Skip to main content
Zastoupení v České republice logo
Zastoupení v České republice
Financování a granty

EU každoročně podpoří více než 200 000 podniků prostřednictvím podnikatelských úvěrů, mikrofinancování, záruk a rizikového kapitálu

Programy EU na podporu podnikání

EU poskytuje finanční prostředky pro širokou škálu projektů a programů, které mohou být poskytnuty i vaší firmě.

O rozdílech mezi evropskými dotacemi (kohezní fondy) a přímo řízenými programy se můžete dočíst zde.

O přímo řízených programech jsme také vytvořili brožuru zaměřenou přímo na Česko.

Financování a granty

Díky úspěšnému výzkumu se Evropa stává lepším místem pro život, neboť výzkum zlepšuje zdravotní péči, vyvíjí metody udržitelného zemědělství a vytváří inovativní produkty a služby.

EU každoročně podpoří více než 200 000 podniků prostřednictvím podnikatelských úvěrů, mikrofinancování, záruk a rizikového kapitálu.

Financování malých a středních podniků 

Přístup k financování je výzvou, které během svého rozvoje čelí všechny malé a střední podniky. Evropský program pro malé a střední podniky, COSME, má za cíl zjednodušit přístup k financování ve všech fázích rozvoje, od vzniku až po rozšiřování.

Inovativní české podniky mohou také požádat o financování z rozpočtu EU na průlomové projekty s potenciálem uplatnění na trhu v rámci akcelerátoru EIC (dříve Nástroj pro malé a střední podniky).

Akcelerátor EIC umožňuje těm nejchytřejším a nejsmělejším evropským podnikatelům udělat krok vpřed a požádat o financování pro průlomové nápady s potenciálem vytvořit nové trhy nebo zásadně změnit ty stávající.

Evropský fond pro strategické investice (EFSI) má zvláštní nástroj pro malé a střední podniky, který nabízí celkem 5,5 miliardy eur na financování a záruky.

Finanční nástroje a poradenské služby pro inovátory poskytuje také InnovFin, společná iniciativa, kterou spustila Evropská investiční banka (EIB) s Evropským investičním fondem (EIF) ve spolupráci s Evropskou komisí v rámci programu pro výzkum a inovace Horizont 2020.

Možnosti financování z akcelerátoru EIC

COSME, evropský program pro malé a střední podniky

Evropský fond pro strategické investice (EFSI)

Financování pro inovátory InnovFin


Financování výzkumu 

Financování výzkumu hraje klíčovou úlohu při inovacích, které umožní dosáhnout cílů udržitelnosti stanovených Evropskou komisí v Zelené dohodě pro Evropu a při digitální transformaci EU.

Horizont Evropa je hlavní finanční nástroj v samotném centru úsilí EU o inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a vznik pracovních míst.

V předešlém programu Horizont 2020 (2014–2020) získala Česká republika celkem 501,8 miliónů EUR.

Nový program Horizont Evropa má na podporu výzkumu  v EU na roky 2021-2027 vyčleněno 95,5 miliardy eur. Prostředky z nynějšího programového období můžou být použity na otázky týkající se změny klimatu, přispění k dosažení cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje a posílení konkurenceschopnosti EU. Program usnadňuje spolupráci a posiluje dopad výzkumu a inovací při provádění politik EU a zároveň řeší globální výzvy. Podporuje vytváření a lepší šíření vynikajících znalostí a technologií.

 

Možnosti financování výzkumu a inovací v České republice z programů EU (internal link Inovace a výzkum)

Úspěchy evropského výzkumu

Programy EU pro financování výzkumu a výzvy


Možnosti financování a postupy 

Vše o evropských programech financování

Informace o dostupných typech financování, přehled hlavních programů financování a informace o řízení evropského financování.

Postupy a zásady financování

Užitečné informace o způsobilosti, žádostech a výběrových řízeních v rámci financování z rozpočtu EU.

Systém finanční transparentnosti (FTS)

Podívejte se, kdo každý rok čerpá financování od Evropské komise v Česku a v celé EU, a to včetně částek, účelů a adres příjemců.

Aktuální možnosti financování 

 

Související odkazy 

Financování plánu EU na podporu oživení

Rozpočet EU pro Česko

Praktický průvodce podnikáním v Evropě

Podpora podnikání: Enterprise Europe Network Česká republika

The European Innovation Council and SME Executive Agency (EISMEA)

Access2Markets - informace o vývozu z EU a dovozu do EU