Skip to main content
Zastoupení v České republice logo
Zastoupení v České republice

Podnikání a financování

Podnikání v EU

Informace o podnikání v EU, peněžní prostředky a zdroje financování pro malé a střední podniky a podpůrné sítě pro podniky v EU.

Programy EU na podporu podnikání

Informace a odkazy na téma financování a grantů z rozpočtu EU včetně možností financování, které jsou aktuálně k dispozici, a financování pro výzkum a podnikání.

Veřejné zakázky

Informace a odkazy na téma evropských veřejných zakázek včetně nabídkových řízení Evropské komise vyhlášených jejím Zastoupením v České republice.