Skip to main content
Zastoupení v České republice logo
Zastoupení v České republice

Základní informace o EU

p034522000601-923971.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service

Evropská unie (EU) přinesla více než půlstoletí míru, stability a prosperity, pomohla ke zvýšení životní úrovně evropských občanů a zavedla jednotnou evropskou měnu euro. To, co bylo na počátku hospodářskou unií, dnes zahrnuje různé oblasti, od klimatu a životního prostředí po vnější vztahy a bezpečnost.

EU je jedinečné hospodářské a politické partnerství 27 evropských zemí. V roce 1958 ji jako Evropské hospodářské společenství (EHS) založily Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, a Nizozemsko. Postupně se připojilo dalších 22 zemí a vytvořily to, co od roku 1993 nazýváme Evropskou unií. Spojené království z EU vystoupilo koncem roku 2020.

Zde najdete informace o stávajících a kandidátských zemích EU.

EU je založena na zásadách právního státu – veškerá její činnost je založena na smlouvách, na kterých se dobrovolně a demokraticky dohodly všechny členské státy.

Cíle a hodnoty Evropské unie

Fakta a čísla týkající se EU

Orgány EU

EU má jedinečné institucionální uspořádání. Obecné priority stanovují vlády členských států na pravidelných summitech a do rozhodování se zapojuje řada orgánů. Hlavní jsou následující čtyři:

  • Evropský parlament - legislativní orgán volený občany EU - přijímá právní předpisy, schvaluje dohody a rozpočty EU a dohlíží na ostatní orgány EU.
  • Evropská rada - scházejí se v ní vedoucí představitelé všech členských států (prezidenti či premiéři) - stanovují celkový program a politické priority EU.
  • Rada Evropské unie - skládá se z ministrů všech členských států  - spolu s Evropským parlamentem vyjednává a přijímá právní předpisy EU.
  • Evropská komise - výkonná složka EU - navrhuje právní předpisy a provádí rozhodnutí legislativních orgánů.

Jak probíhají rozhodovací procesy v EU? 

Nobelova cena míru

V roce 2012 byla Evropské unii udělena Nobelova cena míru za stabilizační úlohu, již sehrála při přeměně většiny válkou rozvráceného evropského kontinentu v kontinent míru, a za prosazování usmíření, demokracie a lidských práv v Evropě.

Symboly EU

Evropská unie používá několik symbolů, z nichž nejznámější je kruh zlatých hvězd na modrém pozadí. Hvězdy symbolizují ideály jednoty, solidarity a souladu mezi evropskými národy. Kruh vyjadřuje evropskou jednotu, počet hvězd v něm nemá nic společného s počtem členských států EU. Více zde.