Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva20. července 2022Odhadovaná doba čtení: 7 min

Obranný průmysl: EU hodlá investovat téměř 1,2 miliardy eur do 61 projektů spolupráce v obranném průmyslu

Fire Blade 2022 - European Defence Agency helicopter exercise in Hungary

Komise dnes oznámila plán poskytnout finanční prostředky EU v celkové výši téměř 1,2 miliardy eur na podporu 61 projektů kooperativního výzkumu a vývoje v oblasti obrany, které byly vybrány na základě vůbec prvních výzev k podávání návrhů v rámci Evropského obranného fondu.

Díky návrhům vybraným k financování budou z Evropského obranného fondu podpořeny projekty zaměřené na špičkové obranné schopnosti, jako je nová generace bojových letounů, tanků a lodí, ale i na kritické obranné technologie, například vojenský cloud, umělou inteligenci, polovodiče nebo vesmírná, kybernetická či lékařská protiopatření. Důraz bude také kladen na přelomové technologie, zejména v oblasti kvantových technologií a nových materiálů, s využitím potenciálu slibných malých a středních podniků a začínajících podniků.

Výkonná místopředsedkyně Komise Margrethe Vestagerová tento významný krok pro evropskou obrannou spolupráci uvítala a uvedla: „Vybrané, vysoce kvalitní projekty ukázaly, že je spolupráce v obranném průmyslu v Evropě skutečně možná, a to i ve velkém měřítku. Téměř 700 společností, které budou díky finančním prostředkům EU provádět výzkum a vývoj nové generace inovativních obranných technologií, postupně vytvoří odolnou a konkurenceschopnou průmyslovou základnu. Celkem 43 % subjektů z těch, které se účastní vybraných projektů, jsou malé a střední podniky. To dokládá, že program Evropského obranného fondu zahrnuje celý průmyslový hodnotový řetězec v EU.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton dodal: „Evropský obranný fond, z něhož se investuje 1,2 miliardy eur do 61 evropských projektů spolupráce v oblasti obrany, dnes přináší konkrétní výsledky ve formě směřování k integrovanějšímu evropskému obrannému průmyslu, který podpoří inovace a bude našim ozbrojeným silám dodávat špičkové technologie. Díky Evropskému obrannému fondu se evropská spolupráce v oblasti obrany stává stále více pravidlem a platí, že prostředky vynaložíme lépe, pokud je vynaložíme společně. Je to ve prospěch všech členských států i společností působících v evropském obranném průmyslu, ať malých či velkých.“

Úspěšné fungování Evropského obranného fondu v prvním roce ukazuje, že model založený na dvou předchozích programech (přípravná akce zaměřená na obranný výzkum a Evropský program rozvoje obranného průmyslu) vyhovuje svému účelu:

 • Vysoce atraktivní program, který vzbuzuje silný zájem unijního průmyslu: rekordní počet 142 obdržených návrhů (daleko více než u předchozích programů), které podaly velcí průmysloví hráči, malé a střední podniky, společnosti se střední tržní kapitalizací a výzkumné a technologické organizace, pokrývajících všechny zveřejněné výzvy a témata.
 • Široké zeměpisné pokrytí: vybrané návrhy společně podalo téměř 700 právních subjektů z 26 členských států EU a Norska.
 • Posílená spolupráce v oblasti obrany: vybraných návrhů se účastní v průměru 18 subjektů z osmi členských států EU a Norska.
 • Značná účast malých a středních podniků: malé a střední podniky tvoří více než 40 % všech subjektů, které podaly vybrané návrhy, a obdrží téměř 20 % celkových požadovaných finančních prostředků Unie.
 • Dobrá rovnováha mezi výzkumem a rozvojem schopností: na financování 31 výzkumných projektů je určeno 322 milionů eur a na financování 30 rozsáhlých projektů zaměřených na vývoj systémů a technologií pro obranné schopnosti 845 milionů eur.
 • Podpora přelomových obranných technologií: více než 5 % rozpočtu je určeno na financování průlomových nápadů, které přinesou inovace vedoucí k radikální změně koncepcí a vedení obranných záležitostí.
 • Soulad s prioritami na úrovni EU: zejména se stálou strukturovanou spoluprací (PESCO), přičemž u poloviny návrhů týkajících se vývoje je uvedeno, že byly vypracovány v rámci projektu PESCO.

Útvary Komise nyní začnou připravovat grantové dohody s vybranými konsorcii, která podala žádost. Po úspěšném dokončení jejich přípravy a přijetí rozhodnutí Komise o udělení grantu budou grantové dohody podepsány do konce tohoto roku.

Souvislosti

V červnu 2021 přijala Komise první roční pracovní program Evropského obranného fondu a zveřejnila první sérii 23 výzev k podávání návrhů týkajících se celkem 37 témat. Z toho jedenáct výzev bylo zaměřeno na výzkumné akce a dvanáct výzev na rozvojové akce.

Evropský obranný fond je stěžejním nástrojem Komise na podporu spolupráce v oblasti obrany v Evropě. Podporuje spolupráci mezi podniky všech velikostí a výzkumnými subjekty v celé EU, aniž by nahrazoval úsilí členských států. Fond podporuje konkurenceschopné a kooperativní obranné projekty v průběhu celého cyklu výzkumu a vývoje se zaměřením na projekty vedoucí k nejmodernějším a interoperabilním obranným technologiím a vybavení. Podněcuje rovněž inovace a stimuluje přeshraniční účast malých a středních podniků. Projekty jsou vybírány na základě výzev k podávání návrhů, které jsou vypracovány podle priorit v oblasti obranných schopností, na nichž se dohodly členské státy v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky, a zejména v kontextu plánu rozvoje schopností. 

Evropský obranný fond disponuje v období 2021–2027 rozpočtem ve výši 7,953 miliardy eur v běžných cenách. Toto finanční krytí je rozděleno do dvou pilířů: 

 • 2,651 miliardy eur bude přiděleno na financování kooperativního výzkumu v oblasti obrany s cílem reagovat na vznikající a budoucí bezpečnostní hrozby a 
 • 5,302 miliardy eur na spolufinancování kooperativních projektů rozvoje schopností.

Celkem 4 % až 8 % rozpočtu Evropského obranného fondu je vyčleněno na vývoj nebo výzkum přelomových technologií, které mají potenciál vytvářet převratné inovace v oblasti obrany.

Evropský obranný fond se provádí prostřednictvím ročních pracovních programů, jež jsou během víceletého finančního rámce na období 2021–2027 strukturovány podle 17 stálých tematických a horizontálních kategorií opatření se zaměřením na:

 • nově se objevující výzvy při utváření vícerozměrného a celostního přístupu k modernímu bojovému prostoru, jako je lékařská pomoc v oblasti obrany, chemická, biologická, radiologická a jaderná oblast, biotechnologické a lidské faktory, informační převaha, pokročilé pasivní a aktivní senzory, kybernetická bezpečnost a vesmír,
 • posilující faktory a podpůrné vlastnosti v oblasti obrany, jež poskytnou Evropskému obrannému fondu klíčový technologický impuls a které jsou relevantní ve všech oblastech schopností, jako je digitální transformace, energetická odolnost a environmentální transformace, materiály a součásti, přelomové technologie a otevřené výzvy týkající se inovativních obranných řešení zaměřených na budoucnost, včetně zvláštních výzev pro malé a střední podniky,
 • excelenci v rámci války s cílem posílit rozvoj schopností a podpořit ambiciózní obranné systémy, jako jsou vzdušný boj, protivzdušná a protiraketová obrana, pozemní boj, ochrana a mobilita vojsk, námořní boj, podvodní válka či simulace a výcvik.

Další informace

Přehled vybraných návrhů, červenec 2022

Informativní přehled o Evropském obranném fondu, červen 2021

Pracovní program Evropského obranného fondu na rok 2022

Videozáznam z informačního dne o Evropském obranném fondu v roce 2022, 30. června 2022

Internetové stránky GŘ DEFIS – Evropský obranný průmysl

Podrobnosti

Datum zveřejnění
20. července 2022