Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva14. dubna 2022Odhadovaná doba čtení: 4 min

Zelená dohoda: EU oznámila závazky v hodnotě 1 miliardy eur na ochranu oceánů

Fishing in the EU – France, fishermen at work

EU dnes na konferenci „Náš oceán“ na Palau obnovila své závazky týkající se mezinárodní správy oceánů. Představila zde seznam 44 závazků na období 2020–2022 ve výši téměř 1 miliardy eur a předložila přitom své největší závazky co do hodnoty, jaké kdy byly během konference „Náš oceán“ nabídnuty.

Konference „Náš oceán“ představuje zásadní příležitost k tomu, aby se země na celém světě, občanská společnost i průmysl zavázaly ke konkrétním a významným opatřením na ochranu oceánu. Tématem ročníku 2022 je „Náš oceán, naši lidé, naše prosperita“ a záměrem je, aby globální partneři hledali řešení pro udržitelné řízení mořských zdrojů, zvýšení odolnosti oceánu vůči změně klimatu a ochranu jeho zdraví pro budoucí generace.

Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius řekl: „Částka, kterou dnes EU přislíbila, je významná, ještě významnější však je úloha oceánu s ohledem na samotnou naši existenci. Dává nám čistý vzduch, reguluje klima, obsahuje velkou část biologické rozmanitosti Země a je zásadní pro naše hospodářství. Tohle všechno nám oceán přináší a my jej musíme chránit. Závisí na tom naše budoucnost.“

Na konferenci „Náš oceán“ přijala EU závazky ke všem tématům této mezinárodní akce: chráněné mořské oblasti, boj proti znečišťování moří, řešení krize v oblasti oceánu a klimatu, vytváření udržitelných modrých ekonomik, podpora udržitelného drobného rybolovu a akvakultury a dosažení bezpečného, spravedlivého a chráněného oceánu. EU rovněž vytvořila nástroj pro sledování závazků, který umožní občanům sledovat pokrok při jejich naplňování.

EU si je vědoma výzev, jimž oceán čelí, a letos se výrazně zaměřila na jeho ochranu a obnovu, například účastí na iniciativách, jako je summit „Jeden oceán“ (v únoru v Brestu) a nadcházející konference OSN o oceánu (v červnu a červenci v Lisabonu). V současné době také aktualizuje svůj příspěvek týkající se mezinárodní správy oceánů s cílem komplexně zohlednit problémy oceánů a nedávný vývoj, ale i příležitosti, které nabízí Zelená dohoda pro Evropu.

EU je nadále plně zapojena do procesu souvisejícího s konferencí „Náš oceán“ a jakožto pevný zastánce multilateralismu je připravena převzít odpovědnost ve vztahu k mezinárodní správě oceánů. 

Příklady stěžejních závazků

Téměř 500 milionů eur bude v období 2021–2023 určeno na výzkum, vývoj a inovace v oblasti počátečního financování (tj. poskytování prostředků na zahájení podnikání) pro misi programu Horizont „Obnova našich oceánů a vod do roku 2030“. Tato mise se bude zabývat oceány a vodami jako celkem a bude hrát klíčovou úlohu při dosahování klimatické neutrality a obnově přírody. Pomůže dosáhnout cílů EU chránit 30 % mořských oblastí členských států a také obnovit mořské ekosystémy, bude bránit znečištění a odstraňovat je díky omezení plastového odpadu v moři, ztrát živin a používání chemických pesticidů a přispěje k dalšímu rozvoji udržitelné a oběhové modré ekonomiky.

EU také oznámila příspěvek ve výši 55 milionů eur v průběhu dvou let s cílem posílit monitorování mořského prostředí a změny klimatu prostřednictvím svého programu satelitního monitorování Copernicus, a zejména službu WEkEO, která mezinárodní výzkumné obci umožňuje na jednom místě přístup ke všem produktům popisujícím minulost, přítomnost i budoucnost zemského systému spolu s on-line nástroji pro vědu o životním prostředí využívajícími zařízení pro cloud computing.

Souvislosti

Konference „Náš oceán“ se pořádá od roku 2014 a v letech 2014 a 2016 se konala v USA. V roce 2015 proběhla v Chile, v roce 2017 v EU (na Maltě), v roce 2018 v Indonésii a v roce 2019 v Norsku. Během šesti předchozích konferencí přijali účastníci více než 1 400 závazků v hodnotě přibližně 91,4 miliardy dolarů a ochránili nejméně pět milionů čtverečních mil oceánu. Letošní sedmý ročník konference, který společně svolali palauský prezident Surangel Whipps Jr. a zvláštní prezidentský vyslanec USA pro klima John Kerry, je obzvláště důležitý, neboť pomůže upozornit na jeden z regionů, které jsou nejvíce závislé na oceánech a vystavené změně klimatu.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
14. dubna 2022