Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice

Klíčové politiky EU pro Českou republiku

Věda a práce v laboratoři

Výzkum a inovace jsou důležitými pilíři jak evropské, tak české ekonomiky. Přispívají k rozvoji znalostí a technologií, mezisektorové spolupráci a konkurenceschopnosti firem.

green_deal.jpg

Společný evropský přístup k ochraně životního prostředí má pro ochranu přírody zásadní význam. Jaké cíle si v Zelené dohodě stanovila EU i Česká republika? Co ČR a jejím regionům přinese? Jaká pomoc půjde například na transformaci do uhelných regionů?

Chlapec s rodiči a počítač - kreslený obrázek a nápis Digital EU

Digitální technologie vnášejí do života lidí zásadní změny. Cílem digitální strategie EU je zajistit, aby z této transformace měla prospěch široká veřejnost i podniky, a zároveň přispět k dosažení cíle, jímž je klimaticky neutrální Evropa do roku 2050.

Vlajky EU
Evropská unie působí v celé řadě oblastí, od lidských práv až po dopravu a obchod. Více informací o některých klíčových oblastech politiky EU a jejich provádění v České republice naleznete níže.