Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
The euro: What does it mean to us?
Programy EU na podporu podnikání

EU každoročně podpoří více než 200 000 podniků prostřednictvím podnikatelských úvěrů, mikrofinancování, záruk a rizikového kapitálu

EU poskytuje finanční prostředky pro širokou škálu projektů a programů, které mohou být poskytnuty i vaší firmě.

O rozdílech mezi evropskými dotacemi (kohezní fondy) a přímo řízenými programy se můžete dočíst zde.

O přímo řízených programech jsme také vytvořili brožuru zaměřenou přímo na Česko.

Druhy financování

Existují různé druhy financování: granty, finanční nástroje (půjčky, záruky a vlastní kapitál), dotace, svěřenské fondy, ceny a veřejné zakázky. Prováděcí pravidla pro všechny druhy financování se odvíjejí od finančního nařízení.

Financování EU pro začátečníky - všeobecné informace o typech financování pro potenciální žadatele o finanční prostředky EU a o tom, jak najít projektového partnera.

Financování malých a středních podniků 

Unie poskytuje financování všem typům podniků bez ohledu na to, jaká je jejich velikost nebo v jakém odvětví působí: osoby samostatně výdělečně činné, startupy, mikropodniky, malé a střední podniky i velké podniky.

EU každoročně podpoří více než 200 000 podniků. Zažádat o grant nebo se ucházet o veřejnou zakázku můžete v případě, že jako podnik nebo související organizace (podnikatelské sdružení, subjekt poskytující služby podnikatelům či poradenství apod.) realizujete projekty, které prosazují zájmy EU, nebo přispíváte k provádění programu či politiky EU.

Podniky, které mají zájem o velké průmyslové zakázky se mohou účastnit výzev k podávání nabídek vyhlašovaných v rámci programů, jako je ITERCopernicus nebo Galileo.

Pro podniky je dále k dispozici celá řada jiných možností financování: podnikatelské úvěry, mikrofinancování, záruky a rizikový kapitál.

Podrobnější informace o kritériích způsobilosti malých a středních podniků najdete v této publikaci:

Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

Možnosti financování pro malé podniky


Financování výzkumu 

Financování výzkumu hraje klíčovou úlohu při inovacích, které umožní dosáhnout cílů udržitelnosti stanovených Evropskou komisí v Zelené dohodě pro Evropu a při digitální transformaci EU.

Horizont Evropa je hlavní finanční nástroj v samotném centru úsilí EU o inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a vznik pracovních míst.

V předešlém programu Horizont 2020 (2014–2020) získala Česká republika celkem 501,8 miliónů EUR.

Nový program Horizont Evropa má na podporu výzkumu  v EU na roky 2021-2027 vyčleněno 95,5 miliardy eur. Prostředky z nynějšího programového období můžou být použity na otázky týkající se změny klimatu, přispění k dosažení cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje a posílení konkurenceschopnosti EU. Program usnadňuje spolupráci a posiluje dopad výzkumu a inovací při provádění politik EU a zároveň řeší globální výzvy. Podporuje vytváření a lepší šíření vynikajících znalostí a technologií.

Možnosti financování výzkumu a inovací v České republice z programů EU (internal link Inovace a výzkum)

Úspěchy evropského výzkumu

Programy EU pro financování výzkumu a výzvy


Možnosti financování a postupy 

Vše o evropských programech financování - informace o dostupných typech financování, přehled hlavních programů financování a informace o řízení evropského financování.

Seznam programů financování prováděných prostřednictvím víceletého finančního rámce na období 2021–2027 a nástroje Next Generation EU podle okruhů, klastrů a programů nebo fondů (většina programů prováděných v rámci sdíleného řízení se nazývá „fondy“). Více o programech financování z EU zde.

Viz také nová publikace o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a nástroji Next Generation EU.

Postupy a zásady financování - Užitečné informace o způsobilosti, žádostech a výběrových řízeních v rámci financování z rozpočtu EU.

Systém finanční transparentnosti (FTS) - podívejte se, kdo každý rok čerpá financování od Evropské komise v Česku a v celé EU, a to včetně částek, účelů a adres příjemců.

Aktuální možnosti financování 

 

Související odkazy 

Financování plánu EU na podporu oživení

Rozpočet EU pro Česko

Praktický průvodce podnikáním v Evropě

Podpora podnikání: Enterprise Europe Network Česká republika

The European Innovation Council and SME Executive Agency (EISMEA)

Access2Markets - informace o vývozu z EU a dovozu do EU