Skip to main content
Zastoupení v České republice logo
Zastoupení v České republice

Priority Evropské komise na období 2019-2024

Každých pět let, vždy na začátku funkčního období Evropské komise, stanovuje její předseda klíčové oblasti, na které se nová Komise zaměří.

V návaznosti na výsledky voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 a na základě mandátu uděleného Evropskou radou a Evropským parlamentem předložila Komise Ursuly von der Leyenové soubor ambiciózních cílů pro budoucnost Evropy:

  • klimatická neutralita do roku 2050,
  • 20. léta 21. století jako digitální dekáda Evropy,
  • posílení Evropy ve světě na základě více geopoliticky zaměřeného přístupu.

Šest priorit Komise pod vedením Ursuly von der Leyenové

Vytvoření nové strategie růstu, která má Evropskou unii transformovat na moderní, uhlíkově neutrální, udržitelnou a konkurenceschopnou ekonomiku, jež efektivně využívá zdroje.
Posílení digitální suverenity s jasným zaměřením na data, technologie a infrastrukturu, aby digitální transformace přinesla užitek všem Evropanům.
Vytvoření atraktivnějšího prostředí pro investice a podpora růstu, jež umožní vznik kvalitních pracovních míst, přičemž prioritou jsou mladí lidé a malé podniky.
Evropská unie posiluje svůj vliv ve světě prosazováním multilateralismu a světového pořádku založeného na vymahatelných pravidlech.
Zajištění sociální a hospodářské Unie, v níž panuje rovnost, tolerance a sociální spravedlnost a jejímž ústředním prvkem je právní stát.
Posílení úlohy evropských občanů v rozhodování a stanovování priorit EU a současně ochrana naší demokracie před vměšováním zvenku.