Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva25. března 2024Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 2 min

Povinná rekonstrukce starších rodinných domů kvůli EU nehrozí

Na pravou míru nápis a rozmazaná fotka domu

MFD informovala své čtenáře dne 20. 3. 2024 o tom, že Evropská unie nařídila rekonstrukci všech domů včetně rodinných do roku 2050, aby neprodukovaly emise. Protože to není pravda, rádi bychom věc uvedli na pravou míru.

Řeč je o novelizaci směrnice, kterou přijal Evropský parlament na svém plenárním zasedání 14. března - a jejíž znění ještě musí potvrdit hlasy příslušných ministrů na zasedání Rady EU.

Chyba je hlavně v nadpisu (a podnadpisu).

Z titulku a podtitulku vyplývá, jako by Unie majitelům rodinných domů nařizovala zateplit či rekonstruovat jejich nemovitosti. To se neděje.

Členské státy se shodly, že zvýšení energetické účinnosti budov může výrazně napomoci tomu, aby byla Evropa do roku 2050 klimaticky neutrální.

To je náš společný evropský cíl. Avšak pro jeho dosažení je třeba zohlednit národní specifika. Proto si všechny země EU domluvily jen dílčí etapy, které nás k němu mají dovést. A shodly se, že každý stát si zvolí vlastní cestu, jak uvádí hned první věta prvního článku směrnice o energetické náročnosti budov: “(...) účelem je dosažení fondu budov s nulovými emisemi do roku 2050... s ohledem na vnější klimatické podmínky, místní podmínky, požadavky na kvalitu vnitřního prostředí a efektivnost nákladů.”

Napevno jsou stanoveny dílčí etapy, k nimž má mířit národní plán: snížit průměrnou spotřebu primární energie obytných budov o 16 % do roku 2030 a o 20–22 % do roku 2035. Je na jednotlivých zemích, jaká opatření zvolí a na co se zaměří.

Celkově však alespoň 55 % snížení průměrné spotřeby primární energie musí být výsledkem renovací energeticky nejnáročnějších budov. Podle revidovaných pravidel by se mělo 16 % energeticky nejnáročnějších nerezidenčních budov renovovat do roku 2030 a do roku 2033 až 26 % těchto budov. Rezidenčního sektoru se přitom povinnost renovovat netýká.

Rok 2050 je tedy ideál, ke kterému bychom měli směřovat své kroky. Obecně dává smysl soustředit se na nejméně hospodárné budovy, u nichž je možné snížit jejich spotřebu i emise nákladově efektivními prostředky. MFD správně připomíná fakta, která tento přístup potvrzují:

Budovy spotřebují přibližně 40 % energie v EU a více než polovinu plynu (na vytápění, chlazení a ohřev užitkové vody). Produkují 36 % emisí skleníkových plynů ze spotřeby energie. V současné době je přibližně 35 % budov EU starších 50 let a téměř 75 % budov je energeticky neefektivní. V průměru se přitom během renovace zateplí jen asi 1 % z nich ročně.

Když se v České republice podaří zvolit správnou cestu, výsledkem bude kvalitnější a úspornější bydlení (vysoký standard pro novostavby u nás už platí), veřejné i nebytové prostory. Ušetříme za energie, ušetříme ovzduší a napomůžeme zbrzdit změnu klimatu – za což všechno nám naše děti jen poděkují.
 

Další informace

Komise vítá politickou dohodu o nových pravidlech pro snížení energetické náročnosti budov v rámci EU

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
25. března 2024
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku