Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva28. února 2023Odhadovaná doba čtení: 4 min

Komise vyhlašuje výzvy v hodnotě 7,5 milionu eur na podporu integrace ukrajinských malých a středních podniků do jednotného trhu

vlajky EU Ukrajina

Komise dnes vyhlašuje dvě výzvy k podávání návrhů pod společným názvem ReadyForEU s celkovým rozpočtem 7,5 milionu eur. Jejich cílem je pomoci ukrajinským podnikatelům a podnikům těžit z výhod jednotného trhu. Výzvy jsou financovány z Programu pro jednotný trh a navazují na nedávnou dohodu o připojení Ukrajiny k tomuto programu, kterou 2. února 2023 podepsala předsedkyně Ursula von der Leyenová a ukrajinský premiér Denys Šmyhal.

První výzvaMost k podnikání (Business Bridge), bude s rozpočtem 4,5 milionu eur určena k finanční podpoře ukrajinských malých a středních podniků postižených válkou. Bude mít formu poukazů na přístup ke službám a na účast na veletrzích v EU. Projekt budou spravovat organizace na podporu podnikání, například síť Enterprise Europe Network, Evropská síť klastrů a jiné organizace.

Účelem výzvy je zřídit konsorcium podnikatelských organizací, jež vybere nejvýše 1 500 malých nebo středních podniků z Ukrajiny orientovaných na růst a udržitelnost, které získají přímou podporu až do výše 2 500 eur. Tato přímá podpora pokryje náklady ukrajinských malých a středních podniků například na tyto služby na podporu podnikání: průzkum trhu s cílem identifikovat partnery v Evropské unii, právní, organizační nebo finanční poradenství při zakládání nové společnosti nebo uzpůsobení stávající společnosti, pomoc s účastí na veletrzích v EU nebo s cestováním na veletrhy a právní poradenství v oblasti práv duševního vlastnictví.

Výzva Most k podnikání bude mít v konečném důsledku přínos nejen pro dotčené podniky. Může totiž nabídnout alternativní trhy společnostem z EU, které přišly o ruské či běloruské trhy, a také pomoci při obnově Ukrajiny.

Druhá výzva, nazvaná Erasmus pro mladé podnikatele – Ukrajina, má rozpočet 3 miliony eur a umožní začínajícím ukrajinským podnikatelům získat podnikatelské zkušenosti v jiných evropských zemích. Projekt bude probíhat v rámci již fungujícího programu Erasmus pro mladé podnikatele, který dosud nabídl více než 22 000 podnikatelům z celé Evropy příležitost podělit se o své podnikatelské know-how. V roce 2022 se v uvedeném programu přihlásilo dosud nejvíce ukrajinských podnikatelů (154) a také zatím nejvíce se jich zúčastnilo (79).

V této výzvě budou vybrány organizace na Ukrajině a v EU, které budou mít za úkol vyhledat až 430 začínajících ukrajinských podnikatelů a propojit je s hostitelskými podnikateli v EU. Následně tito podnikatelé obdrží finanční podporu a příspěvek na náklady na pobyt a cestu.

Další kroky

Výzvy se otevírají 28. února 2023 a ukrajinské podniky a podnikatelé se budou moci přihlásit v posledním čtvrtletí tohoto roku.

Souvislosti

Program pro jednotný trh je moderní, jednoduchý a flexibilní program, který sdružuje širokou škálu činností, jež byly v minulosti financovány odděleně, do jednoho soudržného programu. Jeho cílem je pomoci rozvinout plný potenciál jednotného trhu a zajistit oživení Evropy po pandemii covidu-19. S rozpočtem 4,2 miliardy eur na období 2021–2027 nabízí integrovaný balíček na podporu a posílení správy jednotného trhu. Program navíc podporuje lepší prosazování práva Unie a zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků, mimo jiné prostřednictvím sítě Enterprise Europe Networkklastrů a programu Erasmus pro mladé podnikatele.

Do programu Erasmus pro mladé podnikatele se od jeho zahájení v roce 2009 zapojilo více než 22 000 podnikatelů. Ukrajina je zúčastněnou zemí již několik let a program mohl pokračovat i navzdory válce.

Další informace

Program pro jednotný trh

Síť Enterprise Europe Network

Klastry

Platformy pro navazování obchodních kontaktů mezi podniky z EU a Ukrajiny:

Erasmus pro mladé podnikatele

Portál pro financování a nabídková řízení

Přihlaste se k bezplatnému odběru elektronického zpravodaje Evropské komise o vnitřním trhu, průmyslu, podnikání a malých a středních podnicích.

Citace

Evropa je odhodlána podporovat Ukrajinu při úspěšné integraci do jednotného trhu. Prostřednictvím dnešních výzev k podávání návrhů nabízíme malým ukrajinským podnikům a podnikatelům konkrétní finanční podporu, aby mohli budovat nová partnerství s dalšími evropskými společnostmi a expandovat do EU.

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh - 28/02/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
28. února 2023