Skip to main content
Logo Evropské komise
Zastoupení v České republice

Kariéra v EU

Jako státní příslušník členské země EU máte nárok se ucházet o zaměstnání v orgánech EU, v nichž je zaměstnáno více než 40 000 lidí – především v Evropě, ale i na zastoupeních a delegacích ve zbytku světa.

Stálá a dočasná pracovní místa

Dočasná pracovní místa

V orgánech, institucích, agenturách a dalších subjektech EU jsou k dispozici také dočasná pracovní místa.

Výběrová řízení na dočasné pracovní pozice bývají zpravidla organizována samotnými orgány a agenturami a nikoliv úřadem EPSO. 

Přehled pracovních míst, který uvádí tato stránka, není vyčerpávající. Úplné informace o pracovních příležitostech v orgánech EU najdete na stránkách úřadu EPSO.

Stáže