Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice

Vyjádřete svůj názor

K rozhodování v Evropské unii můžete přispět několika způsoby. Zde je několik příkladů:

Konference o budoucnosti Evropy - logo
Konference o budoucnosti Evropy dává veřejnosti možnost podílet se na utváření budoucích politik Evropské unie. K budoucí podobě Unie se můžete vyjádřit na této platformě, kde lze zároveň sledovat průběh diskusí a aktuální vývoj.
European flag and symbolic handshake
Vyhledejte v naší databázi iniciativy, které vás zajímají a jsou právě předmětem veřejné konzultace. Svou účastí na některé z nich máte možnost se podílet na tvorbě právních předpisů a politik v různých fázích legislativního procesu.
Evropská občanská iniciativa
Chcete ovlivnit, čemu se budou orgány EU při tvorbě politik věnovat? Zapojte se do některé z evropských občanských iniciativ, jež občanům umožňují požádat Evropskou komisi, aby vypracovala návrh právního předpisu na téma, které je z jejich pohledu důležité. Musí však spadat do oblasti působnosti...
Symbolic - EU pen and flag
O svůj názor na zjednodušení právních předpisů EU se můžete podělit na platformě Fit pro budoucnost, jejímž cílem je snížit administrativní zátěž související s povinností dodržovat evropské předpisy a zajistit, aby odpovídalo nárokům, které na něho budou v budoucnu kladeny.
Petice
Získejte informace o tom, jak sestavit a podat petici Evropskému parlamentu ohledně politiky EU, která vás zajímá, případně jak vyjádřit podporu jiné petici.
Lupa
Rejstřík transparentnosti obsahuje seznam organizací, které chtějí ovlivnit tvorbu právních předpisů a politik orgánů EU. Rejstřík obsahuje informace o zájmech, které kdo sleduje, a s jakými finančními prostředky. Tímto způsobem mohou občané a další zúčastněné strany porozumět lobbistickým činnostem...
Debaty v Evropském domě
V Evropském domě pro Vás několikrát měsíčně pořádáme veřejné debaty a praktické semináře na aktuální evropská témata. Můžete se setkat se a diskutovat osobně či online s řadou zajímavých a zkušených osobností – s politiky, představiteli evropských institucí i českých úřadů, odborníky státní správy...