Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva28. června 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 5 min

Nová pravidla DPH u elektronického obchodování v EU: jednodušší život pro prodejce a více transparentnosti pro spotřebitele

vat_nova_pravidla.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Zítra vstoupí v platnost nová pravidla daně z přidané hodnoty (DPH)  pro nakupování online. Děje se tak v rámci úsilí o zajištění rovnějších podmínek pro všechny podniky a zjednodušení přeshraničního elektronického obchodování. Z hlediska evropských spotřebitelů přinesou nová pravidla více transparentnosti ohledně tvorby cen, což jim pomůže při výběru zboží, které si chtějí koupit.

Systém DPH v EU byl naposledy aktualizován v roce 1993, takže již nedržel krok se současnou situací, kdy došlo k nárůstu přeshraničního elektronického obchodování, jež stálo v posledních letech za proměnou maloobchodního odvětví. Rozmach internetového maloobchodu dále urychlila pandemie, která ještě více zdůraznila potřebu reformy, aby se zajistilo, že DPH splatná při prodeji online bude zaplacena v zemi spotřebitele. Nová pravidla rovněž zjednodušují život kupujícím i obchodníkům. 

Novinky v DPH se budou týkat internetových prodejců a tržišť/platforem v EU i mimo ni, provozovatelů poštovních a kurýrních služeb, celních a daňových správ, jakož i spotřebitelů. 

Co se změní?

Od 1. července 2021 bude zavedena řada změn ve způsobu účtování DPH z prodeje online bez ohledu na to, zda spotřebitelé nakupují od obchodníků v EU nebo mimo ni:

  • Podle stávajícího systému je zboží s hodnotou nepřesahující 22 EUR dovážené do EU společnostmi ze zemí mimo EU osvobozeno od DPH. Od zítřka se toto osvobození ruší, takže bude DPH podléhat veškeré zboží dovážené do EU – stejně jako tomu je u zboží prodávaného podniky z EU. Studie a zkušenosti ukázaly, že je tato výjimka zneužívána. Nepoctiví prodejci ze zemí mimo EU schválně označují zásilky nesprávně (např. zásilky s chytrými telefony), aby se na ně výjimka vztahovala. To těmto společnostem umožňuje nabízet zboží levněji než konkurence v EU. Veřejné rozpočty evropských zemí tak přicházejí kvůli těmto podvodům odhadem o 7 miliard EUR ročně, což vede ke zvýšení daňové zátěže ostatních daňových poplatníků.
  • V současné době se musí online prodejci registrovat k DPH v každém členském státě, v němž jejich obrat přesáhne určitý celkový limit, který je pro každou zemi stanoven odlišně. Od 1. července budou tyto různé limity nahrazeny společným limitem EU ve výši 10 000 EUR, při jehož překročení musí být DPH zaplacena v členském státě, kam bylo zboží dodáno. Společnosti se mohou nyní zaregistrovat na elektronickém portálu nazvaném „Jedno správní místo“ (One Stop Shop), kde budou moct vyřizovat všechny své povinnosti v oblasti DPH týkající se prodeje zboží do celé EU. To jim podstatně ulehčí život i obchodování. Zmíněný limit 10 000 EUR se již od roku 2019 vztahuje na elektronické služby poskytované online.

Pokud prodejci nechtějí vyřizovat komplikované formality v jiných zemích, mohou se zaregistrovat ve svém vlastním členském státě a ve svém vlastním jazyce. Po registraci mohou prostřednictvím čtvrtletního daňového přiznání oznamovat a platit DPH z prodeje svého zboží na území EU v rámci systému jednoho správního místa. Systém pak zajistí předání DPH příslušnému členskému státu.

  • Ve stejném duchu bude zřízen systém jednoho správního místa pro dovoz vztahující se na prodejce ze zemí mimo EU. Ti se budou moct snadno zaregistrovat v EU pro účely DPH, což zajistí, že se správná výše DPH dostane do členského státu, v němž je nakonec splatná. Spotřebitelům přinášejí nová pravidla mnohem větší transparentnost: pokud budete nakupovat od mimounijního prodejce nebo platformy zaregistrované v systému jednoho správního místa, bude DPH již zahrnuta do ceny, kterou zaplatíte prodávajícímu. To znamená, že po vás celní správa ani kurýrní služby nebudou požadovat dodatečnou platbu při dodání zboží do vaší domovské země, jako tomu bylo doposud, protože DPH již bude uhrazena.

Podniky mimo EU se již do systému jednoho správního místa pro dovoz hojně registrují, včetně těch největších globálních internetových tržišť.

Souvislosti

Stávající pravidla EU pro DPH byla naposledy aktualizována v roce 1993, tedy dlouho před digitalizací, a neodpovídají proto potřebám podniků, spotřebitelů ani správních orgánů v době přeshraničního nakupování přes internet. Rozmach nakupování online změnil za tu dobu fungování maloobchodu na celém světě a pandemie tento proces ještě urychlila.

Ačkoli nová pravidla přinášejí velkou změnu do způsobu, jakým budou online podniky v EU řešit své potřeby v oblasti DPH, přinesou hlavně nezanedbatelné výhody: snazší podnikání, snížení počtu podvodů a příjemnější online nakupování v EU.

Pokud jde o přeshraniční prodej elektronických služeb, funguje úspěšně podobný systém zjednodušeného jednoho správního místa pro DPH již od roku 2015. Jeho rozšíření na prodej zboží online přinese internetovým maloobchodníkům a spotřebitelům v EU další výhody. Podobné reformy byly zavedeny a dobře fungují i v jiných jurisdikcích, jako je Norsko, Austrálie a Nový Zéland.

Další informace

Podrobnější informace, včetně poradenství a informačních přehledů pro podniky a spotřebitele, jsou k dispozici na našich internetových stránkách .

Podrobnosti

Datum zveřejnění
28. června 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku