Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Vlajky států EU
Nabídková řízení a zakázky

Informace o veřejných zakázkách včetně nabídkových řízení Zastoupení EK

Evropská komise uveřejňuje dva druhy oznámení o veřejných zakázkách centrálně prostřednictvím online portálu veřejných zakázek (Tenders Electronic Daily-TED):

  • otevřená řízení pro členské státy EU, kandidátské země, státy Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarsko: veřejné práce, dodávky a služby a oznámení o zakázkách na dodávky,
  • otevřená řízení pro instituce EU, agentury a další orgány: veřejné práce, dodávky a služby, výzvy k vyjádření zájmu a roční seznam dodavatelů.

Evropské veřejné zakázky (TED)

Tenders for EU institutions (TED-eTendering)

Další výzvy na portálu s informacemi o financování a zakázkách (SEDIA)

Pravidla zadávání veřejných zakázek
Informace o druzích zadávacích řízení v EU a pravidlech, návody na podávání nabídek a na podání žádosti o přezkum zadávacího řízení v EU.

 

Zastoupení v České republice: výzvy k podání nabídek

Podívejte se na všechny výzvy k podání nabídek uveřejněné Zastoupením Evropské komise na dodávky zboží a služeb, jako jsou např. technická asistence, vzdělávání, konference a publicita.

Konkrétní výzvy sledujte na eTED: eTendering (europa.eu)