Skip to main content
Logo Evropské komise
Zastoupení v České republice

Priority Evropské komise na období 2019-2024

Šest priorit Komise pod vedením Ursuly von der Leyenové

Vytvoření nové strategie růstu, která má Evropskou unii transformovat na moderní, uhlíkově neutrální, udržitelnou a konkurenceschopnou ekonomiku, jež efektivně využívá zdroje.
Posílení digitální suverenity s jasným zaměřením na data, technologie a infrastrukturu, aby digitální transformace přinesla užitek všem Evropanům.
Vytvoření atraktivnějšího prostředí pro investice a podpora růstu, jež umožní vznik kvalitních pracovních míst, přičemž prioritou jsou mladí lidé a malé podniky.
Evropská unie posiluje svůj vliv ve světě prosazováním multilateralismu a světového pořádku založeného na vymahatelných pravidlech.
Zajištění sociální a hospodářské Unie, v níž panuje rovnost, tolerance a sociální spravedlnost a jejímž ústředním prvkem je právní stát.
Posílení úlohy evropských občanů v rozhodování a stanovování priorit EU a současně ochrana naší demokracie před vměšováním zvenku.