Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice

Úloha Zastoupení Evropské komise v ČR

Evropská komise má svá zastoupení ve všech členských státech EU. V České republice sídlí náš úřad v Praze.

Naším úkolem je:

  • poskytovat podporu předsedkyni a celé Komisi při jednání s představiteli České republiky,
  • podporovat trvalý politický dialog s celostátními, regionálními a místními orgány, parlamentem, sociálními partnery, dalšími zainteresovanými stranami, akademickou obcí a občanskou společností. Zastoupení připravuje a podporuje návštěvy členů a vyšších úředníků Komise a případně Evropské služby pro vnější činnost,
  • být hlasem Komise v České republice a komunikovat o EU se sdělovacími prostředky a v sociálních médiích, udržovat přímé kontakty s celostátními, regionálními a místními médii a poskytovat jim mediální servis,
  • spolupracovat s občany, akademickou obcí, občanskou společností, sociálním partnery a dalšími zainteresovanými stranami, vést dialog, komunikovat a informovat o prioritách EU a politikách, a to i v kontextu Konference o budoucnosti Evropy,
  • poskytovat informace o České republice včetně analýz a poradenství o politickém, hospodářském a sociálním vývoji předsedkyni a členům Komise s cílem poskytovat podklady pro tvorbu politik EU a politickou komunikaci.

Činnost Zastoupení doplňují informační střediska Europe Direct, která poskytují informace a komunikují s občany na regionální a místní úrovni po celé EU.

Komise má zastoupení v hlavních městech všech 27 členských států EU a také regionální kanceláře v Barceloně, Bonnu, Marseille, Miláně, Mnichově a Vratislavi. Zastoupení úzce spolupracují s kontaktními kancelářemi Evropského parlamentu v členských státech.

O webových stránkách Zastoupení

Prostřednictvím těchto specializovaných internetových stránek poskytuje Evropská komise širokou škálu informací o EU v češtině.

Naleznete zde:

  • informace o akcích pro veřejnost v České republice,
  • zpravodajství a informace o klíčových politikách a programech EU a jejich provádění v České republice,
  • přístup k tiskovému oddělení, sociálním médiím, newsletteru a jiným informačním sdělením, 
  • informace o tom, jak kontaktovat a komunikovat s EU jak na místní úrovni, tak i na úrovni EU,
  • odkazy na další užitečné informace o EU, jako např. podpora pro podnikání, financování a výběrová řízení, práce a život v EU.

Další informace

Logo

Události EU v České republice 

Nejnovější zprávy z EU 

Politiky a priority EU v České republice 

Kontaktujte EU v České republice