Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva9. září 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 4 min

Začínají platit posílená pravidla EU pro kontrolu vývozu

technologie_paky_0.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
EU dnes posiluje svou schopnost reagovat na nová bezpečnostní rizika a vznikající technologie. Vstupuje v platnost nové nařízení o kontrole vývozu, které zpřísní kontroly obchodu se zbožím dvojího užití – civilním zbožím a technologiemi s možným použitím pro vojenské nebo bezpečnostní účely – a současně posiluje schopnost EU chránit lidská práva a podporovat bezpečné dodavatelské řetězce pro strategické zboží.

Výkonný místopředseda a komisař pro obchod Valdis Dombrovskis k tomu uvedl: „Musíme lépe reagovat na vznikající hrozby ve stále méně stabilním světě. Znamená to mít více pod kontrolou technologie dvojího užití, včetně technologií kybernetického dohledu, které mohou být zneužity k porušování lidských práv. Díky těmto novým unijním pravidlům budou nyní země EU také ještě úžeji spolupracovat mezi sebou a se spojenci v souvislosti s potenciálními bezpečnostními riziky vyplývajícími z biotechnologií, umělé inteligence a dalších vznikajících technologií. Spojíme také síly, abychom zajistili rovné podmínky pro podniky, např. v kontextu nové Rady EU-USA pro obchod a technologie.“ 

Tento nový rámec umožňuje EU přijímat řadu důležitých opatření pro sdílení odborných znalostí a řešení konkrétních výzev, zejména v souvislosti s kybernetickým dohledem – v případě, kdy se připravují pokyny pro náležitou péči – ale také s nově vznikajícími technologiemi dvojího užití v oblastech, jako je pokročilá výpočetní technika.

Nařízení zavádí větší transparentnost tím, že rozšiřuje oblast konzultací a podávání zpráv mezi členskými státy a Komisí a přispívá k rozvoji nové platformy EU pro elektronické udělování licencí, která již byla pilotně uplatňována ve čtyřech členských státech.

Poskytuje rovněž právní základ pro činnost EU na mnohostranné, vícestranné a dvoustranné úrovni – uznávajíc, že účinnost kontrol závisí na spolupráci hlavních výrobců technologií – a vychází ze stávajícího mnohostranného rámce kontrol vývozu, konkrétně Wassenaarského ujednání, které je základem mnoha omezení uložených nařízením na úrovni EU.

Souvislosti

Komise přijala legislativní návrh na modernizaci kontrol EU týkajících se vývozu citlivého zboží a technologií dvojího užití v září 2016 s cílem nahradit nařízení z roku 2009. Toto zboží má řadu využití v civilní oblasti, ale může být rovněž použito pro účely obrany, zpravodajství a vynucování práva (např. jaderné a zvláštní materiály, telekomunikace, elektronika a počítače, kosmická a letecká technika či námořní zařízení) a může být zneužito k porušování lidských práv.

Nové nařízení obsahuje mnoho návrhů Komise na komplexní „modernizaci systému“ a stávající systém EU pro kontrolu vývozu zefektivní tím, že:

  • zavede nový rozměr „bezpečnosti obyvatel“ tak, aby EU mohla reagovat na výzvy spojené s nově vznikajícími technologiemi dvojího užití, a to zejména technologiemi kybernetického dohledu, které představují riziko pro národní a mezinárodní bezpečnost, včetně ochrany lidských práv,
  • zaktualizuje klíčové pojmy a definice (např. definice „vývozce“ se bude vztahovat i na fyzické osoby a výzkumné pracovníky zapojené do přepravy technologií dvojího užití),
  • zjednoduší a zharmonizuje postupy udělování licencí a Komisi umožní měnit zjednodušeným postupem, tj. aktem v přenesené pravomoci, seznam zboží nebo míst určení podléhajících zvláštním formám kontroly, díky čemuž bude systém kontroly vývozu pružnější a bude možno jej nadále rozvíjet a přizpůsobovat daným okolnostem,
  • posílí výměnu informací mezi orgány vydávajícími licence a Komisí s cílem zvýšit transparentnost rozhodování o udělování licencí,
  • bude koordinovat a podporovat důsledné prosazování kontrol, včetně posílení bezpečné elektronické výměny informací mezi orgány vydávajícími licence a donucovacími orgány,
  • vytvoří program EU pro budování kapacit a odbornou přípravu pro orgány vydávající licence a donucovací orgány členských států,
  • zajistí zapojení průmyslu a transparentnost vůči zúčastněným stranám, přičemž strukturované vztahy se soukromým sektorem se budou rozvíjet prostřednictvím zvláštních konzultací se zúčastněnými stranami v rámci příslušné skupiny Komise složené z odborníků z členských států,
  • umožní intenzivnější dialogy se třetími zeměmi a bude usilovat o rovné podmínky na celosvětové úrovni.

Další informace:

Nařízení o kontrole vývozu

Memo –Provádění nařízení

Kontroly obchodu se zbožím dvojího užití 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
9. září 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku