Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva29. října 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 9 min

Zpráva Komise o lesních požárech: změna klimatu je rok od roku zřetelnější

les_po_pozaru.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Článek obsahuje stručné shrnutí - Společné výzkumné středisko Komise dnes předložilo 21. výroční zprávu o lesních požárech v Evropě, na Blízkém východě a v severní Africe za rok 2020. Pokud jde o požáry, dosud nejhorším rokem byl rok 2019, ale i v roce 2020 požáry v Evropě spálily rozsáhlé přírodní oblasti.

Stručné shrnutí:

• Komise vydala novou zprávu o lesních požárech

• Ukazuje, že změna klimatu je rok od roku zřetelnější

• V roce 2020 lehla v EU popelem plocha cca 340 000 hektarů

• Sezóna požárů v roce 2021 je ještě horší

• K dnešku požáry zasáhly téměř 0,5 milionu hektarů půdy

• Cca 25 % oblastí se nacházelo v lokalitách sítě Natura 2000

• Nejvíc postižené bylo 2020 Rumunsko, dále Portugalsko, Španělsko a Itálie

• Zpráva upozorňuje na znepokojivý vývoj:

- vyšší úroveň nebezpečí požárů

- delší doba sezóny

- rychlejší šíření, na které nezabírají tradiční prostředky

• V boji proti požárům byl v roce 2020 aktivován 17x EU program Copernicus

• Opakovaně pomáhá také Mechanismus civilní ochrany EU, jehož flotila protipožárních letounů byla 2019 zmodernizována

Celé znění tiskové zprávy

Společné výzkumné středisko Komise dnes předložilo 21. výroční zprávu o lesních požárech v Evropě, na Blízkém východě a v severní Africe za rok 2020. Pokud jde o požáry, dosud nejhorším rokem byl rok 2019, ale i v roce 2020 požáry v Evropě spálily rozsáhlé přírodní oblasti. Ačkoliv byly státy EU lépe připravené, lehla v roce 2020 v EU popelem plocha o přibližné rozloze 340 000 hektarů, tedy území o 30 % větší než Lucembursko.

Sezóna požárů v roce 2021 je ještě horší. Ke dni zveřejnění této zprávy požáry zasáhly téměř 0,5 milionu hektarů půdy, přičemž 61 % činily lesy a bude trvat roky, než se z požárů vzpamatují. Přibližně 25 % oblastí, které byly v Evropě spáleny, se nacházelo v lokalitách sítě Natura 2000 – tedy v evropských zásobnících biologické rozmanitosti. EU letos zvýšila svou schopnost pomáhat zemím během sezóny požárů a pomoc se značně využívala již při velkých požárech letošního léta, které zasáhly oblast Středomoří.

Také změna klimatu je rok od roku zřetelnější. Z jasně pozorovatelného vzestupného trendu plyne vyšší úroveň nebezpečí požárů, delší doba trvání sezóny požárů a intenzivní a rychle se šířící obří požáry, na něž tradiční prostředky příliš nezabírají. Ke konci letošního června, tedy v době, kdy běžně sezóna požárů teprve začínávala, podlehlo ohni přibližně 130 000 hektarů. Požáry již nepustoší pouze jižní státy, ale představují rostoucí hrozbu i pro střední a severní Evropu. Více než devět z deseti požárů v EU způsobuje lidská činnost. Proto aby bylo možné katastrofám předcházet, je třeba informovat veřejnost o rizicích vzniku požárů a pořádat vzdělávací kampaně.

Hlavní zjištění zprávy

  • Zpráva o lesních požárech z roku 2020 ukazuje, že nejvíce postiženou zemí bylo Rumunsko; z informací od jednotlivých zemí vyplývá, že dále bylo nejvíce zasaženo Portugalsko, Španělsko a Itálie.
  • Požáry silně zasáhly evropské chráněné oblasti Natura 2000, a to plochu o rozloze 136 331 hektarů. To je přibližně 40 % celkové plochy zasažené požáry v roce 2020, o něco méně než v roce 2019, ale více než průměr za posledních 9 let.
  • Stejně jako v roce 2019 připadala téměř polovina celkové spálené plochy v lokalitách sítě Natura 2000 bohužel opět na Rumunsko, většinou se jednalo o přírodní rezervaci dunajské delty.
  • Požáry o rozsahu větším než 30 hektarů postihly v roce 2020 celkem 20 ze 27 členských států EU a vypálily celkem 339 489 hektarů, což je o něco více než v roce 2019.
  • V roce 2020 přišlo při přírodních požárech o život více lidí než v roce 2019; ve vnitrostátní zprávě ze Španělska bylo zaznamenáno šest úmrtí, ve čtyřech případech se jednalo o hasiče.
  • Rychlé mapování v rámci služby programu Copernicus pro podporu krizového řízení bylo v roce 2020 na pomoc v boji proti lesním požárům aktivováno celkem 17krát, což je méně, než kolikrát bylo zatím aktivováno v roce 2021.
  • Mechanismus civilní ochrany EU  byl v roce 2019 prostřednictvím systému rescEU  modernizován o flotilu protipožárních letounů, čímž se posílila jeho schopnost pomáhat zemím během sezóny požárů.

Sezóna požárů v roce 2020 se vyznačovala velkým počtem lesních požárů během první poloviny roku. V zimě vznikly požáry v deltě Dunaje a v Pyrenejích, na jaře zase hlavně na Balkáně. Během léta a na podzim byly nejvíce postiženy země Středomoří, především Španělsko a Portugalsko – ty v roce 2020 zaznamenaly nejrozsáhlejší požáry v EU. K největším přírodním požárům loňského roku však došlo mimo EU, na Ukrajině poblíž někdejšího jaderného reaktoru v Černobylu.

Členové sboru komisařů k tomu uvedli:

Marija Gabrielová, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež odpovědná za Společné výzkumné středisko, prohlásila: „Změna klimatu zvyšuje riziko a rozsah přírodních požárů na celém světě. Od roku 2016 dochází v celém světě k nebývalým požárům, které se vyznačují takovými rysy a intenzitou, jaké jsme dosud nezažili. V posledních desetiletích jsme pozorovali, jak naše evropské lesy rostou. Víc než kdy jindy je nyní musíme chránit, aby se planeta uzdravila. Společné výzkumné středisko a Evropská komise mobilizují aktéry v oblasti vědy, technologií i politiky a vyzývají je ke spolupráci – aby se takto rozsáhlým požárům zabránilo, na ochranu našich lesů, zachování biologické rozmanitosti, a zejména na ochranu životů v EU i mimo ni.

Komisař pro řešení krizí Janez Lenarčič uzavírá: „Lesní požáry představují významné riziko pro celou Evropu i pro další části světa. Během posledních deseti let reagoval mechanismus civilní ochrany EU na více než čtyřicet rozsáhlých lesních požárů. Změna klimatu rovněž sezónu lesních požárů o několik měsíců prodlužuje, což zvyšuje pravděpodobnost, že evropské komunity budou v budoucnu přírodním požárům čelit častěji. Chceme usilovně pracovat na tom, abychom na úrovni celé EU byli schopni na lesní požáry reagovat, pomáhali jim předcházet a připravovat se na ně.

Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius prohlásil: „Klimatické změny ovlivňují i délku a závažnost sezóny požárů – požáry totiž ohrožují více lidí a svou daň si vybírají na přírodě. Dnešní zpráva ukazuje, nakolik byl loňský rok zničující. Svědčí o tom i údaje z letošního roku. Evropská komise přijala novou Lesní strategii EU s cílem zvýšit odolnost lesů v Evropě. Zdravé a odolné lesy a půda obhospodařovávané způsobem, který chrání biologickou rozmanitost a lidi, mají zásadní význam pro zmírnění dopadu přírodních požárů. Proto spolupracujeme s partnery a vnitrostátními orgány na vytvoření normy pro prevenci přírodních požárů na pevnině.

Souvislosti

Společné výzkumné středisko  významně přispívá ke snižování rizika přírodních požárů v Evropě i na celém světě, a to díky rozvoji a provozu Evropského systému informací o lesních požárech (EFFIS). V rámci programu EU Copernicus a odborné skupiny pro lesní požáry (EGFF) zajišťuje systém EFFIS průběžné sledování požárů v Evropě ze satelitů. Poskytuje zemím platformu na evropské úrovni pro výměnu osvědčených postupů v oblasti požární prevence, hašení požárů, obnovy a dalších činností souvisejících s protipožární ochranou. Systém EFFIS využívaly vládní organizace i občané, v roce 2020 se jednalo o téměř 300 000 uživatelů z celkem 178 zemí. Systém EFFIS rovněž doplňuje globální systém informací o lesních požárech (GWIS), který monitoruje celý svět.

Zprávy společného výzkumného střediska o lesních požárech v Evropě, na Blízkém východě a v severní Africe poskytují komplexní přehled situace. Zpráva z roku 2020 zahrnuje informace z 33 zemí v příslušných regionech, například vnitrostátní činnosti v oblasti protipožární ochrany a opatření, jež byla přijata na vnitrostátní i na evropské úrovni během požárních kampaní ve sledovaném období.

EU aktivně usiluje o předcházení požárům, ochranu lesů, obnovu biologické rozmanitosti a ochranu lidských životů. V březnu letošního roku zveřejnila Komise nové pokyny pro předcházení přírodním požárům, pro obhospodařování lesů a vegetace s cílem omezit šíření a intenzitu požárů a pro účinné reakce. Komise v rámci své stěžejní iniciativy Zelená dohoda pro Evropu a v návaznosti na strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 navrhla novou Lesní strategii EU do roku 2030 , jež posiluje opatření v oblasti prevence lesních požárů a podporuje větší odolnost vůči změně klimatu.

Další informace

Zpráva o lesních požárech v Evropě, na Blízkém východě a v severní Africe v roce 2020

Lesní požáry

Evropský systém informací o lesních požárech (EFFIS)

Globální systém informací o lesních požárech (GWIS)

Evropský program Copernicus

Podrobnosti

Datum zveřejnění
29. října 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku