Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice

Problémy nebo stížnosti?

Jak oznámit problém či podat stížnost

Podání stížnosti v České republice

Veřejný ochránce práv

Chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu, nebo jsou úřady nečinné. Ombudsman také chrání lidi před diskriminací, provádí návštěvy zařízení, kde jsou lidé omezeni na svobodě, a snaží se bránit špatnému zacházení a rovněž monitoruje práva lidí s postižením.

Najděte veřejné ochránce práv v dalších státech EU

 

SOLVIT Česká republika

Neformální síť vytvořená s cílem řešit problémy občanů a podniků v EU, se kterými se setkají při jednání s orgány veřejné správy ve státech EU nebo při výkonu svých práv na vnitřním trhu.

Obraťte se na SOLVIT v jiném členském státě EU

 

Evropské spotřebitelské centrum v České republice

Pomáhá při řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky v zemích Evropské unie, Norsku, na Islandu a ve Spojeném království.

Najděte Evropské spotřebitelské centrum (ESC) v jiném státě EU

 

Finanční arbitr České republiky

Finanční arbitr je státem zřízený orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu, který bezplatně řeší spory mezi spotřebiteli a finančními institucemi.

Vyhledejte síť pro řešení finančních sporů v (FIN-NET) jiném členském státě EU

 

Podání stížnosti na úrovni EU

Evropský veřejný ochránce práv

Jedná se o nezávislý a nestranný orgán, který povolává k odpovědnosti orgány, instituce a ostatní subjekty EU a prošetřuje stížnosti občanů, podniků a organizací.

 

Petice Evropskému parlamentu

Jednotlivci nebo skupiny obyvatel EU a organizace se sídlem v EU mohou podat stížnost, žádost nebo připomínku týkající se uplatňování práva EU.

 

Podejte stížnost Evropské komisi

Komise přijme stížnost, pokud se týká porušení unijního práva úřady členského státu EU. Pokud se stížnost týká jednání jednotlivce nebo soukromé společnosti, měla by se řešit na vnitrostátní úrovni.

 

Stížnosti podnikatelů

Kontakty a informace o podávání stížností v souvislosti s nekalou soutěží, neoprávněnou státní podporou konkurentům nebo problémy s orgánem veřejné správy v jiné zemi EU.

Obecné informace o EU

Webové stránky Your Europe

Poskytují praktické informace a obecná pravidla EU pro život a podnikání v EU včetně služby „Vaše Evropa - Poradenství, pokud nemůžete najít to, co hledáte.

 

Síť Europe Direct

Zavolejte, napište nebo zajděte do informačních středisek EU v Česku a ostatních státech EU. Telefonická služba je dostupná ve všech jazycích EU.