Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva29. dubna 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 4 min

Zlepšování právní úpravy – společnými silami vytváříme lepší legislativu EU a připravujeme se na budoucnost

better_regulation_1.png
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Komise dnes přijala sdělení o zlepšování právní úpravy , v němž navrhuje řadu způsobů, jak zlepšit proces tvorby právních předpisů EU. Pro evropské oživení je víc než kdy jindy důležité vytvářet legislativu co nejefektivnějším způsobem a zároveň dbát na to, aby právní předpisy EU lépe odrážely budoucí potřeby.

Maroš Šefčovič, místopředseda pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled, k tomu uvedl: „Komise už má jeden z nejlepších systémů pro zlepšování právní úpravy na světě, ale stále je na čem pracovat. Snažíme se proto ještě více zjednodušit unijní legislativu a redukovat její zátěž a zároveň lépe využívat strategický výhled a podporovat udržitelnost a digitalizaci. Abychom to ale dokázali, musí na kvalitní tvorbě politik EU, které se promítnou do silnější a odolnější Evropy, spolupracovat všechny zúčastněné strany.“

Spolupráce orgánů EU s členskými státy a zúčastněnými subjekty, včetně sociálních partnerů, podniků a občanské společnosti, je klíčová. Aby Komise pomohla čelit současným i budoucím výzvám, navrhla tato opatření:

  • Odstranění překážek a byrokracie, které zpomalují investice a budování infrastruktury 21. století, ve spolupráci s členskými státy, regiony a klíčovými zúčastněnými subjekty.
  • Zjednodušení veřejných konzultací zavedením jednotné „výzvy k předkládání informací“ na vylepšeném portálu „Podělte se o svůj názor“.
  • Zavedení zásady „jeden přijmout – jeden zrušit“, která má minimalizovat zátěž občanů a podniků tím, že věnuje zvláštní pozornost důsledkům provádění právních předpisů a nákladům, jež jsou s ním spojeny, zejména v případě malých a středních podniků. Díky této zásadě je zajištěno, že každá nově zavedená zátěž je vyvážena odstraněním ekvivalentní zátěže v téže oblasti politiky.
  • Začleňování cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, které má zajistit, aby všechny legislativní návrhy přispívaly k naplňování Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.
  • Racionalizace způsobu, jímž se zlepšování právní úpravy staví k udržitelnosti a digitální transformaci a podporuje je.
  • Integrace strategického výhledu do tvorby politik, která má zajistit, aby tato tvorba byla připravena („fit“) pro budoucnost, například tím, že zohlední nové megatrendy v ekologické, digitální, geopolitické a socioekonomické sféře.

Další kroky

Zlepšování právní úpravy je sdíleným cílem a odpovědností všech orgánů EU. Pokud jde o snahu posuzovat a sledovat dopad právních předpisů EU a výdajových programů EU, obrátíme se i na Evropský parlament a Radu. Kromě toho hodláme více spolupracovat s místními, regionálními a národními orgány i sociálními partnery na tvorbě politik EU.

Některé z nových prvků tohoto sdělení se již začaly uplatňovat v praxi, například platforma Fit pro budoucnost, která radí, jakými způsoby snáze dosáhnout souladu s unijní legislativou a jak ji zefektivnit a lépe připravit pro budoucnost. Další prvky budou do praxe uvedeny v příštích měsících. V tomto roce se kromě jiného dočkáme:

  • roční analýzy zátěže za rok 2020, v níž budou shrnuty výsledky snah Komise o snižování zátěže,
  • revidovaných pokynů a souboru nástrojů pro zlepšování právní úpravy, v nichž budou zohledněny nové prvky sdělení a jež budou útvarům Evropské komise konkrétním vodítkem při vypracovávání nových iniciativ a návrhů i při správě a hodnocení těch stávajících.

Souvislosti

V roce 2019 Komise provedla hodnocení svého programu zlepšování právní úpravy a potvrdila, že systém sice obecně funguje dobře, ale že je ho zároveň třeba vylepšit tak, aby odrážel nabyté zkušenosti.

EU se od roku 2002 dlouhodobě snaží o tvorbu politiky založenou na faktech, jejíž součástí je i snižování regulační zátěže. Činí to formou pravidelných hodnocení stávajících právních předpisů, velmi vyspělého systému posuzování dopadů, přístupu spočívajícího v konzultacích špičkových zúčastněných subjektů a komplexního programu pro snižování zátěže (REFIT).

Další informace

Sdělení o zlepšování právní úpravy z roku 2021

Otázky a odpovědi ke sdělení o zlepšování právní úpravy z roku 2021

Hodnocení za rok 2019

Program zlepšování právní úpravy

Proces tvorby právních předpisů v EU

Portál „Podělte se o svůj názor“

Platforma Fit pro budoucnost

REFIT – Jednodušší a méně nákladné předpisy EU, které obstojí v budoucnosti

Podrobnosti

Datum zveřejnění
29. dubna 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku