Skip to main content
Zastoupení v České republice logo
Zastoupení v České republice

Kariéra v EU

Jako státní příslušník členské země EU máte nárok se ucházet o zaměstnání v orgánech EU, v nichž je zaměstnáno více než 40 000 lidí – především v Evropě, ale i na zastoupeních a delegacích ve zbytku světa.

Stálá a dočasná pracovní místa

Muž a žena u počítače

Pokud máte zájem o práci v orgánech EU, je nutné se přihlásit do výběrového řízení Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO). V záležitostech náboru zaměstnanců zastupuje EPSO tyto orgány a instituce:

  • Evropská komise
  • Evropský parlament, Rada Evropské unie, Evropský účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, Evropský veřejný ochránce práv, Evropský inspektor ochrany údajů, Evropská služba pro vnější činnost

Některé orgány a instituce mají své vlastní postupy náboru zaměstnanců:

  • Evropská centrální banka, Evropská investiční banka

Dočasná pracovní místa

V orgánech, institucích, agenturách a dalších subjektech EU jsou k dispozici také dočasná pracovní místa.

Výběrová řízení na dočasné pracovní pozice bývají zpravidla organizována samotnými orgány a agenturami a nikoliv úřadem EPSO. 

Přehled pracovních míst, který uvádí tato stránka, není vyčerpávající. Úplné informace o pracovních příležitostech v orgánech EU najdete na stránkách úřadu EPSO.

Stáže

Mladí lidé

Většina orgánů a institucí rovněž nabízí tří- až pětiměsíční stáže. Stážisty mohou být studenti, absolventi vysokých škol nebo lingvisté. Stážistům jsou svěřovány úkoly podobné těm, které vykonávají administrátoři na nižších postech. Jejich nábor si zajišťují jednotlivé orgány samy (nezabývá se jím tedy pod úřad EPSO).

Evropská komise nabízí placené pětiměsíční stáže, určené absolventům vysokoškolského studia. 

Další informace o stážích v Evropské komisi.