaci – zejména v metalurgickém, zemědělském, farmaceutickém, telekomunikačním a digitálním odvětví – a jejich rodinní příslušníci.

– 146 členů ruské Rady federace, kteří ratifikovali vládní rozhodnutí „Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou“ a „Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou“.

Omezující opatření EU se nyní vztahují na celkem 862 osob a 53 subjektů.

Souvislosti

Dnešní rozhodnutí vychází z rozsáhlých a bezprecedentních balíčků opatření, která EU přijala v reakci na akty ruské agrese proti územní celistvosti Ukrajiny. Jako strážkyně Smluv EU je Evropská komise pověřena sledováním vymáhání sankcí EU v celé Unii. EU jednotně vyjadřuje solidaritu s Ukrajinou a bude Ukrajinu a její obyvatele i nadále podporovat společně se svými mezinárodními partnery, mimo jiné prostřednictvím další politické, finanční a humanitární podpory.

Další informace

Internetová stránka Komise věnovaná Ukrajině

Otázky a odpovědi týkající se omezujících opatření EU

Podrobnosti

Datum zveřejnění
9. března 2022