Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva22. června 2023Odhadovaná doba čtení: 3 min

EU investuje 6,2 miliardy eur do udržitelné, bezpečné a účinné dopravní infrastruktury

Vlak s mostem

Komise vybrala 107 projektů dopravní infrastruktury, které obdrží více než 6 miliard EUR ve formě grantů EU z Nástroje pro propojení Evropy (CEF), což je nástroj EU pro strategické investice do dopravní infrastruktury. Více než 80 % finančních prostředků podpoří projekty, které zajišťují účinnější, ekologičtější a inteligentnější síť železnic, vnitrozemských vodních cest a námořních tras podél transevropské dopravní sítě (TEN-T). Projekty navíc posílí trasy solidarity mezi EU a Ukrajinou, které byly zřízeny s cílem usnadnit vývoz a dovoz z Ukrajiny.

Pro financování byla rovněž upřednostněna významná přeshraniční železniční spojení podél hlavní sítě TEN- T. Patří mezi ně mimo jiné Brennerský tunel (propojující Itálii a Rakousko), Rail Baltica (propojující tři pobaltské státy a Polsko se zbytkem Evropy), jakož i přeshraniční úsek mezi Německem a Nizozemskem (Emmerich-Oberhausen).

Námořní přístavy v Irsku, Řecku, Španělsku, Lotyšsku, Litvě, Nizozemsku a Polsku obdrží finanční prostředky na rozvoj dodávek elektřiny z pevniny s cílem snížit emise skleníkových plynů z uvazovaných plavidel.

S cílem zajistit, aby vnitrozemská vodní doprava obstála i v budoucnu, bude modernizována infrastruktura podél přeshraničních vodních cest Seina-Šelda mezi Francií a Belgií. Vnitrozemské přístavy v povodí Dunaje a Rýna, jako je Vídeň a Andernach, budou rovněž modernizovány.

V zájmu dalšího zvýšení bezpečnosti a interoperability železniční dopravy EU bude ve vlacích a železničních tratích v Česku, Dánsku, Německu, Francii, Rakousku a na Slovensku instalován evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS). Na silnicích bude několik členských států EU zavádět inteligentní dopravní systémy a služby (ITS), zejména kooperativní ITS (C-ITS) pro bezpečnější a účinnější dopravu. Několik členských států získá podporu evropským projektům uspořádání letového provozu s cílem zvýšit účinnost letecké dopravy a vytvořit jednotné evropské nebe.

Souvislosti

107 projektů bylo vybráno z celkového počtu 353 projektů předložených v reakci na výzvu k předkládání návrhů zveřejněnou v roce 2022.

Finanční prostředky EU budou mít podobu grantů, které budou použity na spolufinancování celkových nákladů projektu.

V rámci programu Nástroje pro propojení Evropy – Doprava na období 2021–2027 je k dispozici 25,8 miliardy EUR na granty na spolufinancování projektů TEN-T v členských státech EU. Od roku 2014 podpořil Nástroj pro propojení Evropy téměř 1300 projektů v odvětví dopravy v celkové výši 29,4 miliardy EUR (bez dnešního navrhovaného výběru).

Další možnosti financování jsou k dispozici v rámci Nástroje pro propojení Evropy v oblasti dopravy, přičemž výzva k zajištění vojenské mobility v roce 2023 je v současné době otevřena do 21. září 2023 a výzvy k předkládání návrhů v rámci nástroje pro infrastrukturu pro alternativní paliva jsou otevřeny do 7. listopadu 2023. Příští výzvy k předkládání návrhů v rámci Nástroje pro propojení Evropy v oblasti dopravy budou zveřejněny koncem září 2023.

Více informací

Seznam oceněných projektů

Otázky a opatření týkající se výzvy k předkládání návrhů v rámci Nástroje pro propojení Evropy v oblasti dopravy za rok 2022

Citace

Dnes přidělujeme 6,2 miliardy eur na projekty v celé Evropě, které nás přiblíží dokončení transevropské dopravní sítě TEN-T, která je páteří hospodářství EU. Jsem obzvláště rád, že 250 milionů eur zlepší přeshraniční spojení mezi Ukrajinou, Moldavskem a jejich sousedy s EU mezi Rumunskem, Maďarskem, Slovenskem a Polskem. Tyto projekty usnadní přepravu zboží mezi EU a Ukrajinou a posílí trasy solidarity.

Adina Văleanová, komisařka pro dopravu - 22/06/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
22. června 2023