Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Les
Ochrana životního prostředí

Společný evropský přístup k ochraně životního prostředí má pro ochranu přírody zásadní význam

Zelená dohoda pro Evropu

Změna klimatu a zhoršování životního prostředí představují pro Evropu a celý svět existenciální hrozbu. K překonání těchto výzev vznikl dlouhodobý strategický plán, tzv. Zelená dohoda pro Evropu.

Zelená dohoda zavazuje Evropu, aby se do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě.

Plán zahrnuje klíčové politiky zaměřené na ambiciózní snižování emisí, ochranu životního prostředí a investice do špičkového výzkumu a inovací.

Cílem je podpořit růst a připravit Evropskou unii na výzvy 21. století a pomoci s obnovou ekonomiky po pandemii COVID – 19.

Na realizaci jejích cílů půjde jedna třetina investic ve výši 2,018 bilionu eur, které jsou k dispozici v rámci programu oživení NextGenerationEU a sedmiletého rozpočtu EU (2021 – 2027).

Zelená dohoda v České republice

Transformace uhelných regionů

V rámci přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku vyčlenila Evropská komise speciální pomoc pro takzvané uhelné regiony. Ty mohou čerpat finance z Mechanismu pro spravedlivou transformaci. Ten má za cíl poskytnout pomoc při řešení sociálních a ekonomických dopadů způsobených přechodem na udržitelné hospodářství. V České republice se tato otázka týká těchto uhelných regionů: Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký.

Prvním pilířem Mechanismu pro spravedlivou transformaci je Fond pro spravedlivou transformaci. Ten může být v těchto regionech využit například na podporu vytváření nových pracovních míst, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků, výzkum a inovace či k obnově životního prostředí. Celková alokace pro Českou republiku činí zhruba 42,7 mld. Kč.

Více informací k Fondu pro spravedlivou transformaci naleznete na českých stránkách DotaceEU zde či přímo na  www.spravedlivatransformace.cz.

Internetové stránky MŽP: Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027

NextGenerationEU - Národní plán obnovy

NextGenerationEU je dočasný nástroj obnovy v hodnotě více než 800 miliard eur, který má pomoci napravit bezprostřední hospodářské a sociální škody způsobené koronavirovou pandemií. Evropa tak vyjde z pandemie covidu-19 ekologičtější, digitálnější, odolnější a lépe přizpůsobená současným i budoucím výzvám.

Komise vyzvala členské státy, aby v rámci plánu hospodářské obnovy na roky 2021–2023 směřovaly alespoň 37 % investic do zelené transformace. Ty v Česku putují do takzvaného Národního plánu obnovy.

Internetové stránky Evropské komise: Plán na podporu oživení Evropy (NextGenerationEU)

Internetové stránky MPO v ČR: Národní plán obnovy (planobnovycr.cz)

Soukromý sektor

Pro zelenou transformaci je role soukromého sektoru zcela klíčová. Především je třeba, aby veřejný a soukromý sektor co nejvíce spolupracovaly, aby si oba světy lépe porozuměly a sladily svoje priority a investice. Od první chvíle, kdy Evropská komise začala mluvit o Zelené dohodě pro Evropu, proto soukromému sektoru pozorně naslouchá, například formou veřejných konzultací. Tak širokou a hlubokou ekonomickou transformaci totiž zvládneme jen a pouze díky chytré a efektivní spolupráci veřejných a soukromých projektů a investic. O nich je třeba právě nyní vést širokou politickou i odbornou debatu.

Zapojit se do veřejných konzultací můžete na našich stránkách zde.

Prostředky z rozpočtu EU může využít každý. Podívejte se na přehled probíhajících a chystaných výzev k předkládání návrhů, na přehled programů financování a informace o  tom, jaké jsou jednotlivé fáze procesu financování. O financování můžete zažádat online.

Informace o způsobu fungování nabídkových řízení a o příležitostech pro podnikatele se zájmem o zakázky pro Evropskou komisi.