Skip to main content
Zastoupení v České republice logo
Zastoupení v České republice

Život, práce a studium v EU

Vaše práva

Jako státní příslušník České republiky (nebo kterékoli jiné země EU) jste také automaticky občanem EU a vyplývá pro vás mnoho významných práv, zejména právo svobodně se pohybovat po Evropě.

Vyjádřete svůj názor

K rozhodování v Evropské unii můžete přispět několika způsoby. Zde je několik příkladů:

Kariéra v EU

Jako státní příslušník členské země EU máte nárok se ucházet o zaměstnání v orgánech EU, v nichž je zaměstnáno více než 40 000 lidí – především v Evropě, ale i na zastoupeních a delegacích ve zbytku světa.

Vzdělávání

Ať už chcete studovat, účastnit se odborného kurzu nebo pracovat jako dobrovolník, existuje řada unijních programů k podpoře vašeho vzdělávání, k rozšíření dovedností a k osobnímu rozvoji, a to v mnoha zemích EU.

Život v jiné zemi EU

Najděte informace o pobytu, zdravotní péči, sociálním zabezpečení, manželství, adopci, hlasování ve volbách, daních, důchodech, vozidlech a řidičských průkazech.

Práce v jiné zemi EU

Jste-li státním příslušníkem některé z členských zemí, máte právo pracovat, ať již v zaměstnaneckém poměru nebo jako osoba samostatně výdělečně činná, v kterékoli zemi EU, aniž byste k tomu potřebovali získat pracovní povolení.