Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva10. ledna 2024Odhadovaná doba čtení: 5 min

V návaznosti na Evropský rok mládeže Komise zvyšuje vliv mladých lidí na tvorbu politik EU

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Margaritis Schinas, Vice-President of the European Commission, and Iliana Ivanova, European Commissioner, on the 2022 European Year of Youth – achievements and way forward

Vliv mladých Evropanů na politiku EU roste. V návaznosti na úspěchy Evropského roku mládeže 2022 dnes Komise oznámila několik opatření, která mladým lidem umožní více ovlivňovat rozhodnutí, která se jich týkají, a dávají hlasu mládeže v řadě politik EU větší váhu.

Tato opatření, která staví potřeby mladých lidí do středu pozornosti, je smysluplným způsobem zapojují do politiky před volbami do Evropského parlamentu v roce 2024 i v dalších letech.

Zohlednění perspektivy mládeže v politikách EU

Při navrhování politik EU bude Komise provádět „test s ohledem na potřeby mládeže“, aby byl systematicky zohledňován jejich dopad na mladé lidi. Toho bude dosaženo tím, že se zajistí, aby stávající nástroje pro zlepšování právní úpravy, včetně konzultací a posouzení dopadů, byly využívány v maximální možné míře.

Tyto nástroje budou doplněny několika nástroji zaměřenými na mládež v rámci strategie EU pro mládež na období let 2019–2027. Mezi další iniciativy, které jdou ruku v ruce s „testem s ohledem na potřeby mládeže“, patří politický dialog mezi mladými lidmi a komisaři, řada cílených diskusních fór věnovaných problematice mládeže a nová platforma stran zainteresovaných v oblasti mládeže, která usnadní nepřetržitou výměnu názorů s mládežnickými organizacemi, výzkumnými pracovníky v oblasti mládeže, zástupci členských států a dalšími orgány EU. Komise rovněž zintenzivní dialog EU s mládeží, největší mechanismus pro účast mládeže v Evropě, který více sladí zaměření dialogu s pracovním programem Komise.

Řešení problémů mladých lidí v klíčových oblastech politiky

Komise navíc předložila několik konkrétních opatření řešících otázky v pěti oblastech politiky, které mladým lidem leží na srdci: zdraví a dobré životní podmínky, životní prostředí a změna klimatu, vzdělávání a odborná příprava, mezinárodní spolupráce a evropské hodnoty a zaměstnanost a začleňování.

V rámci těchto opatření Komise například:

  • pokročí v práci na společném evropském diplomu v roce 2024 v souladu s Evropskou strategií pro univerzity,
  • prostřednictvím platformy pro dialog s mládeží v rámci vnější činnosti EU zřídí fórum pro pravidelný dialog a konzultace s mládežnickými organizacemi po celém světě,
  • aktualizuje svůj rámec pro kvalitu stáží v roce 2024 a přitom vyřeší otázky jako spravedlivá odměna a přístup k sociální ochraně,
  • vypracuje pokyny týkající se dobrých životních podmínek ve školách, které budou zveřejněny v roce 2024,
  • prostřednictvím nadcházející kampaně Komise o klimatu a demokracii před volbami do Evropského parlamentu v roce 2024 osloví mladé lidi,
  • rozšíří nabídky dobrovolnické činnosti pro mladé lidi, v jejímž rámci budou moci řešit ekologickou transformaci, a to navýšením podpory pro výzvu Evropského sboru solidarity 2024 z programu Horizont Evropa, 
  • bude dále provádět iniciativu ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – stanovit si cíl, učit se, osvojit si dovednost, dosáhnout cíle), aby pomáhala znevýhodněným mladým lidem ve věku 18–29 let začlenit se do společnosti a na trh práce prostřednictvím studijně-pracovní zkušenosti v zahraničí.

Evropský týden mládeže 2024

V rámci úsilí Komise o přiblížení EU mladým lidem proběhne ve dnech 12. až 19. dubna Evropský týden mládeže 2024, který se dva měsíce před volbami do Evropského parlamentu zaměří na demokratickou účast a volby. Tento týden vyzdvihne a podpoří zapojení, účast a aktivní občanství mládeže prostřednictvím řady akcí po celé Evropě.

Souvislosti

Opatření, která dnes byla oznámena, vycházejí z poznatků Evropského roku mládeže 2022. V uvedeném roce proběhlo více než 13 000 aktivit, které organizovalo více než 2 700 aktérů z EU i mimo ni, například orgány EU, členské státy EU, organizace pracující s mladými lidmi a pro mladé lidi a mladí lidé sami. V rámci evropského roku určila Komise více než 130 politických iniciativ pro mladé lidi, na jejichž vzniku se také podíleli.

Dnešní opatření na podporu postavení mládeže v rámci priorit a politik EU reaguje na žádosti Evropského parlamentu a Rady, jakož i klíčových organizací zúčastněných stran, jako je Evropské fórum mládeže.

Další informace

Sdělení o Evropském roce mládeže (2022)

Strategie EU pro mládež na období let 2019–2027

Evropský rok mládeže – video o odkazu

Infografika – Evropský rok mládeže

Rozhodnutí o Evropském roce mládeže (2022)

Co je Evropský rok mládeže?

Citace

Evropský rok mládeže 2022 byl rokem pro mladé lidi. Byl vytvářen spolu s nimi. Budoucí roky by měly také patřit jim. Mladí Evropané mají jedinečný pohled na věc a velký zájem o politická rozhodnutí. Je důležité, aby mohli vyjádřit svůj názor – v neposlední řadě v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, které mají pro budoucnost Evropy zásadní význam.

Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu evropského způsobu života

Mladým lidem patří budoucnost, ale změny prosazují již v dnešní době. Jejich zapojení je velmi důležité, neboť ponesou důsledky našich rozhodnutí. Proto zvyšujeme jejich vliv na tvorbu politik EU a zabýváme se jejich otázkami v oblastech, které jim leží na srdci. Vytvářet lepší budoucnost pro další generaci je naším závazkem.

Iliana Ivanovová, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež

Podrobnosti

Datum zveřejnění
10. ledna 2024