Skip to main content
Logo Evropské komise
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva10. února 2022

Zimní hospodářská prognóza 2022: růst by měl po zimním zpomalení opět zesílit

Press conference by Paolo Gentiloni, European Commissioner, on the Winter Economic Forecast

Zimní hospodářská prognóza 2022 předpokládá, že po výrazné expanzi o 5,3 % v roce 2021 poroste ekonomika EU o 4,0 % v roce 2022 a o 2,8 % v roce 2023. Eurozóna by měla v roce 2022 rovněž zaznamenat růst ve výši 4,0 % a v roce 2023 zpomalit na 2,7 %. EU jako celek dosáhla ve třetím čtvrtletí roku 2021 úrovně HDP před pandemií a očekává se, že tohoto milníku by měly do konce roku 2022 dosáhnout i všechny členské státy.

Hospodářský růst má opět zrychlit

Po výrazném oživení hospodářské aktivity, které začalo na jaře loňského roku a v nezmenšené míře pokračovalo ještě začátkem podzimu, zpomalila podle odhadů dynamika růstu v EU ze 2,2 % ve třetím čtvrtletí roku 2021 na 0,4 % v posledním čtvrtletí. Zpomalení se sice očekávalo již v hospodářské prognóze z podzimu 2021 poté, co se ve třetím čtvrtletí roku 2021 ekonomika EU vrátila na stejnou úroveň produkce jako před pandemií, avšak toto zpomalení bylo výraznější, než se očekávalo, kvůli intenzivnějším překážkám bránícím růstu: jednalo se zejména o prudký nárůst infekcí COVID-19, vysoké ceny energií a pokračující narušení dodávek.

Růst je stále ovlivňován pandemií, přičemž mnoho zemí EU je pod tlakem v důsledku zvýšeného zatížení systémů zdravotní péče v kombinaci s nedostatkem pracovníků, kteří chybějí z důvodu nemoci, preventivní karantény či pečovatelských povinností. Logistické problémy a výpadky v dodávkách, včetně nedostatku polovodičů a některých kovových komodit, mají mít rovněž i nadále negativní vliv na výrobu, minimálně v první polovině roku. V neposlední řadě se očekává, že ceny energií zůstanou vysoké déle než podle podzimní prognózy a povedou tak k dlouhodobější zátěži pro hospodářství a vyšším inflačním tlakům.

Tato prognóza předpokládá, že tlak na hospodářství způsobený současnou vlnou infekcí již nebude trvat dlouho. Hospodářská aktivita se má opět zintenzivnit, mj. díky normalizaci podmínek v oblasti dodávek a zmírnění inflačních tlaků. Odhlédne-li se od krátkodobých turbulencí, jsou základy této expanzivní fáze i nadále silné. Neustále se zlepšující trh práce, vysoké úspory domácností, stále příznivé podmínky financování a plné zavedení Nástroje pro oživení a odolnost mají dále přispívat k udržení dlouhodobé a silné expanzivní fáze.

Revize inflačního výhledu směrem nahoru

Prognóza inflace byla ve srovnání s podzimní prognózou výrazně revidována směrem nahoru. Tato revize je odrazem vlivu vysokých cen energií, ale také rozšíření inflačních tlaků na další kategorie zboží, k němuž od podzimu došlo.

Inflace v eurozóně, jež ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku zaznamenala rekordních 4,6 %, by podle prognóz měla letos dosáhnout maxima ve výši 4,8 % v prvním čtvrtletí a zůstat nad 3 % do třetího čtvrtletí. Jak budou slábnout tlaky vyplývající z omezení dodávek a vysokých cen energií, inflace se podle předpokladů sníží v posledním čtvrtletí roku na 2,1 % a následně se v průběhu roku 2023 dostane pod 2 %, tj. cílovou hodnotu Evropské centrální banky.

Celkově se očekává, že inflace v eurozóně vzroste z 2,6 % v roce 2021 (2,9 % v EU) na 3,5 % (3,9 % v EU) v roce 2022 a poté v roce 2023 klesne na 1,7 % (1,9 % v EU).

Nejistota a rizika zůstávají vysoké

Ačkoli dopad pandemie na hospodářskou aktivitu časem slábne, pokračující opatření proti šíření nákazy a vleklý nedostatek pracovníků mohou hospodářskou aktivitu brzdit. Tyto aspekty mohou rovněž narušovat fungování kritických dodavatelských řetězců déle, než se očekávalo. Slabší růst poptávky v krátkodobém horizontu může naproti tomu pomoci vyřešit problémy s dodávkami o něco dříve, než se předpokládalo.

Na druhou stranu by poptávka domácností mohla růst rychleji, než se očekávalo, jak se již stalo v souvislosti s opětovným otevřením ekonomik v roce 2020, a investice podporované z Nástroje pro oživení a odolnost by mohly vytvořit silnější impuls pro hospodářskou aktivitu.

Inflace může být vyšší, než se očekávalo, pokud se nákladové tlaky nakonec přenesou od výrobců do spotřebitelských cen ve větší míře, než se předpokládalo, čímž se zvýší riziko sekundárních účinků.

Rizika ohrožující výhled růstu a inflace výrazně zhoršuje i geopolitické napětí ve východní Evropě.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis prohlásil: „Hospodářství EU nyní díky úspěšným očkovacím kampaním a koordinované podpoře hospodářské politiky znovu získalo pevnou půdu pod nohama, kterou v době vrcholící krize ztratilo. Nezaměstnanost dosáhla rekordně nízké úrovně. To jsou významné úspěchy. Vzhledem k tomu, že pandemie ještě neskončila, naším bezprostředním úkolem je zajistit, aby oživení úspěšně pokračovalo. Výrazný nárůst inflace a cen energií spolu s výpadky v dodavatelském řetězci a na trhu práce brzdí růst. Při pohledu do budoucna však očekáváme, že během tohoto roku znovu zařadíme vyšší rychlost, neboť některé z těchto překážek se zmírní. EU stojí i nadále na pevných základech, které se ještě více posílí, jakmile jednotlivé země začnou plně realizovat své plány pro oživení a odolnost.

Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni uvedl: „Ke zpomalení evropského hospodářství přispělo letos v zimě několik nepříznivých okolností: rychlé šíření varianty omikron, další růst inflace způsobený prudce rostoucími cenami energií a přetrvávající narušení dodavatelských řetězců. Jelikož tyto nepříznivé vlivy by měly postupně slábnout, předpokládáme, že již na jaře růst zrychlí. Cenové tlaky pravděpodobně zůstanou silné až do léta a poté se předpokládá pokles inflace v důsledku zmírnění růstu cen energií a problémů v oblasti dodávek. Nejistota a rizika však zůstávají vysoké.“

Souvislosti

Zimní hospodářská prognóza 2022 poskytuje aktualizaci hospodářské prognózy z podzimu 2021, která byla předložena v listopadu 2021, a zaměřuje se na vývoj HDP a inflace ve všech členských státech EU.

Tato prognóza vychází ze souboru metodických předpokladů, pokud jde o směnné kurzy, úrokové sazby a ceny komodit, s datem uzávěrky 27. ledna. U všech ostatních vstupních údajů, včetně předpokladů ohledně vládních politik, zohledňuje prognóza informace do 1. února včetně.

Evropská komise zveřejňuje každoročně dvě souhrnné prognózy (jarní a podzimní) a dvě prognózy průběžné (zimní a letní). Průběžné prognózy zahrnují roční a čtvrtletní ukazatele HDP a inflace v běžném a následujícím roce pro všechny členské státy a také souhrnné ukazatele pro EU a eurozónu.

Příští prognózou Evropské komise bude jarní hospodářská prognóza, jež má být zveřejněna v květnu 2022.

Další informace

Celé znění dokumentu: Zimní hospodářská prognóza 2022

Místopředseda Valdis Dombrovskis na Twitteru: @VDombrovskis

Komisař Paolo Gentiloni na Twitteru: @PaoloGentiloni

GŘ ECFIN na Twitteru: @ecfin

Podrobnosti

Datum zveřejnění
10. února 2022