Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva25. března 2024Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 2 min

Průzkum ukazuje pozitivní vnímání v regionech EU

Eurobarometr brezen 2024 a žena s amplionem v ruce

Krátké shrnutí tiskové zprávy:

Bleskový průzkum Eurobarometr provedený na regionální úrovni:
  • osm z deseti Evropanů považuje kvalitu života v regionu za dobrou
  • největší obtíže v regionech jsou životní náklady (31 %), hospodářská situace (26 %) a zdravotnictví (26 %)
  • budoucnost svého regionu vidí 66 % optimisticky a 32 % pesimisticky.

Celé znění tiskové zprávy:

Průzkum Eurobarometr ukazuje pozitivní vnímání hospodářství a kvality života v regionech EU

Komise dnes zveřejnila bleskový průzkum Eurobarometr provedený na regionální úrovni, z něhož vyplývá, že občané EU vnímají hospodářskou situaci a kvalitu života ve svém regionu pozitivně.

Více než osm z deseti Evropanů (82 %) uvádí, že kvalita života v jejich regionu je dobrá. 65 % Evropanů přitom považuje současnou hospodářskou situaci ve svém regionu za dobrou.

Podle Evropanů jsou nezávažnějšími výzvami, jimž jejich region v současné době čelí, životní náklady (31 %), hospodářská situace a nezaměstnanost (26 %) a zdravotnictví (26 %). Následuje bydlení (20 %), životní prostředí a změna klimatu (19 %) a vzdělávací systém (18 %).

Za nejvýznamnější dimenzi pro budoucnost EU přitom označují ekonomiku, sociální spravedlnost a pracovní místa (29 %), po nichž následuje změna klimatu a životní prostředí (24 %), vzdělávání, kultura, mládež a sport (24 %), demokracie, hodnoty a práva a právní stát (21 %), zdravotnictví (21 %), bezpečnost a obrana EU (20 %) a migrace (19 %).

Názory účastníků průzkumu se rozcházejí v tom, jak účinné budou určité iniciativy při řešení těchto výzev, jimž EU čelí. Nástroj NextGenerationEU považuje za velmi účinný nebo poměrně účinný 49 % respondentů, v případě plánu RePowerEU je to 48 % a u Zelené dohody pro Evropu 44 %.

Důvěra v regionální a místní orgány zůstává vysoká, stejně jako důvěra v EU. Regionálním a místním orgánům spíše důvěřuje 58 % a spíše nedůvěřuje 38 % respondentů. Pokud jde o důvěru v EU, zjištěný podíl je obdobný.

Většina Evropanů nadále projevuje optimismus. Optimisticky vidí budoucnost svého regionu 66 % z nich, pesimisticky 32 %. Na budoucnost EU nahlíží 55 % respondentů s optimismem a 42 % s pesimismem.

Z průzkumu rovněž vyplývá, že obraz EU zůstává pro většinu Evropanů (47 %) pozitivní, zatímco pro 21 % je negativní a pro 30 % neutrální.

Souvislosti

Bleskový průzkum Eurobarometr „Veřejné mínění v regionech EU“, který se provádí každé tři roky na regionální úrovni, poskytuje podrobný obraz o názorech evropských občanů. Letos probíhal od 11. ledna do 15. února 2024. Bylo při něm vedeno 62 091 telefonických rozhovorů ve 194 regionech.

Další informace

Bleskový průzkum Eurobarometr 539 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
25. března 2024
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku