Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice

Priority Evropské komise na období 2019-2024

Šest priorit Komise pod vedením Ursuly von der Leyenové

Zelená dohoda pro Evropu

Zelená dohoda pro Evropu

Vytvoření nové strategie růstu, která má Evropskou unii transformovat na moderní, uhlíkově neutrální, udržitelnou a konkurenceschopnou ekonomiku, jež efektivně využívá zdroje.
Evropa připravená na digitální věk

Evropa připravená na digitální věk

Posílení digitální suverenity s jasným zaměřením na data, technologie a infrastrukturu, aby digitální transformace přinesla užitek všem Evropanům.
Hospodářství ve prospěch lidí

Hospodářství ve prospěch lidí

Vytvoření atraktivnějšího prostředí pro investice a podpora růstu, jež umožní vznik kvalitních pracovních míst, přičemž prioritou jsou mladí lidé a malé podniky.
Silnější Evropa ve světě

Silnější Evropa ve světě

Evropská unie posiluje svůj vliv ve světě prosazováním multilateralismu a světového pořádku založeného na vymahatelných pravidlech.
Podpora evropského způsobu života

Podpora evropského způsobu života

Zajištění sociální a hospodářské Unie, v níž panuje rovnost, tolerance a sociální spravedlnost a jejímž ústředním prvkem je právní stát.
Nový impuls pro evropskou demokracii

Nový impuls pro evropskou demokracii

Posílení úlohy evropských občanů v rozhodování a stanovování priorit EU a současně ochrana naší demokracie před vměšováním zvenku.