Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva8. listopadu 2023Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 7 min

Nový plán růstu pro západní Balkán

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Ursula von der Leyen, President of the European Commission, and Olivér Várhelyi, European Commissioner, on the 2023 Enlargement package and the new Growth Plan for the Western Balkans

Stručné shrnutí:

 • Komise předkládá nový plán růstu pro západní Balkán
 • Celkem 6 miliard eur ve formě grantů a půjček na období 2024–2027
 • Cíl: poskytnout výhody členství před přistoupením, urychlit hospodářské sblížení s EU
(Průměrný HDP na obyvatele v kupní síle západobalkánských partnerů: 30–50 % průměru EU)
 • Platby jsou podmíněny splněním dohodnutých reforem
 • Plán růstu je založen na 4 prioritách:
  • posílení hospodářské integrace s jednotným trhem EU
  • posílení hospodářské integrace na západním Balkáně prostřednictvím společného regionálního trhu
  • urychlení základních reforem
  • navýšení finanční pomoci na podporu reforem prostřednictvím nástroje pro reformy a růst pro západní Balkán na období 2024–2027
 • Další kroky: Evr. parlament a Rada návrh posoudí, následně západobalkánští partneři předloží své plány reforem

 

Celá tisková zpráva:

Evropská komise dnes přijala nový plán růstu pro západní Balkán

Evropská komise dnes přijala nový plán růstu pro západní Balkán, jehož cílem je poskytnout tomuto regionu některé výhody členství ještě před přistoupením, podpořit hospodářský růst a urychlit tolik potřebné společensko-hospodářské sbližování. Partneři by díky tomu mohli zintenzivnit reformy a investice, a výrazně tak urychlit proces rozšíření a růst svých ekonomik. K tomu byl na období 2024–2027 navržen nový nástroj pro reformy a růst pro západní Balkán ve výši 6 miliard eur. Platby proběhnou až po uskutečnění dohodnutých reforem.

Nový plán růstu pro západní Balkán je založen na čtyřech pilířích, jejichž cílem je:

 1. Posílení hospodářské integrace s jednotným trhem Evropské unie za předpokladu, že se západní Balkán sladí s pravidly jednotného trhu a současně otevře příslušná odvětví a oblasti všem svým sousedům v souladu se společným regionálním trhem. Navrhuje se sedm prioritních opatření:

1. volný pohyb zboží,

2. volný pohyb služeb a pracovníků,

3. přístup do jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA),

4. usnadnění silniční dopravy,

5. integrace a dekarbonizace trhů s energií,

6. jednotný digitální trh,
     
7. integrace do průmyslových dodavatelských řetězců.            

 1. Posílení hospodářské integrace na západním Balkáně prostřednictvím společného regionálního trhu na základě pravidel a norem EU, díky čemuž by mohlo hospodářství těchto zemí potenciálně vzrůst o 10 %.
 2. Urychlení základních reforem, mimo jiné v oblasti základního pilíře, podpora směřování západního Balkánu k členství v EU a podpora udržitelného hospodářského růstu, včetně přilákání zahraničních investic a posilování regionální stability.
 3. Navýšení finanční pomoci na podporu reforem prostřednictvím nástroje pro reformy a růst pro západní Balkán na období 2024–2027, návrhu nového nástroje v hodnotě 6 miliard eur, který sestává ze 2 miliard eur ve formě grantů a 4 miliard eur ve formě zvýhodněných půjček, přičemž platba je podmíněna tím, že partneři ze západního Balkánu uskuteční konkrétní společensko-hospodářské a základní reformy.

V rámci plánu růstu bude každý západobalkánský partner vyzván, aby vypracoval program reforem na základě stávajících doporučení, včetně doporučení z každoročního balíčku týkajícího se rozšíření a programů hospodářských reforem jednotlivých zemí. Tento program reforem bude konzultován s Komisí, která ho posoudí a přijme.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Dnešním přijetím nového plánu růstu pro západní Balkán ve výši 6 miliard eur přibližujeme ekonomiky západního Balkánu Evropské unii. Potenciál tohoto plánu růstu je mimořádný. Tento plán růstu by mohl v příštích deseti letech zdvojnásobit ekonomiku západního Balkánu. Kombinace reforem a investic umožní západnímu Balkánu brzy využívat klíčových oblastí našeho jednotného trhu, včetně volného pohybu zboží, služeb a pracovníků, jednotné oblasti pro platby v eurech, dopravy, energetiky a jednotného digitálního trhu.“

Další kroky

Evropský parlament a Rada nyní návrh nástroje posoudí v rámci balíčku týkajícího se přezkumu víceletého finančního rámce v polovině období. Jakmile bude balíček přijat, bude našich šest západobalkánských partnerů vyzváno, aby předložili své individuální programy reforem, v nichž stanoví společensko-hospodářské a základní reformy, které provedou s cílem podpořit růst a sbližování v rámci plánu růstu v letech 2024–2027. Nezbytným předpokladem je, že se Srbsko a Kosovo konstruktivně zapojí do dialogu o normalizaci vztahů, který zprostředkovává EU a který vede vysoký představitel.

Souvislosti

Hospodářské sbližování je zásadním prvkem přibližování zemí západního Balkánu k EU. Úroveň sbližování mezi partnery ze západního Balkánu a EU se v současné době nezvyšuje dostatečně rychle; průměrný HDP na obyvatele v kupní síle našich partnerů ze západního Balkánu se pohybuje mezi 30 % a 50 % průměru EU.

Integrace s jednotným trhem EU byla hlavní hnací silou hospodářského růstu pro všechny země, které k EU přistoupily. V minulosti byl jasně prokázán kladný dopad zapojení do jednotného trhu EU na HDP a výši příjmů dané země.

Další informace

Sdělení Komise o novém plánu růstu

Tisková zpráva – otázky a odpovědi

Informativní přehled – Nový plán růstu pro západní Balkán

Návrh nařízení o nástroji pro reformu a růst pro západní Balkán z roku 2023

Poznámky komisaře Várhelyiho na tiskové konferenci o novém plánu růstu

Poznámky komisaře Várhelyiho ve Výboru pro zahraniční věci k představení nového plánu růstu

Citace

Dnešním přijetím nového plánu růstu pro západní Balkán ve výši 6 miliard eur přibližujeme ekonomiky západního Balkánu Evropské unii. Potenciál tohoto plánu růstu je mimořádný. Tento plán růstu by mohl v příštích deseti letech zdvojnásobit ekonomiku západního Balkánu. Kombinace reforem a investic umožní západnímu Balkánu brzy využívat klíčových oblastí našeho jednotného trhu, včetně volného pohybu zboží, služeb a pracovníků, jednotné oblasti pro platby v eurech, dopravy, energetiky a jednotného digitálního trhu.

Ursula von der Leyen, President of the European Commission - 09/11/2023

 

Nový plán růstu pro západní Balkán je důležitou nabídkou pro naše partnery a představuje pobídku k dosažení pokroku v příslušných základních a společensko-hospodářských reformách. Tato nabídka může rovněž urychlit pokrok na cestě k normalizaci vztahů mezi Kosovem a Srbskem díky dialogu, který zprostředkovává EU. Každý z našich partnerů na západním Balkáně má příležitost podpořit hospodářský růst a případně získat přístup na evropský jednotný trh ještě před rozšířením. To je rovněž v zájmu EU jako celku.

Vysoký představitel a místopředseda Komise Josep Borrell - 09/11/2023

 

Nový plán růstu pro západní Balkán a nový nástroj pro reformy a růst vycházejí z hospodářského a investičního plánu v hodnotě 30 miliard eur, který byl úspěšně zahájen v roce 2020. Náš nový plán růstu ve výši 6 miliard eur je jedinečným katalyzátorem k urychlení skutečné společensko-hospodářské integrace v regionu. Urychlíme uskutečňování základních reforem a současně otevřeme náš jednotný trh západnímu Balkánu. Tím se zmenší hospodářské rozdíly mezi Evropskou unií a našimi partnery a připraví je to na konkurenci na jednotném trhu EU, aby mohli hned od začátku využívat výhod svého členství v EU.

Olivér Várhelyi, komisař pro sousedství a rozšíření - 09/11/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
8. listopadu 2023
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku