Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva4. listopadu 2022Odhadovaná doba čtení: 7 min

Konference COP27: EU vyzývá všechny smluvní strany, aby podnikly konkrétní kroky k omezení globálního oteplování na 1,5 °C a aby dodržovaly Pařížskou dohodu

COP 27 2022
© Copyright European Union 2022

Na konferenci OSN o změně klimatu COP27, která začíná tento víkend v egyptském Šarm aš-Šajchu, vyzve Komise všechny smluvní strany, aby přijaly naléhavá opatření ke snížení emisí skleníkových plynů a dodržovaly závazky, které přijaly v rámci Pařížské dohody a Klimatického paktu z Glasgow přijatého vloni na konferenci COP26.

Ve dnech 7. a 8. listopadu bude Komisi na světovém summitu vedoucích představitelů, který oficiálně zahajuje konferenci COP27, zastupovat předsedkyně von der Leyenová. Od 14. do 18. listopadu pak vyjednávací tým EU povede výkonný místopředseda Frans Timmermans. Konference COP27 se zúčastní také komisařka pro energetiku Kadri Simsonová, komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Virginijus Sinkevičius a komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski.

Předsedkyně von der Leyenová se zúčastní jednoho jednání vedoucích představitelů u kulatého stolu, které se bude týkat investic do budoucnosti energetiky. Předsedkyně vydá spolu s předsedou Evropské rady na plenárním zasedání společné prohlášení EU. Zúčastní se rovněž řady akcí a s několika partnery podepíše dvoustranná prohlášení se zvláštním zaměřením na partnerství v oblasti lesů a klimatu a na přechod na čistou energii.

Na konferenci COP27 bude vyjednávací tým Komise prosazovat provádění stávajících závazků s cílem přejít od ambiciózních slov ke konkrétním činům, mimo jiné přijetím pracovního programu pro zmírňování změny klimatu v zájmu urychleného zvýšení ambicí, pokud jde o zmírňování a provádění v tomto kritickém desetiletí. Pokud jde o přizpůsobení se změně klimatu, je EU odhodlána dosáhnout jasného pokroku při plnění globálního cíle v této oblasti. Jak bylo zdůrazněno v loňském Klimatickém paktu z Glasgow, hrají řešení inspirovaná přírodou klíčovou úlohu při přizpůsobování se změně klimatu a zachování biologické rozmanitosti, což bude rovněž zásadním tématem na zasedání COP15 o biologické rozmanitosti v závěru letošního roku. V otázce ztrát a škod se bude EU snažit hledat účinná řešení, která by uspokojila různorodé potřeby zranitelných zemí na celém světě, jež čelí dopadům změny klimatu. EU podporuje oficiální bod pořadu jednání týkající se odvrácení, minimalizace a řešení ztrát a škod s cílem umožnit smluvním stranám projednat nejlepší způsob, jak usnadnit rychlý přístup k financování a zvýšit podporu zranitelných zemí a komunit. Budeme spolupracovat s rozvinutými zeměmi, abychom zajistili, že do roku 2025 zdvojnásobí financování pro účely přizpůsobení se změně klimatu ve srovnání s úrovněmi z roku 2019 a zvýší příspěvky na financování opatření v oblasti klimatu, aby byl splněn roční cíl ve výši 100 miliard USD, k němuž EU v roce 2021 přispěla částkou 23,04 miliardy EUR, což je stabilní a zdaleka největší příspěvek.

V průběhu konference bude Komise v pavilonu EU v Šarm aš-Šajchu i online pořádat více než 125 doprovodných akcí. Tyto akce se budou zabývat širokou škálou otázek souvisejících s klimatem, jako je ochrana biologické rozmanitosti a obnova přírody, energetická bezpečnost a ekologická transformace, udržitelné financování, zabezpečení potravin a vody a výzkum a inovace. Vzhledem k tomu, že úbytek biologické rozmanitosti a změna klimatu se vzájemně posilují, různé akce rovněž zdůrazní souvislost mezi konferencí COP27 a nadcházející konferencí COP15 věnovanou biologické rozmanitosti.

Souvislosti

Podle Pařížské dohody z roku 2015 souhlasilo 194 zemí s předložením vnitrostátně stanovených příspěvků, které představují jejich individuální cíle v oblasti snižování emisí. Společně by měly tyto příspěvky zajistit, že se průměrná globální teplotní změna do konce století udrží pod 2 °C a pokud možno se přiblíží k hodnotě 1,5 °C. Zprávy Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) z roku 2022 varovaly, že svět má úrovně 1,5 °C dosáhnout v příštích dvou desetiletích a že pouze nejrazantnější snížení emisí uhlíku od nynějška pomůže zabránit ekologické katastrofě. Tato úroveň nárůstu teploty by měla mimořádně škodlivé účinky, které by představovaly existenční problém.

Evropská unie je světovým lídrem, pokud jde o klimatická opatření, neboť od roku 1990 již snížila své emise skleníkových plynů o více než čtvrtinu, přičemž její ekonomika rostla o více než 60 %. V Zelené dohodě pro Evropu, která byla představena v prosinci 2019, EU dále zvýšila své úsilí v oblasti klimatu a zavázala se k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Tento cíl se stal právně závazným poté, co byl v červenci 2021 přijat a vstoupil v platnost evropský právní rámec pro klima. Právní rámec pro klima stanoví mimo jiné střednědobý cíl snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů nejméně o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Tento cíl pro rok 2030 byl UNFCCC oznámen v prosinci 2020 jako vnitrostátně stanovený příspěvek EU podle Pařížské dohody. V roce 2021 předložila EU balíček návrhů, jejichž cílem je zajistit, aby její politiky v oblasti klimatu, energetiky, využívání půdy, dopravy a zdanění byly vhodné pro snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 %. První dohody o osobních automobilech a dodávkách s nulovými emisemi bylo dosaženo dne 27. října. EU svůj vnitrostátně stanovený příspěvek vhodným způsobem aktualizuje co nejdříve po přijetí těchto návrhů.  

Financování opatření v oblasti klimatu má zásadní význam pro podporu zranitelných komunit, aby se mohly chránit před dopady změny klimatu, a pro podporu udržitelného růstu. Rozvinuté země se zavázaly, že v období let 2020–2025 uvolní v rámci mezinárodního financování opatření v oblasti klimatu celkem 100 miliard USD ročně s cílem pomoci nejzranitelnějším zemím a malým ostrovním státům, a to zejména v jejich úsilí o zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně. EU je největším dárcem, přičemž její příspěvek se stabilně zvyšuje na přibližně čtvrtinu cíle. Ostatní dárcovské země nyní musí zintenzívnit své úsilí a stávající deficit odstranit.

Další informace

Otázky a odpovědi o EU na konferenci COP27

EU na konferenci COP27 – program doprovodných akcí

Informativní přehled o příspěvku týmu Evropa k financování opatření v oblasti klimatu

Informativní přehled o výzkumu a inovacích EU v oblasti klimatu

Citát

Letošní konference COP27 se koná v kontextu ruské invaze na Ukrajinu a jejích dopadů na ceny energie a potravin v Evropě i mimo ni. Svět již uznal potřebu silné ekologické transformace ke zmírnění změny klimatu a zavádí příslušné politiky. Nyní je také zřejmé, že ekologickou transformaci potřebujeme i proto, abychom nebyli těmito agresory drženi jako rukojmí. Změna klimatu nepočká ani jeden den, takže Evropa i nadále zachovává směr v plnění našich mezinárodních závazků v oblasti klimatu, jak ukazuje zejména dohoda EU o automobilech s nulovými emisemi dosažená minulý týden. Evropa bude spolehlivým partnerem a spojencem pro všechny, kdo mají zájem o udržitelnou budoucnost na naší společné planetě.

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová - 04/11/2022

Podrobnosti

Datum zveřejnění
4. listopadu 2022