Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice

Vaše práva

Jako státní příslušník České republiky (nebo kterékoli jiné země EU) jste také automaticky občanem EU. Občanství Unie se uděluje přímo každému občanovi EU na základě Smlouvy o fungování EU.

Lidská důstojnost, svobody, rovnost, solidarita, občanská práva či soudní práva - právo EU ukotvuje základní práva každého evropského občana. Objevte je podrobně na tomto odkazu.
Plné znění listiny, její uplatňování a vztah k mezinárodním právním předpisům. Listina spojuje v jediném textu všechna osobní, občanská, politická, hospodářská a sociální práva osob žijících v EU.
Jako občan EU máte vy a vaši rodinní příslušníci právo svobodně se pohybovat a pobývat na území EU - studovat, pracovat nebo tam strávit důchod.
Jste státními příslušníky některé ze zemí Unie a přestěhovali jste se do jiné členské země? Pak máte právo volit a kandidovat ve volbách do obecního zastupitelstva a v evropských volbách pořádaných v této zemi.
Pokud jste občanem EU v zemi mimo EU, kde vaše země původu nemá zastoupení, máte právo na ochranu diplomatickými nebo konzulárními úřady kterékoli jiné země EU.

Evropské služby pro vás:

Agentura poskytuje nezávislé odborné poradenství, kterého mohou využít vnitrostátní i unijní orgány s rozhodovací pravomocí. Přispívá tak k tomu, že diskuse, politiky a právní předpisy v oblasti základních práv vycházejí z fundovaných podkladů a reálné situace.
Jedná se o nezávislý a nestranný orgán, který povolává k odpovědnosti orgány, instituce a ostatní subjekty EU a prošetřuje stížnosti občanů, podniků a organizací.
Pomáhá při řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky v zemích Evropské unie, Norsku, na Islandu a ve Spojeném království.
Najděte řešení svého spotřebitelského problému u služby Evropské komise pro řešení sporů online.
Neformální síť vytvořená s cílem řešit problémy občanů a podniků v EU, se kterými se setkají při jednání s orgány veřejné správy ve státech EU nebo při výkonu svých práv na vnitřním trhu.
Webové stránky poskytují praktické informace a obecná pravidla EU pro život a podnikání v EU včetně služby „Vaše Evropa - Poradenství“, pokud nemůžete najít to, co hledáte.