Skip to main content
Logo Evropské komise
Zastoupení v České republice

Kariéra v EU

Jako státní příslušník členské země EU máte nárok se ucházet o zaměstnání v orgánech EU, v nichž je zaměstnáno více než 60 000 lidí – především v Evropě, ale i na zastoupeních a delegacích ve zbytku světa.

Aktuality:

Logo EUSPA

EUSPA (Prague) - Finance Department Traineeship

Deadline: 31.05.2023 11:59 AM The current call is open to fill any potential vacant places at the Finance Department. Candidates are advised to apply as early as possible, as positions may arise at any point in time as long as the call remains open. Once a position in the department becomes vacant...
Logo EUSPA

EUSPA (Prague) - Legal and Procurement Department Traineeship

Deadline: 31.05.2023 11:59 AM . The current call is open to fill any potential vacant places at the Legal and Procurement Department. Candidates are advised to apply as early as possible, as positions may arise at any point in time as long as the call remains open. Once a position in the department...
Logo EUSPA

EUSPA (Prague) - Security Authority Department Traineeship

Deadline: 31.05.2023 11:59 AM. The current call is open to fill any potential vacant places at the Security Authority Department. Candidates are advised to apply as early as possible, as positions may arise at any point in time as long as the call remains open. Once a position in the department...

Stálá a dočasná pracovní místa

Dočasná pracovní místa

V orgánech, institucích, agenturách a dalších subjektech EU jsou k dispozici také dočasná pracovní místa.

Výběrová řízení na dočasné pracovní pozice bývají zpravidla organizována samotnými orgány a agenturami a nikoliv úřadem EPSO. 

Přehled pracovních míst, který uvádí tato stránka, není vyčerpávající. Úplné informace o pracovních příležitostech v orgánech EU najdete na stránkách úřadu EPSO.

Stáže