Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva15. března 2023Odhadovaná doba čtení: 6 min

Iniciativa DiscoverEU: Přihlásit se může 35 000 mladých lidí, kteří obdrží bezplatnou časovou jízdenku

DISCOVER  EU  2023

Komise dnes spouští jarní výzvu DiscoverEU, díky níž obdrží 35 000 mladých lidí bezplatnou vlakovou jízdenku, která jim umožní poznat Evropu.

Přihlášky se přijímají od dnešního poledne až do 29. března 12:00. O tuto časovou jízdenku se mohou mladí lidé přihlásit na Evropském portálu pro mládež. Musí zodpovědět pět kvízových otázek a jednu otázku, jejíž správné řešení budou muset odhadnout. Úspěšní žadatelé narození mezi 1. červencem 2004 a 30. červnem 2005 budou moci kdykoli od 15. června 2023 do 30. září 2024 cestovat až 30 dnů po Evropě. Výzva je určena žadatelům z Evropské unie a třetích zemí přidružených k programu Erasmus+, jako je Island, Lichtenštejnsko, Severní Makedonie, Norsko, Srbsko a Turecko.

Letos budou moci účastníci objevovat trasu Nového evropského Bauhausu, která vznikla v lednu 2023. Jejím cílem je inspirovat mladé lidi při výběru míst, která navštíví, a zvyšovat povědomí o tom, jak je důležité, aby Evropská unie byla „krásná, udržitelná a společná“. Účastníci budou moci i nadále využívat iniciativ zahájených v roce 2022 během Evropského roku mládeže, jako je „Mládež objevuje kulturu díky iniciativě DiscoverEU v roce 2022“ a DiscoverEU Culture Route (Kulturní trasa DiscoverEU). Tato kulturní trasa kombinuje různé destinace a kulturní obory, včetně architektury, hudby, výtvarného umění, divadla, módy, designu a dalších. Cestovatelé v rámci DiscoverEU mohou navštívit evropská hlavní města kultury, destinace zařazené na prestižní seznam světového dědictví UNESCO nebo místa, jež se pyšní označením „Evropské dědictví“. Kromě toho se mohou zastavit i v lokalitách s označením Access City Award. Jedná se o města, která vynaložila značné úsilí, aby se stala přístupnější pro všechny bez ohledu na věk, mobilitu nebo schopnosti. Účastníci budou moci i nadále využívat slevovou kartu, která nabízí více než 40 000 slev ve veřejné dopravě, při návštěvách kulturních akcí, na ubytování, stravování, sportovní aktivity a další služby dostupné v zemích zapojených do soutěže.  

Národní agentury programu Erasmus+ organizují pro mladé lidi před odjezdem informační schůzky, kde je připravují na jejich cestu. Národní agentury ještě v návaznosti na Evropský rok mládeže pořádají společná setkání DiscoverEU, což je poutavý kulturní program, který trvá jeden až tři dny ve všech zemích programu Erasmus+. Dosud se uskutečnilo 51 takových setkání a budou pokračovat i v příštích letech.

Vzhledem k tomu, že jednou z hlavních priorit programu Erasmus+ je sociální začleňování, budou mít účastníci se zdravotním postižením nebo zdravotními problémy na své cestě podporu. Kromě toho národní agentury programu Erasmus+ v říjnu 2022 zahájily DiscoverEU – akci pro začlenění, která organizacím pracujícím s mladými lidmi s omezenými příležitostmi, jakož i neformálním skupinám mladých lidí umožňuje požádat o grant. Účastníkům DiscoverEU – akce pro začlenění bude poskytnuta zvláštní podpora, například možnost cestovat s doprovodnými osobami. V roce 2023 se uskuteční dvě výzvy v rámci akce pro začlenění. Během první výzvy, která proběhla v říjnu 2022, bylo národním agenturám programu Erasmus+ předloženo 166 projektů. První cestovatelé se mohou v rámci této zvláštní akce na cesty vydat v březnu 2023. 

Komise podporuje udržitelné cestování železniční dopravou. Zvláštní pravidla tudíž platí pro mladé lidi z nejvzdálenějších regionů, zámořských zemí a území, odlehlých oblastí a ostrovů.

Souvislosti

Komise zahájila iniciativu DiscoverEU v červnu 2018 na základě přípravné práce Evropského parlamentu. Tato iniciativa je začleněna do nového programu Erasmus+ na období 2021–2027.

Od roku 2018 již bylo rozděleno 212 700 časových jízdenek mezi téměř 916 000 uchazečů. Podle posledních výsledků dotazníku vyplněného po skončení cesty uvedlo 72 % z nich, že cestovali vlakem ze země svého bydliště vůbec poprvé. Pro mnohé z nich to také byla první příležitost cestovat bez rodičů nebo jiných dospělých a většina z nich uvedla, že tato zkušenost přispěla k jejich nezávislosti.

Díky zkušenostem získaným v rámci DiscoverEU byli schopni lépe porozumět jiným kulturám a evropské historii. Zlepšili si též své jazykové dovednosti. Více než dvě třetiny účastníků uvedly, že bez DiscoverEU by si jízdenku nemohli z finančních důvodů dovolit. Účastníci se vybízejí, aby se stali ambasadory iniciativy DiscoverEU. Rovněž se doporučuje, aby ostatní cestovatele kontaktovali prostřednictvím oficiální online skupiny #DiscoverEU, kde mohou sdílet své zkušenosti a vyměňovat si tipy, zejména pokud jde o kulturní zkušenosti, nebo jak při cestování pomohou digitální technologie či jak lze cestovat udržitelně.

K přihlášce je nutné, aby uchazeči správně vyplnili kvíz s výběrem možných odpovědí, který se týká obecných znalostí o Evropské unii a dalších iniciativ EU zaměřených na mladé lidi. Je zde také otázka, jejíž řešení je třeba odhadnout. Čím více se bude odhad blížit správné odpovědi, tím více bodů uchazeč získá. Na základě výsledků pak Komise uchazeče seřadí. Komise bude uchazečům nabízet jízdenky podle pořadí, v jakém se umístili, až do vyčerpání počtu jízdenek.

Výběr bude proveden podle státní příslušnosti a/nebo země bydliště na základě počtu časových jízdenek přidělených jednotlivým zemím. Kvóty pro jednotlivé země budou zveřejněny spolu s výsledky.

Další informace

DiscoverEU

Evropský portál pro mládež

Citace

S potěšením oznamujeme, že bylo zahájeno osmé kolo DiscoverEU. V průběhu let se komunita DiscoverEU rozrůstá o stále více mladých lidí. Po tomto kole dosáhneme více než jednoho milionu uchazečů. To je poměrně působivý počet za méně než pět let fungování. Ukazuje, že mladí Evropané mají chuť vytvářet vazby a poznávat naše úžasné kulturní dědictví. A to ještě není všechno. Usilujeme o to, aby iniciativa DiscoverEU byla ještě inkluzivnější. DiscoverEU – akce pro začlenění, kterou zahájily národní agentury programu Erasmus+, umožní mladým lidem s omezenými příležitostmi účastnit se DiscoverEU za stejných podmínek jako jejich vrstevníci.

Marija Gabrielová, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež - 15/03/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
15. března 2023