Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva16. listopadu 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 5 min

Komise vítá dohodu o rozpočtu EU na rok 2022

P038924-364015.jpg
© EC
V pondělí večer dosáhly Evropský parlament a Rada Evropské unie na návrh Evropské komise neformální politické dohody o rozpočtu EU na rok 2022. Jedná se o druhý rozpočet víceletého finančního rámce EU na období 2021–2027. Dohodnuty byly závazky ve výši 169,5 miliardy eur a platby ve výši 170,6 miliardy eur. 

Jakmile bude rozpočet přijat, umožní EU mobilizovat značné prostředky na pokračující reakci EU na pandemii koronaviru a její důsledky, nastartovat udržitelné oživení a také zajistit ochranu a vytváření pracovních míst. Stimuloval by další investice do zelenějšídigitálnější a odolnější Evropy a zároveň by chránil ty nejzranitelnější v jejím sousedství a na celém světě.

V souvislosti se včerejší politickou dohodou komisař Johannes Hahn odpovědný za rozpočet a správu uvedl: „Tato dohoda potvrzuje, že všechny orgány jsou připraveny dosáhnout kompromisu v zájmu rozpočtu, který podpoří udržitelné oživení a nezbytný přechod EU, jež budou ku prospěchu všech.“

Rozpočet, který byl včera odsouhlasen, nasměruje finanční prostředky tam, kde mohou zajistit nejvýraznější přínos, a to v souladu s nejpalčivějšími potřebami členských států EU a našich partnerů na celém světě v oblasti hospodářského oživení.

Konkrétně bylo dohodnuto, že bude přiděleno:

  • 49,7 miliardy eur v prostředcích na závazky na podporu oživení prostřednictvím posílení investic do hospodářské, sociální a územní soudržnosti,
  • 53,1 miliardy eur na společnou zemědělskou politiku a 971,9 milionu eur pro Evropský námořní a rybářský fond, pro evropské zemědělce a rybáře, ale rovněž s cílem posílit odolnost zemědělsko-potravinářského odvětví a odvětví rybolovu a poskytnout potřebný prostor pro řízení krizí,
  • 12,2 miliardy eur na program Horizont Evropa na podporu výzkumu EU v oblastech, jako je zdravotnictví, digitální oblast, průmysl, vesmír, klima, energetika a mobilita, a 613,5 milionu eur na program pro jednotný trh na podporu konkurenceschopnosti a malých a středních podniků, včetně odvětví cestovního ruchu,
  • 839,7 milionu eur na program EU4Health na podporu zdravotní unie EU a na komplexní reakci na potřeby evropských občanů v oblasti zdraví,
  • 1,2 miliardy eur v rámci fondu pro spravedlivou transformaci s cílem zajistit, aby přechod ke klimatické neutralitě fungoval pro všechny, a 755,5 milionu eur v rámci programu LIFE na podporu opatření v oblasti životního prostředí a klimatu,
  • 2,8 miliardy eur pro Nástroj pro propojení Evropy ve prospěch moderní a vysoce výkonné dopravní infrastruktury za účelem usnadnění přeshraničních propojení,
  • 3,4 miliardy eur na program Erasmus+ na investice do mladých lidí a 406 milionů eur pro kulturní a kreativní odvětví prostřednictvím programu Kreativní Evropa,
  • 1,1 miliardy eur pro Azylový, migrační a integrační fond a 809,3 milionu eur pro Fond pro integrovanou správu hranic na posílení spolupráce v oblasti správy vnějších hranic, včetně 25 milionů eur na ochranu hranic s Běloruskem, a migrační a azylové politiky, což zahrnuje rovněž dodatečné finanční prostředky na závazky v oblasti přesídlování,
  • 227,1 milionu eur pro Fond pro vnitřní bezpečnost a 945,7 milionu eur pro Evropský obranný fond na podporu evropské strategické autonomie a bezpečnosti,
  • 15,2 miliardy eur na podporu našich sousedů a mezinárodního rozvoje a spolupráce. Tato dohoda zahrnuje cílené navýšení prostředků na Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) – Globální Evropa (190 milionů EUR) se zaměřením na Afghánistán a Sýrii a také program humanitární pomoci (211 milionů EUR) na řešení krizových situací po celém světě.

Úplné rozdělení podle okruhů je k dispozici zde:

Rozpočet EU na rok 2022 (v milionech eur):

   

PROSTŘEDKY PODLE OKRUHŮ

Rozpočet 2022

Závazky

Platby

1. Jednotný trh, inovace a digitální oblast

21 775,1

21 473,5

2. Soudržnost, odolnost a hodnoty

56 039,0

62 052,8

– Hospodářská, sociální a územní soudržnost

49 708,8

56 350,9

– Odolnost a hodnoty

6 330,2

5 701,8

3. Přírodní zdroje a životní prostředí

56 235,4

56 601,8

Výdaje související s trhem a přímé platby

40 368,9

40 393,0

4. Migrace a správa hranic

3 091,2

3 078,3

5. Bezpečnost a obrana

1 785,3

1 237,9

6. Sousedství a svět

17 170,4

12 916,1

7. Evropská veřejná správa

10 620,1

10 620,2

Tematické zvláštní nástroje

2 799,2

2 622,8

Prostředky celkem

169 515,8

170 603,3

Zdroj: Evropská komise: číselné údaje vyjádřené v milionech EUR, v běžných cenách

Společně s rozpočtem na rok 2022 se orgány EU dohodly, že schválí navrhované změny rozpočtu na rok 2021 předložené v letošním roce Komisí v návrzích opravného rozpočtu 5 a 6. Jakmile bude proces schvalování dokončen, bude Komise schopna navýšit humanitární pomoc syrským uprchlíkům v Turecku a pomoci urychlit celosvětové očkování tím, že zemím s nízkými příjmy poskytne dalších 200 milionů dávek.

Souběžně s ročním rozpočtem na rok 2022 budou země EU i nadále spoléhat na podporu poskytovanou nástrojem pro zpětné získávání prostředků NextGenerationEU a facilitou na podporu oživení a odolnosti, která je jeho hlavním prvkem.

Komise nyní přijala pozitivní posouzení 22 plánů členských států na podporu oživení a odolnosti. Rada následně každé z těchto posouzení schválila. Komise dosud v rámci předběžného financování vyplatila sedmnácti členským státům 52,3 miliardy EUR.

Co se bude dít dál?

Roční rozpočet na rok 2022 bude nyní formálně schválen Radou Evropské unie a Evropským parlamentem. Posledním krokem tohoto postupu bude hlasování na plenárním zasedání, které se bude konat 24. listopadu 2021.

Další informace

Dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027

Plán na podporu oživení

Roční rozpočet (2022)

Podrobnosti

Datum zveřejnění
16. listopadu 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku