Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice

Ať už chcete studovat, účastnit se odborného kurzu nebo pracovat jako dobrovolník, existuje řada unijních programů k podpoře vašeho vzdělávání, k rozšíření dovedností a k osobnímu rozvoji, a to v mnoha zemích EU.

Od svého vzniku v roce 1987 nabídl program Erasmus a jeho nástupnické programy 10 milionům osob možnost studovat, odborně se vzdělávat, působit jako dobrovolník nebo čerpat profesní zkušenosti v zahraničí. 

Politiky a programy EU v oblasti vzdělávání

Erasmus+

Evropský sbor solidarity

Vzdělávací portály pro učitele i studenty

Jazyky, mnohojazyčnost a překlady

Mnohojazyčnost je nedílnou součástí Evropské unie od samého počátku.  V roce 1958 se tak podle prvního evropského nařízení jazyky zakládajících států - francouzština, němčina, italština a nizozemština - staly i jazyky úředními. Od té doby se počet úředních jazyků po každém rozšíření Evropských společenství a později Unie rozrůstal až na současných 24. Čeština mezi ně patří od 1. května 2004, kdy se Česká republika stala členem EU. Zmíněné nařízení č. 1/1958 platí s příslušnými novelami dodnes.

Ve všech úředních jazycích jsou dostupné nejen veškeré právní předpisy EU, ale i celá řada nelegislativních dokumentů, jako jsou různá sdělení, tiskové zprávy nebo informace na webových stránkách.

Mnohojazyčnost v praxi znamená i to, že občané EU se mohou na unijní instituce obrátit ve své mateřštině a ve stejném jazyce obdrží i odpověď.

Mnohojazyčné fungování Unie by se neobešlo zejména bez překladatelů a tlumočníků. EU zaměstnává na 4300 překladatelů a 1000 tlumočníků. Své překladatelské oddělení mají všechny hlavní evropské instituce. Největším z nich je Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (DGT). Počet přeložených stránek se pohybuje kolem 2 milionů ročně. Do češtiny se pak každý rok přeloží 70-80 tisíc stránek.

Podpora mnohojazyčnosti – podpora výuky cizích jazyků

Jednou z podob mnohojazyčnosti je i schopnost dorozumět se cizím jazykem. Jazykové dovednosti nejsou pouze zdrojem poznání o cizí zemi a kultuře, ale i důležitým předpokladem mobility a pracovního uplatnění. 

Jazyková příprava se stala důležitou součástí programu Erasmus+. Mladým lidem, kteří vyjíždějí na studijní pobyt nebo dobrovolnickou činnost do zahraničí, je k dispozici On-line jazyková podpora (OLS). V rámci této služby si studenti zjišťují svou úroveň jazyka, který budou při studiu používat. Podle výsledků si mohou své jazykové znalosti vylepšit v jazykovém kurzu on-line.

Máte-li dotazy či připomínky k mnohojazyčnosti či překládání v EU, neváhejte se obrátit na Místní kancelář Generálního ředitelství pro překlady: DGT-PRAGUEatec [dot] europa [dot] eu (DGT-PRAGUE[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Evropský den jazyků