Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice

Život v jiné zemi EU

Najděte informace o pobytu, zdravotní péči, sociálním zabezpečení, manželství, adopci, hlasování ve volbách, daních, důchodech, vozidlech a řidičských průkazech.

Právo pobytu

Praktické informace o vašich právech, dokumentech a pravidlech platných pro život pracujícího, studenta, důchodce nebo uchazeče o zaměstnání v jiné zemi EU.

Rodina

Informace o právech a povinnostech rodičů a párů v celé EU: manželství, rozvod, registrovaná partnerství, adopce atd. Informace o přeshraničním dědictví.

Řízení v zahraničí

Informace o vašem řidičském průkazu (získání, uznání v jiné zemi EU) a vašem pojištění pro případ cesty do zahraničí, bezpečnosti provozu a silničního provozu v EU, pronájmu automobilu v jiné zemi EU atd.

Sociální zabezpečení v zahraničí

Informace o určení země odpovědné za vaše sociální zabezpečení a o systému sociálního zabezpečení platném v hostitelské zemi, když žijete nebo pracujete v zahraničí.

Sociální zabezpečení podle zemí

Informace o vašich důchodových nárocích, dávkách v nezaměstnanosti, rodinných přídavcích a dalších právech na sociálním zabezpečení v každé zemi EU i ve Spojeném království.

Odchod do důchodu v zahraničí

Praktické informace o důchodech (aplikace a výpočet; nároky na penzijní připojištění) v zemích EU.

Volby v zahraničí

Informace o právu volit a účastnit se jako kandidát místních, celostátních a evropských voleb v zahraničí.

Neplánovaná zdravotní péče

Informace o nepředvídané lékařské péči (konzultace, hospitalizace, platby a úhrada léčebných výloh) v jiné zemi EU.

Plánovaná lékařská péče v zahraničí

Informace o plánované lékařské péči (lékařské ošetření – konzultace se specialisty, chirurgický zákrok nebo léčba určité nemoci) v jiné zemi EU.

Výdej léků na předpis v zahraničí

Informace o léčivých přípravcích na předpis a o tom, jakým způsobem jsou pacientm vydávány či jak jsou hrazeny v jiné zemi EU.

Vaše práva 

Jako státní příslušník České republiky nebo jiné země EU jste automaticky občanem EU.