Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice

Prohlášení o přístupnosti

Internetové stránky Evropské komise – Zastoupení v České republice

Toto prohlášení se vztahuje na obsah zveřejněný na této doméně: https://czechia.representation.ec.europa.eu/index_cs

Nevztahuje se na jiný obsah či internetové stránky zveřejněné na jejích subdoménách. K takovým internetovým stránkám a jejich obsahu existují samostatná zvláštní prohlášení o přístupnosti.

Tyto internetové stránky spravuje Generální ředitelství pro komunikaci (Evropská komise – Zastoupení v České republice). Jsou vytvořeny tak, aby je mohlo využívat co nejvíce lidí, včetně osob se zdravotním postižením.

Všechny osoby, které tyto internetové stránky navštíví, by měly být schopny:

 • provést bez problémů až 200% přiblížení
 • procházet většinu obsahu pouze pomocí klávesnice
 • procházet větší část internetových stránek pomocí moderního softwaru pro čtení obsahu obrazovky a rozpoznávání řeči (na počítači nebo v telefonu)

Stránky byly vytvořeny tak, aby splňovaly technickou normu pro internetové stránky a mobilní aplikace EN 301 549 v.3.2.1. Tím se důsledně dodržuje úroveň „AA“ verze 2.1 Pokynů pro přístupnost internetového obsahu (WCAG).

Míra souladu stránek

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s technickou normou EN 301 549 v.3.2.1 a s úrovní „AA“ verze 2.1 Pokynů pro přístupnost internetového obsahu (WCAG). Podrobnější informace najdete v části „Obsah nevyhovující kritériím přístupnosti“.

Internetové stránky byly naposledy testovány 4. prosince 2023.

Vypracování tohoto prohlášení

Toto prohlášení bylo vypracováno 13. prosince 2023.

Prohlášení vychází z přezkumu reprezentativního vzorku internetových stránek, který provedl odborník na přístupnost s kvalifikací IAAP za použití kombinace manuálního a automatického testování.

Zpětná vazba

Uvítáme veškerou vaši zpětnou vazbu ohledně přístupnosti internetových stránek Evropské komise – Zastouepní v České republice. Dejte nám prosím vědět, narazíte-li na nějaké problémy související s přístupností stránek:

 • telefon: +420 224 312 835
 • e-mail: comm-rep-czatec [dot] europa [dot] eu (comm-rep-cz[at]ec[dot]europa[dot]eu) (neuvádějte žádné informace, které by mohly odhalit vaší finanční situaci, zdravotní stav nebo jakékoli jiné citlivé téma)

Na zpětnou vazbu se snažíme odpovědět do 15 pracovních dnů ode dne, kdy příslušný útvar Komise podnět obdržel.

Kompatibilita s prohlížeči a pomocnými technologiemi

Internetové stránky Evropské komise – Zastoupení v České republice jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s těmito nejpoužívanějšími pomocnými technologiemi:

 • s nejnovější verzí prohlížečů Google Chrome a Apple Safari
 • v kombinaci s nejnovějšími verzemi JAWS, NVDA, VoiceOver a TalkBack.

Technické specifikace

Přístupnost internetových stránek Evropské komise – Zastoupení v České republice závisí při práci s konkrétní kombinací internetového prohlížeče a pomocných technologií nebo pluginů nainstalovaných ve vašem počítači na těchto technologiích:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Obsah nevyhovující kritériím přístupnosti

Víme, že navzdory našemu úsilí o zajištění maximální přístupnosti internetových stránek Evropské komise – Zastoupení v České republice existují stále určitá omezení, která se však snažíme napravit. Níže uvádíme popis známých omezení a možných řešení. Pokud narazíte na problém, který není uveden níže, kontaktujte nás prosím.

Známá omezení internetových stránek Evropské komise – Zastoupení v České republice:

 1. Přístup k navigačnímu menu: Určitá část obsahu nebyla správně nakódována pro co nejlepší práci se čtečkou obrazovky. Tento problém plánujeme vyřešit do března 2024.
 2. Interaktivní mapy: Interaktivní mapy nejsou přístupné osobám se zrakovým postižením nebo uživatelům, kteří se spoléhají na navigaci pomocí klávesnice. Tento problém plánujeme vyřešit do března 2024.
 3. Formulář pro zpětnou vazbu – chybová hlášení: Chybová hlášení ve formuláři pro zpětnou vazbu nejsou propojena s polem, v němž byla chyba zjištěna, a není proto jasné, ve kterém poli byla chyba zjištěna. Tento problém plánujeme vyřešit v průběhu roku 2024.
 4. Grafy a tabulky – použití barvy: Některé grafy a tabulky na internetových stránkách sdělují informace pouze pomocí barev, což je matoucí pro osoby s poruchou barevného vidění. V tabulkách, kde nejsou štítky vizuálně propojeny s odpovídajícím barevným oddílem, se kliknutím na štítky v poznámkách začne řádek, lišta nebo oddíl přepínat, což uživatelům umožňuje zkontrolovat, který štítek patří do které části tabulky. Tento problém plánujeme vyřešit v průběhu roku 2024
 5. Sliding captcha: Jsme si vědomi problémů se zaměřením klávesnice na posuvník. Tento problém plánujeme vyřešit v průběhu roku 2024. Je důležité upozornit, že posuvný captcha není přístupný hluchoslepým uživatelům.
 6. Zvukový popis/titulky k videím: Některá z našich videí nemají titulky/zvukový popis. Neustále pracujeme na jejich přidávání do dalších videí.
 7. Videopřehrávač – přístupnost prostřednictvím klávesnice: Jsme si vědomi některých problémů s přístupností videopřehrávače prostřednictvím klávesnice (při výběru jazyka textového přepisu z nabídky není možné pro změnu jazyka použít klávesy se šipkami, ale musí se použít klávesa TAB).