Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva27. února 2024Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 3 min

Komentář Moniky Ladmanové, vedoucí Zastoupení EK v ČR: Komise farmářům naslouchá, míč je na straně států

Monika Ladmanová

Komentář Moniky Ladmanové, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, v deníku Právo ze dne 26. února 2024 (strana 6)

 

Komise farmářům naslouchá, míč je na straně států

V protestech zemědělců napříč Evropou zaznívají mimo jiné požadavky na to, aby byli méně úředníci a více sedláci. Stěžují si také na nová „zelená“ pravidla nebo na dovozy z Ukrajiny. Často přitom – spolu s mnohými politiky - hledají vinu (a odpověď) u bruselských úředníků, potažmo Evropské komise.

Ta si je vědoma tlaků, kterým jsou tvrdě pracující ženy a muži v zemědělství vystaveni. Naslouchá jim, stejně jako členským státům. A nečekala při tom na současné protesty.

Od ledna 2023, kdy vstoupila v platnost dlouho dojednávaná pravidla nové evropské Společné zemědělské politiky, je zřejmé, že některé její prvky budou muset být upraveny, aby byl farmářům usnadněn přechod na ekologičtější zemědělství.

U krátkodobých opatření Evropská komise na konci ledna navrhla, aby byli evropští farmáři chráněni před nadměrnými dovozy zejména drůbeže, vajec a cukru z Ukrajiny. Záchranná brzda předpokládá, že pokud by jejich dovoz překročil objemy z let 2022, respektive 2023, byla by na ně opět uvalena cla. Návrh nyní posuzují členské státy a Evropský parlament. Aby ulehčila farmářům, prodloužila také EK na rok 2024 výjimku z pravidel pro ponechání půdy ladem.

Dlouhodobější, složitější otázky řeší Evropská komise přímo s těmi, kterých se týkají, tedy se zástupci zemědělců, mladých farmářů, zpracovatelů potravin a představitelů dalších zainteresovaných skupin. Se zástupci Evropské komise se schází pravidelně na tzv. strategickém dialogu. Tato diskuse byla díky předsedkyni Komise Ursule von der Leyen nyní značně urychlena.

Minulý týden odpověděla Komise na požadavek hlav členských států z 1. února nabídnout konkrétní kroky, které by zemědělcům ulehčily život a snížily administrativní zátěž. Mezi jejími návrhy je například zjednodušení podmínek pro získání dotací, zjednodušení, respektive vyjasnění metodiky kontrol, aby se snížil počet inspekcí v zemědělských podnicích až o polovinu...

Míč je teď na straně členských států: na dnešní mimořádné Radě ministrů zemědělství by měly rozhodnout, jakým směrem se chtějí, s expertní podporou Komise v zádech, vydat. Jsou to totiž právě členské státy, které hrají zásadní roli při provádění Společné zemědělské politiky. Právě ony drží rozhodující měrou klíč k tomu, aby zemědělci trávili více času v traktorech a u hospodářských zvířat než s inspektory nebo u výkazů.

Nezřídka se stává, že členské státy bývají papežštější než papež a společná pravidla rozšíří více, než je potřeba. Evropská komise je i v případě složité situace farmářů připravena pomoci adekvátně vyložit pravidla a podpořit jejich úpravu tak, aby byla více pragmatická a funkční a zbytečně nekomplikovala lidem a podnikům život.

 

Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR

Podrobnosti

Datum zveřejnění
27. února 2024
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku