Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva29. června 2022Odhadovaná doba čtení: 8 min

Ukrajina: Politika soudržnosti zvyšuje podporu pro řešení následků agrese Ruska na Ukrajině prostřednictvím „flexibilní pomoci územím“

Symbolic -  European and Ukrainian flags

Komise dnes učinila další důležitý krok, aby pomohla členským státům, regionálním a místním orgánům a partnerům řešit následky agrese Ruska proti Ukrajině, když přijala „flexibilní pomoc územím (FAST-CARE)“. Jde o nový komplexní balíček opatření, který rozšiřuje podporu již poskytovanou z Akce v rámci politiky soudržnosti na podporu uprchlíků v Evropě (CARE) tím, že nabízí další podporu a větší flexibilitu při financování na základě politiky soudržnosti.

Akce CARE mobilizovala investice do bydlení, zdravotní péče, překladatelských služeb nebo odborné přípravy pro vysídlené osoby, jakož i pro země, které je přijímají. Avšak vzhledem k tomu, že potřeby stále rostou, Evropská rada, Evropský parlament a regiony EU vyzvaly Komisi, aby v rámci víceletého finančního rámce předložila nové iniciativy na podporu úsilí členských států v tomto ohledu.

FAST-CARE reaguje na tyto žádosti tím, že poskytuje další flexibilitu při provádění investic na základě politiky soudržnosti, a přispívá také ke zmírnění problému zpožděné realizace projektů financovaných EU kombinovaným účinkem pandemie COVID-19 a vysokých nákladů na energii, nedostatku surovin a pracovní síly způsobených válkou.

Balíček zavádí tři změny právních předpisů v oblasti politiky soudržnosti na období 2014–2020 a 2021–2027 s cílem dále urychlit a zjednodušit podporu členských států pro integraci státních příslušníků třetích zemí a zároveň i nadále pomáhat regionům zotavovat se z pandemie COVID-19:

 • Větší podpora pro subjekty přijímající vysídlené osoby – členské státy, místní orgány a organizace občanské společnosti
  • Platby předběžného financování jsou zvýšeny o dalších 3,5 miliardy eur, které mají být vyplaceny v letech 2022 a 2023, a všem členským státům tak bude poskytnuta rychlá dodatečná likvidita. Tato částka doplňuje platby předběžného financování ve výši 3,5 miliardy eur, které již byly provedeny z pomoci na podporu oživení pro soudržnost a území Evropy (REACT-EU) od března 2022.
  • Možnost 100% spolufinancování ze strany EU v období 2014–2020 je nyní rozšířena na opatření podporující socioekonomickou integraci státních příslušníků třetích zemí. Tato možnost je také rozšířena na programy na období 2021–2027, přičemž bude přezkoumána do poloviny roku 2024.
  • Členské státy mohou zvýšit částku zjednodušených jednotkových nákladů na pokrytí základních potřeb uprchlíků ze 40 eur, zavedenou akcí CARE, na 100 eur týdně na jednu osobu. O přiznání náhrady nákladů mohou žádat po dobu až 26 týdnů, zatímco dnes tato lhůta činí 13 týdnů. To dále zjednodušuje využití uvedených fondů pro uprchlíky.
  • Možnost křížového financování již poskytnutá v rámci akce CARE mezi Evropským fondem pro regionální rozvoj a Evropským sociálním fondem (ESF) bude rozšířena i na Fond soudržnosti. To znamená, že z Fond soudržnosti lze nyní také uvolňovat prostředky na řešení následků migračních problémů.
 •  Zajištění toho, aby investice směřovaly tam, kde jsou zapotřebí
  • Přinejmenším 30 % prostředků uvolněných na základě poskytnuté flexibility by mělo být vynaloženo na operace řízené místními orgány a organizacemi občanské společnosti působícími v místních komunitách, aby se těm, kdo vynakládají největší úsilí, dostalo odpovídající podpory.
  • Výdaje na operace k řešení migračních problémů mohou být nyní vykázány k proplacení se zpětnou způsobilostí, a to i když byla daná operace již dokončena.
  • Programy mohou podporovat operace mimo zeměpisnou oblast působnosti programu, avšak v rámci členského státu. To umožní směrovat podporu tam, kde je nejvíce zapotřebí, neboť uprchlíci se často pohybují mezi členskými státy.
 • Praktická podpora při řešení problému zpožděné realizace projektů.
  • Projekty nad 1 milion eur (např. v odvětví stavebnictví), podporované v rámci programů na období 2014–2020, které však nebylo možné dokončit včas kvůli zvýšení cen, nedostatku surovin a pracovní síly, mohou být i nadále podporovány v rámci programů na období 2021–2027.
  • Větší flexibilita pro členské státy při uzavírání programů, aby se maximalizovala výše finančních prostředků, které mohou získat i v případě, že se realizace zpozdila.

Členové Komise řekli:

Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis prohlásil: „EU vyjadřuje plnou solidaritu s Ukrajinou proti brutální agresi Ruska. Členské státy EU přijaly miliony Ukrajinců prchajících před touto válkou, ale musí se vypořádat také s jejími hospodářskými následky – například dodatečnými náklady a problémy v dodavatelských řetězcích. Dnešní návrh má důležitý humanitární a hospodářský cíl: zlepšit podporu EU pro vysídlené osoby z Ukrajiny a zjednodušit práci členských států při realizaci klíčových projektů financovaných EU, u nichž nyní hrozí, že se zpozdí. Toho dosáhneme zjednodušením a větší flexibilitou pravidel politiky soudržnosti EU v souladu se zásadami řádného finančního řízení a dodržováním našich cílů Zelené dohody.“

 Komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová dodala: „Následky nevyprovokované a neodůvodněné invaze Ruska na Ukrajině každým dnem rostou. Politika soudržnosti od počátku nabízí komplexní a pragmatickou reakci na různé obtíže, s nimiž se setkávají členské státy a regionální a místní orgány. Dnes svými návrhy FAST-CARE zvyšujeme svou pomoc tím, že v rámci politiky soudržnosti navrhujeme další flexibilitu a více prostředků na integraci státních příslušníků třetích zemí a na podporu těch, kdo se na ní přímo podílejí. Tyto návrhy rovněž přispějí ke zmírnění kombinovaného negativního dopadu pandemie COVID-19 a války na provádění programů.“

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit řekl: „EU dosud přijala více než 6,2 milionu osob prchajících před agresivní válkou Ruska na Ukrajině. Orgány členských států a organizace občanské společnosti odvádějí skvělou práci za velmi obtížných podmínek: pro ty, kdo přicházejí, zajišťují jídlo, přístřeší, vzdělávání, poradenství a pracovní příležitosti. Balíček FAST-CARE je konkrétním způsobem, jak projevit solidaritu se všemi členskými státy prostřednictvím nástrojů a finančních prostředků, které máme k dispozici.“

 Další postup

Navrhované změny nařízení o společných ustanoveních na období 2014–2020 a nařízení o společných ustanoveních na období 2021–2027 vyžadují přijetí Evropským parlamentem a Radou.

Souvislosti

EU s ohledem na nevyprovokovanou a neodůvodněnou vojenskou agresi Ruska nadále stojí za Ukrajinou.  Stojí rovněž za svými členskými státy v jejich úsilí o přijímání uprchlíků z Ukrajiny.

Akce CARE přinesla členským státům vysokou míru flexibility při využívání dostupných fondů politiky soudržnosti na období 2014–2020 a prostředků z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám pro podporu lidí prchajících před invazí Ruska na Ukrajině a poskytování základní materiální pomoci, jako jsou potraviny a oblečení.

Kromě toho Komise vyplatila 3,5 miliardy eur ve formě předběžného financování z REACT-EU a dále zjednodušila uvolňování finančních prostředků zavedením jednotkových nákladů na osobu, aby byly pokryty okamžité potřeby uprchlíků, jako jsou potraviny, základní materiální pomoc, ubytování a doprava. Na řešení těchto nových potřeb lze navíc okamžitě použít finanční prostředky REACT-EU ve výši 10 miliard eur na rok 2022.

Tuto podporu Komise pro zúčastněné strany dnešní legislativní návrhy dále rozšiřují. Optimalizují účinné využívání finančních prostředků a řeší další potřeby členských států a regionálních a místních orgánů po vypuknutí války na Ukrajině.

Další informace

Internetové stránky Solidarita EU s Ukrajinou

Ukrajina: EU posiluje solidaritu s lidmi prchajícími před válkou

Otázky a odpovědi: Politika soudržnosti zvyšuje podporu pro řešení následků agrese Ruska na Ukrajině prostřednictvím „flexibilní pomoci územím“

Sdělení a návrh nařízení o FAST-CARE

CARE – Akce v rámci politiky soudržnosti na podporu uprchlíků v Evropě

Podrobnosti

Datum zveřejnění
29. června 2022