Skip to main content
Zastoupení v České republice logo
Zastoupení v České republice

Ať už chcete studovat, účastnit se odborného kurzu nebo pracovat jako dobrovolník, existuje řada unijních programů k podpoře vašeho vzdělávání, k rozšíření dovedností a k osobnímu rozvoji, a to v mnoha zemích EU.

Od svého vzniku v roce 1987 nabídl program Erasmus a jeho nástupnické programy 10 milionům osob možnost studovat, odborně se vzdělávat, působit jako dobrovolník nebo čerpat profesní zkušenosti v zahraničí. 

Politiky a programy EU v oblasti vzdělávání

Erasmus+

V roce 2014 byl vytvořen program Erasmus+, který integruje všechny iniciativy v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu do jediného unijního rámce. Nový program Erasmus+ na období 2021–2027 byl zahájen v březnu 2021 se zvýšeným rozpočtem přesahujícím 28 miliard eur.

Erasmus+ přináší možnosti studia/stáže v zahraničí pro studenty, zaměstnance, školy, vědecké pracovníky a mnohé další.

Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Více informací můžete najít i na stránkách DZS, národní agentury pro evropské vzdělávání.

Evropský sbor solidarity

Jste ve věku od 18 do 30 let a hledáte příležitost, jak pomoci lidem ve svém okolí v Evropě či mimo ni?

Evropský sbor solidarity s vyčleněným rozpočtem přesahujícím miliardu eur na období 2021–2027 nabízí přibližně 275 000 mladým lidem příležitosti podílet se na řešení společenských a humanitárních výzev dobrovolnickou činností nebo vytvářením vlastních solidárních projektů. Od roku 2022 tento program mladým lidem umožní zapojit se do dobrovolnických činností humanitární pomoci na celém světě, a přispět tak k řešení humanitárních výzev v bezpečných třetích zemích a podpořit pomoc, kterou zde EU poskytuje.

Vzdělávací portály pro učitele i studenty

Studenti a učitel

EU hrou

Výukový portál EUhrou.cz nabízí pro učitele i studenty informace o EU zábavnou formou.

Pedagogové na tomto portálu naleznou ucelené a přehledné informace o nabízených vzdělávacích akcích či seminářích o EU, pestrou nabídku materiálů do výuky, didaktických her a metodik.

Studentům SŠ a VŠ nabízí portál užitečné informace o aktuálních studentských projektech či soutěžích, potřebné materiály o EU i dětský koutek plný her a kvízů.

Evropa pro školy

Hledáte výukové materiály o Evropské unii? Nebo se chcete sami o EU učit zábavnou formou? Pak jste na správném místě! Tyto stránky určené učitelům, školákům i studentům obsahují nejrůznější materiály pro různé věkové skupiny. Ať už chcete učit sebe nebo své studenty o tom, co EU dělá, jak vznikla a jak pracuje, nebo podrobněji debatovat o politikách EU, Evropa pro školy je místo, od kterého se můžete odrazit.

Jazyky, mnohojazyčnost a překlady

Mnohojazyčnost je nedílnou součástí Evropské unie od samého počátku.  V roce 1958 se tak podle prvního evropského nařízení jazyky zakládajících států - francouzština, němčina, italština a nizozemština - staly i jazyky úředními. Od té doby se počet úředních jazyků po každém rozšíření Evropských společenství a později Unie rozrůstal až na současných 24. Čeština mezi ně patří od 1. května 2004, kdy se Česká republika stala členem EU. Zmíněné nařízení č. 1/1958 platí s příslušnými novelami dodnes.

Ve všech úředních jazycích jsou dostupné nejen veškeré právní předpisy EU, ale i celá řada nelegislativních dokumentů, jako jsou různá sdělení, tiskové zprávy nebo informace na webových stránkách.

Mnohojazyčnost v praxi znamená i to, že občané EU se mohou na unijní instituce obrátit ve své mateřštině a ve stejném jazyce obdrží i odpověď.

Mnohojazyčné fungování Unie by se neobešlo zejména bez překladatelů a tlumočníků. EU zaměstnává na 4300 překladatelů a 1000 tlumočníků. Své překladatelské oddělení mají všechny hlavní evropské instituce. Největším z nich je Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (DGT). Počet přeložených stránek se pohybuje kolem 2 milionů ročně. Do češtiny se pak každý rok přeloží 70-80 tisíc stránek.

Podpora mnohojazyčnosti – podpora výuky cizích jazyků

Jednou z podob mnohojazyčnosti je i schopnost dorozumět se cizím jazykem. Jazykové dovednosti nejsou pouze zdrojem poznání o cizí zemi a kultuře, ale i důležitým předpokladem mobility a pracovního uplatnění. 

Jazyková příprava se stala důležitou součástí programu Erasmus+. Mladým lidem, kteří vyjíždějí na studijní pobyt nebo dobrovolnickou činnost do zahraničí, je k dispozici On-line jazyková podpora (OLS). V rámci této služby si studenti zjišťují svou úroveň jazyka, který budou při studiu používat. Podle výsledků si mohou své jazykové znalosti vylepšit v jazykovém kurzu on-line.

Máte-li dotazy či připomínky k mnohojazyčnosti či překládání v EU, neváhejte se obrátit na Místní kancelář Generálního ředitelství pro překlady: DGT-PRAGUE@ec.europa.eu.

Evropský den jazyků

V duchu mnohojazyčnosti se nese řada iniciativ Evropské komise. Patří mezi ně Evropský den jazyků, který se slaví každoročně 26. září. Jeho cílem je propagovat studium jazyků a připomenout jazykovou rozmanitost kontinentu, na kterém se kromě 24 úředních jazyků mluví i přibližně 60 regionálními či menšinovými jazyky a mnoha dalšími jazyky, které s sebou přinášejí lidé z jiných částí světa. Po celé EU se ke Dni jazyků koná řada událostí. Hlavní akcí v ČR je tradiční pražský Speak Dating.