Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva11. května 2022Odhadovaná doba čtení: 4 min

Zdanění podniků: Komise navrhuje daňovou pobídku pro vlastní kapitál, aby mohly podniky růst, být silnější a odolnější

Corporate and office relations

Evropská komise dnes navrhla úlevu k omezení zvýhodnění dluhu oproti vlastnímu kapitálu (tzv. DEBRA), aby pomohla podnikům získat přístup k potřebnému financování a podpořila jejich odolnost. Toto opatření podpoří podniky zavedením odpočtu, který z hlediska daňového zacházení postaví vlastní kapitál na roveň dluhu. Návrh stanoví, že zvýšení vlastního kapitálu daňového poplatníka mezi jednotlivými zdaňovacími obdobími bude odpočitatelné od daňového základu – podobně jako v případě dluhu.

Tato iniciativa je součástí strategie EU pro zdanění podniků, jejímž cílem je zajistit spravedlivý a účinný daňový systém v celé EU, a přispívá k unii kapitálových trhů, jelikož zlepšuje dostupnost financování pro podniky v EU a podporuje integraci vnitrostátních kapitálových trhů do skutečného jednotného trhu.

Stávající nastavení daňových pravidel ve prospěch dluhu, kdy si podniky mohou odpočítat úroky spojené s dluhovým financováním – avšak ne náklady související s kapitálovým financováním, může podniky podněcovat k tomu, aby se namísto navyšování kapitálu za účelem financování svého růstu zadlužovaly. Kvůli nadměrnému zadlužení jsou podniky zranitelné vůči nepředvídaným změnám v podnikatelském prostředí. Celková zadluženost nefinančních podniků v EU činila v roce 2020 téměř 14,9 bilionu EUR, tj. 111 % HDP. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že podniky se solidní kapitálovou strukturou mohou být méně zranitelné vůči otřesům a ochotnější investovat a inovovat. Omezení nadměrného využívání dluhového financování a podpora případného obnovení rovnováhy kapitálové struktury podniků proto mohou pozitivně ovlivnit konkurenceschopnost a růst. Očekává se, že díky kombinaci úlevy při financování kapitálem a omezeného odpočtu úroků se zvýší investice o 0,26 % HDP a HDP vzroste o 0,018 %.

Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis k tomu uvedl: „Evropské podniky by měly mít možnost zvolit si zdroj financování, který je pro jejich růst a obchodní model nejlepší. Jelikož díky tomuto návrhu bude nový vlastní kapitál daňově odpočitatelný, stejně jako je tomu nyní v případě dluhu, sníží se motivace podniků k navyšování objemu půjček a jejich rozhodnutí o financování budou moci vycházet pouze z obchodních aspektů. Návrh, který je součástí agendy EU, jejímž cílem je zajistit spravedlivý a účinný daňový systém, zlepší dostupnost financování pro podniky v EU, zejména pro začínající a malé a střední podniky, a pomůže vytvořit skutečný jednotný kapitálový trh. To bude důležité pro ekologickou a digitální transformaci, jež vyžaduje nové investice do inovativních technologií, které mohou být financovány prostřednictvím navýšení kapitálu.“

Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni řekl: „V této temné a nejisté době musíme usilovat nejen o to, abychom pomohli našim podnikům zvládnout bezprostřední problémy, ale také o to, abychom podpořili jejich budoucí rozvoj. Dnes podnikáme kroky k tomu, aby bylo daňové zvýhodnění vlastního kapitálu pro podniky, které chtějí získat finanční prostředky, srovnatelné s daňovým zvýhodněním dluhu. Chceme poskytnout vzpruhu inovativním startupům a malým a středním podnikům v celé EU. Díky tomuto harmonizovanému řešení zvýhodnění dluhu oproti vlastnímu kapitálu bude podnikatelské prostředí Evropy předvídatelnější a konkurenceschopnější, což podpoří rozvoj unie kapitálových trhů. Náš návrh pomůže podnikům budovat solidnější kapitál, čímž se sníží jejich zranitelnost a zvýší se pravděpodobnost, že budou investovat a podstupovat rizika. To bude dobré pro zaměstnanost a růst v Evropě.“

Ekologická a digitální transformace vyžaduje nové investice do inovativních technologií. Zdanění hraje důležitou úlohu při podpoře udržitelného rozvoje a růstu podniků. Úleva pro kapitálové financování může zejména začínajícím a malým a středním podnikům usnadnit odvážné investice do špičkových technologií. Vlastní kapitál je obzvláště důležitý pro rychle rostoucí inovativní podniky v raných fázích rozvoje a pro rychle se rozvíjející podniky, které hodlají soutěžit v celosvětovém měřítku.

Souvislosti

DEBRA navazuje na sdělení o zdanění podniků pro 21. století, které stanoví dlouhodobou vizi, jak zajistit spravedlivé a udržitelné podnikatelské prostředí a daňový systém EU, jakož i cílená opatření na podporu produktivních investic a podnikání a zajištění účinného zdanění. Návrh rovněž přispívá k akčnímu plánu EU pro unii kapitálových trhů, který má za cíl pomoci podnikům získávat potřebný kapitál, zejména v období po pandemii. Unie kapitálových trhů podněcuje dlouhodobé investice na podporu udržitelné a digitální transformace hospodářství EU.

Další informace

Otázky a odpovědi

Odkaz na právní text

Podrobnosti

Datum zveřejnění
11. května 2022