Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva21. listopadu 2022Odhadovaná doba čtení: 8 min

EU souhlasí s kompromisem vzešlým z konference COP27, který má udržet Pařížskou dohodu při životě a ochránit ty, kteří jsou změnou klimatu nejvíce ohroženi*

COP 27 2022
© Copyright European Union 2022

Na konferenci OSN o změně klimatu COP27, která skončila v neděli ráno v egyptském Šarm aš-Šajchu, prokázala Evropská komise ambice a flexibilitu, aby zůstal dosažitelný cíl udržet globální oteplování pod úrovní 1,5 °C. Po náročném týdnu jednání se díky důraznému a jednotnému evropskému úsilí podařilo dosáhnout těžce vybojované dohody o zachování cílů Pařížské dohody. Úloha prostředníka ze strany EU rovněž napomohla tomu, aby došlo k vyváženým novým ujednáním o financování s rozšířenou dárcovskou základnou s cílem pomoci zranitelným komunitám čelit ztrátám a škodám způsobeným změnou klimatu.

Pokud jde o zmírnění dopadů, strany se dohodly, že omezení globálního oteplování na 1,5 °C vyžaduje rychlé, hluboké a trvalé snížení celosvětových emisí skleníkových plynů, a to o 43 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 2019. Rovněž uznaly, že uvedené cíle v tomto kritickém desetiletí vyžadují urychlená opatření, a zopakovaly výzvu Klimatického paktu z Glasgow, aby byly do konce roku 2023 podle potřeby aktualizovány vnitrostátně stanovené příspěvky tak, aby byly v souladu s teplotním cílem Pařížské dohody. Potvrdily také, že Klimatický pakt z Glasgow bude vodítkem pro nový pracovní program na zmírnění dopadů, jenž má povzbudit smluvní strany, aby sladily své cíle a opatření směrem k čistě nulovým emisím.

Pokud jde o ztráty a škody, strany se rozhodly zavést nové mechanismy rozdělení finančních prostředků na pomoc rozvojovým zemím, které jsou obzvláště zranitelné vůči nepříznivým dopadům změny klimatu. Jedná se mj. o nový fond k řešení ztrát a škod, jenž má být zřízen přechodným výborem, který by rovněž hledal cesty k rozšíření zdrojů financování.

Konference je zaměřena na konkrétní opatření

Dnes přijaté konečné výsledky konference COP27 doplňují řadu dvoustranných a mnohostranných dohod, které Komise v posledních dvou týdnech vyjednala. Předsedkyně von der Leyenová se zúčastnila summitu lídrů na začátku konference COP27 a podepsala partnerství s Kazachstánem v oblasti surovin, baterií a vodíku z obnovitelných zdrojů a s Namibií v oblasti udržitelných surovin a vodíku z obnovitelných zdrojů a s egyptským prezidentem El-Sisim oznámila uzavření strategického partnerství v oblasti obnovitelného vodíku, které podepsali výkonný místopředseda Timmermans a komisařka Kadri Simsonová. Předsedkyně von der Leyenová rovněž zahájila partnerství v oblasti lesnictví a klimatu s Kongem, Guyanou, Mongolskem, Zambií a Ugandou. Význam přírody pro vzájemně propojenou krizi klimatu a biologické rozmanitosti bude také hlavním tématem nadcházející 15. konference smluvních stran o biologické rozmanitosti, která se uskuteční v prosinci v kanadském Montrealu.

Na akci, na níž byl vyhodnocen globální metanový závazek, který EU a USA vyhlásily před rokem, pan Timmermans uvítal rostoucí podporu této iniciativě, kterou nyní podporuje více než 150 zemí. Výkonný místopředseda Timmermans rovněž oznámil novou iniciativu týmu Evropa poskytnout více než 1 miliardu eur na pomoc Africe, aby se mohla přizpůsobit změně klimatu. Během konference COP27 EU rovněž uvítala a schválila investiční plán pro spravedlivou transformaci energetiky v Jihoafrické republice a na summitu skupiny G20 na Bali podepsala nové partnerství pro spravedlivou transformaci energetiky s Indonésií.

Předsedkyně Ursula von der Leyenová k výsledku konference COP27 uvedla: „Konference COP27, jež je důležitým krokem na cestě ke klimatické spravedlnosti, potvrdila, že svět se od Pařížské dohody neodchýlí. Věda však jasně ukazuje, že k udržení obyvatelnosti planety je zapotřebí mnohem více. Stejně tak je zřejmé, že EU sehrála v Šarm aš-Šajchu klíčovou roli a ve svých domácích i mezinárodních opatřeních v oblasti klimatu nepoleví. Děkuji výkonnému místopředsedovi Timmermansovi a našemu vyjednávacímu týmu za to, že dnem i nocí pracovali na odblokování obtížných jednání a zabránili nezdaru procesu UNFCCC, který bude mít i nadále zásadní význam. Náš vyjednávací tým dokázal vybudovat důvěru s našimi partnery po celém světě tím, že zůstal důrazný, pokud jde o zmírňování dopadu změny klimatu, a prokázal flexibilitu při financování ztrát a škod způsobených zmiňovanou změnou.“

Souvislosti

Během konference uspořádala Komise v pavilonu EU v Šarm aš-Šajchu a online více než 125 doprovodných akcí na témata, jako je ochrana biologické rozmanitosti a obnova přírody, energetická bezpečnost a ekologická transformace, udržitelné financování, zabezpečení potravin a vody a výzkum a inovace. Došlo mimo jiné k vášnivé debatě mezi výkonným místopředsedou Timmermansem a zástupci mládeže z celého světa.

Podle Pařížské dohody z roku 2015 souhlasilo 194 zemí s předložením vnitrostátně stanovených příspěvků, které představují jejich individuální cíle v oblasti snižování emisí. Společně by měly tyto příspěvky zajistit, že se průměrná globální teplotní změna do konce století udrží pod 2 °C a pokud možno se přiblíží k hodnotě 1,5 °C. Zprávy Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) z roku 2022 varovaly, že svět má úrovně 1,5 °C dosáhnout v příštích dvou desetiletích a že pouze nejrazantnější snížení emisí uhlíku pomůže zabránit ekologické katastrofě. Tato úroveň nárůstu teploty by měla mimořádně škodlivé účinky, které by představovaly existenční problém.

Evropská unie je světovým lídrem, pokud jde o klimatická opatření, neboť od roku 1990 již snížila své emise skleníkových plynů o více než čtvrtinu, přičemž její ekonomika rostla o více než 60 %. V Zelené dohodě pro Evropu, která byla představena v prosinci 2019, EU dále zvýšila své úsilí v oblasti klimatu a zavázala se k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Tento cíl se stal právně závazným poté, co byl v červenci 2021 přijat a vstoupil v platnost evropský právní rámec pro klima. Právní rámec pro klima stanoví mimo jiné střednědobý cíl snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů nejméně o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Tento cíl pro rok 2030 byl UNFCCC oznámen v prosinci 2020 jako vnitrostátně stanovený příspěvek EU podle Pařížské dohody. V roce 2021 předložila EU balíček návrhů, jejichž cílem je zajistit, aby její politiky v oblasti klimatu, energetiky, využívání půdy, dopravy a zdanění byly vhodné pro snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 %. EU svůj vnitrostátně stanovený příspěvek vhodným způsobem aktualizuje co nejdříve po přijetí těchto návrhů.  

Financování opatření v oblasti klimatu má zásadní význam pro podporu zranitelných komunit, aby se mohly chránit před dopady změny klimatu, a pro podporu udržitelného růstu. Rozvinuté země se zavázaly, že v období let 2020–2025 uvolní v rámci mezinárodního financování opatření v oblasti klimatu celkem 100 miliard USD ročně s cílem pomoci nejzranitelnějším zemím a malým ostrovním státům, a to zejména v jejich úsilí o zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně. EU je největším dárcem, který k cíli přispívá přibližně čtvrtinou.

Další informace

Prohlášení předsedkyně Ursuly von der Leyenové o výsledcích konference COP27

Projev výkonného místopředsedy pro Zelenou dohodu pro Evropu Franse Timmermanse na závěrečném plenárním zasedání

Otázky a odpovědi o EU na konferenci COP27

EU na konferenci COP27 – program doprovodných akcí

Informativní přehled o příspěvku týmu Evropa k financování opatření v oblasti klimatu

*: aktualizace 21/11/2022 - 15.00

Citát:

Konference COP27, jež je důležitým krokem na cestě ke klimatické spravedlnosti, potvrdila, že svět se od Pařížské dohody neodchýlí. Věda však jasně ukazuje, že k udržení obyvatelnosti planety je zapotřebí mnohem více. Stejně tak je zřejmé, že EU sehrála v Šarm aš-Šajchu klíčovou roli a ve svých domácích i mezinárodních opatřeních v oblasti klimatu nepoleví. Děkuji výkonnému místopředsedovi Timmermansovi a našemu vyjednávacímu týmu za to, že dnem i nocí pracovali na odblokování obtížných jednání a zabránili rozpadu procesu UNFCCC, který bude mít i nadále zásadní význam. Náš vyjednávací tým dokázal vybudovat důvěru s našimi partnery po celém světě tím, že zůstal silný, pokud jde o zmírňování dopadu změny klimatu, a prokázal flexibilitu při financování ztrát a škod způsobených zmiňovanou změnou.

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová - 21/11/2022

Podrobnosti

Datum zveřejnění
21. listopadu 2022