Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva11. listopadu 2020Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 6 min

Vytvoření evropské zdravotní unie: Evropa musí být lépe připravena na krize a důrazněji na ně reagovat

luis-melendez-pd4lrfko16u-unsplash.jpg
Health workers going through a corridor to fight coronavirus
Health workers going through a corridor to fight coronavirus
Evropská komise dnes podniká první kroky k vytvoření evropské zdravotnické unie, které předsedkyně von der Leyenová oznámila ve svém projevu o stavu Unie. 

Evropská komise dnes podniká první kroky k vytvoření evropské zdravotnické unie, které předsedkyně von der Leyenová oznámila ve svém projevu o stavu Unie. Komise předkládá soubor návrhů na posílení rámce EU pro zdravotní bezpečnost a posílení připravenosti na krize a reakce na ně ze strany klíčových agentur EU. Aby se posílil boj proti pandemii COVID-19 a v budoucnu se snadněji zvládaly mimořádné zdravotní události, je zapotřebí větší koordinace na úrovni EU. Dnešní návrhy čerpají ponaučení ze současné krize a zajistí větší připravenost a důraznější reakci na současné i budoucí zdravotní krize.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: „Naším cílem je chránit zdraví všech Evropanů. Koronavirová pandemie zdůraznila potřebu větší koordinace v EU, odolnějších systémů zdravotní péče a lepší přípravy na budoucí krize. Měníme způsob, jakým řešíme přeshraniční zdravotní hrozby. Dnes zahajujeme budování evropské zdravotní unie, která má chránit občany v době krize prostřednictvím vysoce kvalitní péče a vybavit Unii a její členské státy k tomu, aby mohly předcházet mimořádným zdravotním událostem, které postihují celou Evropu, a je efektivně řešit.

Místopředseda Komise pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas dodal: „Dnes děláme velký a smysluplný krok ke skutečné zdravotní unii EU. Posilujeme společné řešení krizí, abychom se připravili na vážné přeshraniční zdravotní hrozby a mohli na ně reagovat. Naše agentury EU musí mít silnější mandáty, aby lépe chránily občany EU. V boji proti pandemii COVID-19 a budoucím mimořádným zdravotním událostem je jedinou cestou vpřed větší koordinace s účinnějšími nástroji na úrovni EU.

Komisařka Stella Kyriakidesová, odpovědná za zdraví a bezpečnost potravin, uvedla: „Zdraví je pro naše občany více než kdy jindy zásadním problémem. V dobách krize občané oprávněně očekávají, že bude EU hrát aktivnější úlohu. Dnes posilujeme základ pro takovou EU, jež bude v oblasti zdraví bezpečnější, lépe připravená a odolnější. To bude znamenat velkou změnu naší schopnosti kolektivní reakce. Evropská zdravotní unie znamená, že se na společné zdravotní hrozby budeme připravovat společně a budeme jim také společně čelit, jako Unie. Tyto kroky jsou nutné, abychom splnili očekávání našich občanů.

Dnešní návrhy se zaměřují na přepracování stávajícího právního rámce pro vážné přeshraniční zdravotní hrozby a na posílení připravenosti na krize a úlohy hlavních agentur EU v oblasti reakce na krize, konkrétně Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Posílení rámce EU pro zdravotní bezpečnost

V zájmu posílení mandátu pro koordinaci mezi Komisí a agenturami EU dnes Komise navrhuje nové nařízení o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách. Nový rámec:

 • zlepší připravenost: Pro přijetí plánů na vnitrostátní úrovni budou vypracovány plány a doporučení EU týkající se zdravotní krize a připravenosti na pandemii, spolu s komplexními a transparentními rámci pro podávání zpráv a audity. Přípravu vnitrostátních plánů by podpořilo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí a další agentury EU. Komise a agentury EU by plány kontrolovaly a podrobovaly zátěžovým testům.
 • posílí dohled: Na úrovni EU bude vytvořen posílený integrovaný systém dohledu, který bude využívat umělou inteligenci a další pokročilé technologické prostředky.
 • zlepší vykazování údajů: Od členských států se bude požadovat, aby zintenzivnily podávání zpráv o ukazatelích zdravotních systémů (např. dostupnost nemocničních lůžek, specializovaná péče a kapacita intenzivní péče, počet odborně vyškolených pracovníků atd.).
 • vyhlášení mimořádné situace v EU by znamenalo zahájení intenzivnější koordinace a umožnilo by vývoj, vytváření zásob a nákup produktů, které jsou v době krize důležité.

Silnější a operativnější agentury EU

V popředí činnosti EU zaměřené na řešení problému COVID-19 od vypuknutí pandemie stojí Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí a Evropská agentura pro léčivé přípravky. Koronavirová krize ale ukázala, že obě agentury je třeba posílit a vybavit silnějším mandátem, aby lépe chránily občany EU a řešily přeshraniční zdravotní hrozby.

Mandát střediska ECDC bude posílen tak, aby toto středisko mohlo podporovat Komisi a členské státy v těchto oblastech:

 • epidemiologický dozor prostřednictvím integrovaných systémů umožňujících dozor v reálném čase
 • plánování připravenosti a reakce, podávání zpráv a audity
 • poskytování nezávazných doporučení a možností řízení rizik
 • schopnost mobilizovat a rozmístit pracovní skupinu EU v oblasti zdraví s cílem pomoci při místní reakci v členských státech
 • vytvoření sítě referenčních laboratoří EU a sítě pro látky lidského původu

Mandát Evropské agentury pro léčivé přípravky bude posílen tak, aby tato agentura mohla napomáhat koordinované reakci na úrovni Unie na zdravotní krize tím, že bude:

 • sledovat a zmírňovat rizika nedostatku kritických léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
 • poskytovat vědecké poradenství o léčivých přípravcích, díky nimž bude možno předcházet nemocem, jež tyto krize způsobují, tyto nemoci diagnostikovat či léčit.
 • koordinovat studie ke sledování účinnosti a bezpečnosti očkovacích látek
 • koordinovat klinická hodnocení

Komise dnes rovněž stanoví hlavní prvky budoucího úřadu EU pro připravenost na mimořádné události a reakci na ně, který má být navržen do konce roku 2021. Tato struktura by byla důležitým novým prvkem na podporu lepší reakce na přeshraniční zdravotní hrozby na úrovni EU.

Další informace

Internetové stránky evropské zdravotní unie

Otázky a odpovědi

Informativní přehled – Evropská zdravotní unie – společné řešení zdravotních krizí

Informativní přehled – Evropská zdravotní unie – úloha agentur

Sdělení: Vytvoření evropské zdravotní unie: připravenost a odolnost

Návrh nařízení o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách

Návrh na prodloužení mandátu Evropské agentury pro léčivé přípravky

Návrh na prodloužení mandátu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí

Reakce EU na koronavirus

Přehled opatření Komise

Projev o stavu Unie

Podrobnosti

Datum zveřejnění
11. listopadu 2020
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku