Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice

Práce v jiné zemi EU

Jste-li státním příslušníkem některé z členských zemí, máte právo pracovat, ať již v zaměstnaneckém poměru nebo jako osoba samostatně výdělečně činná, v kterékoli zemi EU, aniž byste k tomu potřebovali získat pracovní povolení.

Práce v zahraničí

Jako občan EU můžete pracovat jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná bez pracovního povolení v kterékoli zemi EU. Kromě toho můžete za určitých podmínek pobývat v zemi, kde pracujete.

Koordinace sociálního zabezpečení v EU

EU poskytuje společná pravidla, která chrání práva občanů v oblasti sociálního zabezpečení při pobytu v ostatních zemích EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, ve Švýcarsku. Evropská pravidla koordinace sociálního zabezpečení nenahrazují vnitrostátní systémy. 

Praktický průvodce pro firmy v Evropě

Informace, které potřebujete znát, abyste mohli podnikat v Evropě.

Uznávání odborných kvalifikací

Informace o tom, jak získat uznání své odborné kvalifikace pro práci v jiné zemi EU.

Pracovní nabídky pro výzkumné pracovníky (EURAXESS)

EURAXESS je celoevropská iniciativa pro informování a podporu výzkumných pracovníků.

EURES

EURES je evropská síť služeb zaměstnanosti, jejímž cílem je usnadnit volný pohyb pracovníků.

Dobrovolnictví

Informace o příležitostech v EU a ve zbytku světa.