Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva11. února 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 8 min

Zimní hospodářská prognóza 2021: Náročná zima, ale světlo na konci tunelu

winter_economic_forecast_2021_0.jpg
copyright © EC Audiovisual Service
copyright © EC Audiovisual Service
Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropa se i nadále potýká s koronavirovou pandemií. Opětovný nárůst případů spolu se vznikem nových, nakažlivějších kmenů koronaviru přinutil mnoho členských států, aby znovu zavedly nebo zpřísnily opatření proti šíření nákazy. Zahájení očkovacích programů v celé EU však současně zavdává důvod k opatrnému optimismu. 

Stručné shrnutí

  • Komise vydala zimní hospodářskou prognózu
  • Eurozóně předpovídá letos i v roce 2022 růst 3,8 %
  • Inflaci v eurozóně odhaduje letos na 1,4 % a v roce 2022 na 1,3%
  • Růst ekonomiky ČR odhaduje po loňském propadu (5,7 %) letos na 3,2% a v roce 2022 na 5 %
  • Po vysoké inflaci v ČR v roce 2020 (3,3 %) způsobené strmým růstem cen potravin, letos očekává pokles na 2,5%
  • Nejistota ohledně prognózy však zůstává vysoká
  • Vývoj je úzce spojen s průběhem pandemie a úspěchem očkovacích kampaní

Celé znění tiskové zprávy

Evropa se i nadále potýká s koronavirovou pandemií. Opětovný nárůst případů spolu se vznikem nových, nakažlivějších kmenů koronaviru přinutil mnoho členských států, aby znovu zavedly nebo zpřísnily opatření proti šíření nákazy. Zahájení očkovacích programů v celé EU však současně zavdává důvod k opatrnému optimismu.

Po uvolnění opatření proti šíření nákazy by mělo dojít k oživení hospodářského růstu

Zimní hospodářská prognóza 2021 předpovídá, že hospodářství eurozóny poroste v roce 2021 i 2022 o 3,8 %. Prognóza předpovídá, že hospodářství EU poroste v roce 2021 o 3,7 % a v roce 2022 o 3,9 %.

Očekává se, že ekonomiky eurozóny a EU dosáhnou svých předkrizových úrovní produkce dříve, než předpokládala hospodářská prognóza z podzimu 2020, a to z velké části z důvodu silnější dynamiky růstu v druhé polovině roku 2021 a v roce 2022. 

Po silném růstu ve třetím čtvrtletí roku 2020 ekonomická aktivita ve čtvrtém čtvrtletí opět poklesla, neboť druhá vlna pandemie vedla k obnovení opatření proti šíření nákazy. Vzhledem k tomu, že tato opatření stále platí, se očekává, že ekonomiky EU a eurozóny v prvním čtvrtletí 2021 zaznamenají pokles. Na jaře by mělo dojít k obnovení hospodářského růstu, které v létě nabere na dynamice, když budou postupovat očkovací programy a budou postupně uvolňována opatření proti šíření nákazy. Oživení bude rovněž podpořeno lepším výhledem světové ekonomiky.

Hospodářský dopad pandemie zůstává v jednotlivých členských státech nerovnoměrný a očekává se, že tempo oživení se bude rovněž výrazně lišit.

Inflační výhled bude nadále v útlumu

Podle prognózy inflace v eurozóně vzroste z 0,3 % v roce 2020 na 1,4 % v roce 2021 a poté se mírně sníží na 1,3 % v roce 2022. Prognóza inflace pro eurozónu a EU se v roce 2021 ve srovnání s podzimem mírně zvýšila, celkově se však očekává, že zůstane utlumená. Opožděné oživení má nadále tlumit tlak agregátní poptávky na ceny. Přechodné vyšší tempo růstu cen bude v roce 2021 dáno pozitivními vlivy srovnávací základny u inflace v oblasti energie, daňovými úpravami, zejména v Německu, a dopadem potlačení poptávky, k němuž dochází společně s určitými zbývajícími omezeními dodávek. Vzhledem k tomu, že se v roce 2022 poptávka přizpůsobí a vliv srovnávací základny oslabí, očekává se, že inflace opět klesne. 

Přetrvávající vysoká nejistota a značná rizika

Rizika spojená s prognózou jsou od podzimu vyváženější, i když zůstávají vysoká. Souvisejí zejména s vývojem pandemie a s úspěchem očkovacích kampaní.

Pozitivní rizika jsou spojena s možností, že proces očkování povede k rychlejšímu uvolnění opatření proti šíření nákazy, než se očekávalo, a tudíž k dřívějšímu a silnějšímu zotavení. Rovněž NextGenerationEU, nástroj EU na podporu oživení, jehož ústředním prvkem je Nástroj pro oživení a odolnost, by mohl podpořit silnější růst, než se předpokládalo, neboť plánované financování nebylo do této prognózy z větší části ještě začleněno. 

Pokud jde o negativní rizika, pandemie by se v blízké budoucnosti mohla ukázat jako trvalejší nebo závažnější, než se předpokládalo v této prognóze, nebo by mohlo dojít ke zpoždění při zavádění programů očkování. To by mohlo zpozdit uvolnění opatření proti šíření nákazy, což by následně ovlivnilo načasování a sílu očekávaného oživení. Existuje také riziko, že by krize mohla zanechat hlubší problémy v hospodářské a sociální struktuře EU, zejména kvůli rozsáhlým úpadkům a ztrátám pracovních míst. To by rovněž poškodilo finanční sektor, zvýšilo dlouhodobou nezaměstnanost a zhoršilo nerovnosti.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí, prohlásil: „Dnešní prognóza představuje v době obrovské nejistoty, kterou všichni zažíváme, skutečnou naději. Očekávané silné oživení růstu ve druhé polovině tohoto roku jasně ukazuje, že nastává obrat k lepšímu a tuto krizi překonáme. K řešení problémů, jako je ztráta pracovních míst, oslabený podnikový sektor a rostoucí nerovnosti, bude mít zásadní význam silná evropská reakce. Stále je před námi mnoho práce, pokud jde o zmírnění širších socioekonomických důsledků. Soubor opatření na podporu oživení výrazně podpoří oživení, jemuž napomůže zavádění očkovací látky a pravděpodobné oživení globální poptávky.

Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni uvedl: „Evropané nyní zažívají náročné časy. Zůstáváme stále v sevření pandemie, jejíž sociální a ekonomické důsledky jsou všem příliš zřejmé. Přesto je konečně vidět světlo na konci tunelu. Rostoucí počet naočkovaných v nadcházejících měsících a uvolňování opatření proti šíření nákazy by měly umožnit posílení oživení na jaře a v létě. Hospodářství EU by se mělo vrátit na úrovně HDP před pandemií v roce 2022, tedy dříve, než se očekávalo, avšak výkon ztracený v roce 2020 nebude získán zpět tak rychle či stejným tempem v celé Unii. Tato prognóza podléhá řadě rizik, která jsou spojena například s novými mutacemi COVID-19 a celosvětovou epidemiologickou situací. Na druhé straně dopad nástroje Next Generation EU by měl v příštích letech poskytnout silný impuls nejpostiženějším ekonomikám, který ještě není do našich dnešních prognóz zahrnut.“

Souvislosti

Zimní hospodářská prognóza 2021 poskytuje aktualizaci hospodářské prognózy z podzimu 2020, která byla předložena v listopadu 2020, a zaměřuje se na vývoj HDP a inflace ve všech členských státech EU.

Pokud jde o směnné kurzy, úrokové sazby a ceny komodit, vychází prognóza ze souboru metodických předpokladů s datem uzávěrky 28. ledna 2021. U všech ostatních vstupních údajů, včetně předpokladů ohledně vládních politik, zohledňuje prognóza informace do 2. února včetně. Projekce nepočítají s žádnými změnami politik s výjimkou případů, kdy jsou politiky věrohodně a dostatečně podrobně oznámeny.

Prognóza závisí zejména na dvou důležitých metodických předpokladech týkajících se pandemie. Za prvé předpokládá, že po výrazném zpřísnění ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 zůstanou opatření proti šíření nákazy v prvním čtvrtletí roku 2021 přísná. Předpokládá, že na konci druhého čtvrtletí dojde ke zmírnění opatření proti šíření nákazy, které bude ještě výraznější ve druhé polovině roku, kdy by měly být naočkovány nejzranitelnější skupiny obyvatel a rovněž rostoucí podíl dospělé populace. Za druhé předpokládá, že opatření proti šíření nákazy zůstanou na konci roku 2021 okrajová, přičemž v roce 2022 budou stále existovat pouze cílená odvětvová opatření.

Začlenění nástroje NextGenerationEU, včetně Nástroje pro oživení a odolnost, do prognózy je nadále v souladu s obvyklým předpokladem nezměněné politiky a zůstává oproti podzimní prognóze beze změny. Prognóza zahrnuje pouze opatření, která byla přijata či věrohodně oznámena a dostatečně specifikována, zejména ve vnitrostátních rozpočtech. V praxi to znamená, že hospodářské prognózy pouze několika členských států zohledňují některá opatření, u nichž se očekává financování v rámci Nástroje pro oživení a odolnost.

Prognóza zohledňuje dohodu o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, která se prozatímně uplatňuje ode dne 1. ledna 2021 a která obsahuje dohodu o volném obchodu.

Příští prognózou Evropské komise bude jarní hospodářská prognóza v květnu 2021.

Další informace

Celé znění dokumentu: Zimní hospodářská prognóza 2021

Místopředseda Valdis Dombrovskis na Twitteru: @VDombrovskis

Komisař Paolo Gentiloni na Twitteru: @PaoloGentiloni

GŘ ECFIN na Twitteru: @ecfin

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
11. února 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku