Skip to main content
Zastoupení v České republice logo
Zastoupení v České republice

Klíčové politiky EU pro Českou republiku

Podpora výzkumu a inovací v České republice

Výzkum a inovace jsou důležitými pilíři jak evropské, tak české ekonomiky. Přispívají k rozvoji znalostí a technologií, mezisektorové spolupráci a konkurenceschopnosti firem.

Zelená dohoda pro Českou republiku

Společný evropský přístup k ochraně životního prostředí má pro ochranu přírody zásadní význam. Jaké cíle si v Zelené dohodě stanovila EU i Česká republika? Co ČR a jejím regionům přinese? Jaká pomoc půjde například na transformaci do uhelných regionů?

Další politiky EU

Evropská unie působí v celé řadě oblastí, od lidských práv až po dopravu a obchod. Více informací o některých klíčových oblastech politiky EU a jejich provádění v České republice naleznete níže.