Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva22. března 2023Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 8 min

Právo na opravu: Komise zavádí nová práva na snadnou a atraktivní opravu pro spotřebitele

Právo na opravu pračky

Stručné shrnutí:

 • Komise navrhla „právo na opravu“
 • Má zlevnit a zjednodušit opravy
 • Týká se zboží technicky opravitelného podle práva EU (pračky, lednice, apod.)
 • Vyřazené neopravené zboží způsobí v EU ročně:
  • 35 mil. tun odpadu
  • 30 mil. tun ztracených zdrojů
  • 261 mil. tun emisí skleníkových plynů
 • Ztráty pro spotřebitele se odhadují na 12 mld. eur ročně
 • Návrh oživí opravárenské odvětví
 • Odhadem přinese růst a investice ve výši 4,8 mld. eur
 • Součástí návrhu Komise je online platforma k propojení spotřebitelů s opraváři

 

Celé znění tiskové zprávy:

Evropská komise dnes přijala nový návrh společných pravidel na podporu oprav výrobků, který přinese úspory spotřebitelům a podpoří cíle Zelené dohody pro Evropu mimo jiné snížením objemu odpadu. V posledních desetiletích byla výměna často upřednostňována před opravou, kdykoli se výrobky staly vadnými, a spotřebitelé nebyli po uplynutí zákonné záruční doby dostatečně motivováni k tomu, aby si své výrobky nechali opravit. Návrh zjednodušuje a z hlediska nákladů spotřebitelům usnadňuje opravu namísto výměny zboží. Zvýšení poptávky navíc přinese oživení v opravárenském odvětví a současně bude výrobce a prodejce motivovat k nalezení udržitelnějších obchodních modelů.

Dnešní návrh zajistí, aby bylo v rámci zákonné záruční doby opravováno více výrobků a aby spotřebitelé měli snazší a levnější možnosti pro opravu svých výrobků, které jsou technicky opravitelné (např. vysavače nebo již brzy, tablety či chytré telefony), pokud vypršela platnost zákonné záruční doby nebo pokud zboží již není funkční v důsledku opotřebení.

Nová opatření na podporu a usnadnění oprav a opětovného použití

Návrh zavádí pro spotřebitele nové „právo na opravu“, a to jak v rámci zákonné záruční doby, tak i po této době.

V rámci zákonné záruční doby budou prodejci povinni nabídnout opravu s výjimkou případů, kdy je oprava dražší než výměna.

Po zákonné záruční době budou mít spotřebitelé k dispozici nový soubor práv a nástrojů, aby se „opravy“ staly snadnou a přístupnou možností:

 • Právo spotřebitelů požadovat opravu u výrobců, pokud jde výrobky, které jsou technicky opravitelné podle práva EU, jako je pračka nebo televize. To zajistí, že spotřebitelé budou mít vždy možnost na někoho se obrátit, když se rozhodnou nechat si opravit své výrobky, přičemž výrobci budou vybízeni k vývoji udržitelnějších obchodních modelů.
 • Povinnost pro výrobce informovat spotřebitele o výrobcích, u nichž mají povinnost opravovat je sami.
 • On-line platforma pro navazování kontaktů s opraváři s cílem propojit spotřebitele se servisními pracovníky a prodejci renovovaného zboží v jejich oblasti. Platforma umožní vyhledávat podle umístění a norem kvality a pomůže spotřebitelům nalézat atraktivní nabídky a opravnám zvyšovat svou viditelnost.
 • Evropský informační formulář týkající se opravy, který si spotřebitelé budou moci vyžádat od všech servisních pracovníků, což zpřehlední podmínky a ceny oprav a usnadní spotřebitelům srovnávat nabídky oprav.
 • Vypracování evropské normy kvality pro opravárenské služby, která spotřebitelům pomůže identifikovat servisní pracovníky, jež se zaváží k vyšší kvalitě. Tato norma „snadných oprav“ bude přístupná všem opravářům v celé EU, kteří se zaváží dodržovat minimální normy kvality, například na základě doby trvání opravy nebo dostupnosti výrobků.

Další postup

Návrh Komise nyní musí přijmout Evropský parlament a Rada.

Souvislosti

Nedávný průzkum Eurobarometru ukázal, že 77 % Evropanů cítí osobní odpovědnost za opatření k omezení změny klimatu. Vyřazené výrobky jsou často životaschopným zbožím, které lze opravit, ale často jsou předčasně vyřazovány, což v EU každoročně způsobuje 35 milionů tun odpadu, 30 milionů tun ztracených zdrojů a 261 milionů tun emisí skleníkových plynů. Navíc se ztráty pro spotřebitele v důsledku volby výměny namísto opravy odhadují na téměř 12 miliard ročně. Je odhadováno, že tato iniciativa přinese v EU růst a investice v hodnotě 4,8 miliardy eur.

Spotřebitelé však často považují opravu za obtížnou. Iniciativa „právo na opravu“ doplňuje několik dalších návrhů předložených Komisí s cílem dosáhnout udržitelné spotřeby během celého životního cyklu výrobku a zavádí rámec pro skutečné „právo na opravu“ v celé EU.

Tento návrh je součástí širšího cíle Evropské komise stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. K tomu může dojít pouze tehdy, budou-li spotřebitelé konzumovat a podniky vyrábět udržitelnějším způsobem.

Návrh „práva na opravu“ byl oznámen v Nové agendě pro spotřebitele a v akčním plánu pro oběhové hospodářství. Řeší překážky, které odrazují spotřebitele od opravy v důsledku komplikací, nedostatečné transparentnosti nebo obtížného přístupu k opravárenským službám. Podporuje opravy jako udržitelnější volbu spotřeby, která přispívá k cílům v oblasti klimatu a životního prostředí v rámci Zelené dohody pro Evropu.

Tato iniciativa doplňuje další nástroje, které sledují cíle Zelené dohody pro Evropu týkající se udržitelné spotřeby prostřednictvím oprav. Pokud jde o nabídku, nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků podporuje opravitelnost výrobků ve fázi výroby. Pokud jde o poptávku, návrh směrnice o posílení postavení spotřebitelů v zájmu ekologické transformace umožňuje spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí o nákupu v místě prodeje. Tento návrh posiluje stranu poptávky tím, že podpoří opravy v poprodejní fázi. Tyto tři iniciativy společně pokrývají celý životní cyklus výrobku a vzájemně se doplňují a posilují.

Kromě toho iniciativa týkající se environmentálních tvrzení, která byla dnes rovněž přijata, usnadní spotřebitelům podporovat ekologickou transformaci při jejich nákupních volbách a brání podnikům činit zavádějící tvrzení o environmentálních přínosech jejich výrobků a služeb. Tato iniciativa rovněž doplňuje návrh týkající se „Posílení postavení spotřebitelů v rámci uskutečnění ekologické transformace“, který stanoví horizontální rámec pro boj proti lakování nazeleno.

Další informace

Návrh směrnice o společných pravidlech na podporu oprav zboží

Podpora oprav a opětovného použití – otázky a odpovědi

Propagace oprav a opětovného použití – internetové stránky

Návrh směrnice o environmentálních tvrzení

Zelená dohoda pro Evropu: Nová pravidla pro zastavení „lakování nazeleno“ – tisková zpráva

Nová pravidla pro dokládání environmentálních tvrzení – otázky a odpovědi

Nová pravidla pro dokládání environmentálních tvrzení – informační přehled

Iniciativa na podporu environmentálních tvrzení – Životní prostředí – Evropská komise – internetové stránky

 

Citace

Budeme-li výrobky opravovat, ukončíme modelové chování „vzít, vyrobit, rozbít a zahodit“, které tolik škodí planetě, našemu zdraví i ekonomice. Není důvod, proč by měl vadný kabel nebo porouchaný ventilátor být důvodem pro nákup zcela nového výrobku. V loňském roce jsme navrhli pravidla zajišťující, aby výrobky byly navrženy jako opravitelné. Dnes představujeme návrh, který má zajistit, aby se oprava výrobků stala pro spotřebitele snadnou a atraktivní variantou.

Frans Timmermans, výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu - 22/03/2023

Chceme spotřebitelům pomoci, aby si mohli zakoupené výrobky nechat opravit, pokud si to přejí. Poskytujeme jim nástroje, které jim umožní informovaněji porovnat výhodnost opravy. Chceme motivovat výrobce, aby umožňovali opravu výrobků namísto nekončícího soupeření o prodej nových výrobků, které my, spotřebitelé, nepotřebujeme. Není to udržitelné a spotřebitelům to nedává možnost volby. Náš návrh pomůže občanům utvářet své spotřebitelské návyky podle vůle, aniž by byli k něčemu nuceni, přičemž současně zvýšíme míru oprav a opětovného použití zboží a přineseme významné úspory.

Věra Jourová, místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost - 22/03/2023

Tento návrh doplňuje soubor opatření, jejichž společným cílem je učinit „právo na opravu“ skutečností. Prvním krokem bylo zajistit, aby výrobky byly opravitelnými, a následně poskytnout spotřebitelům informace o udržitelných výrobcích dostupných na trhu. Díky těmto novým opatřením získají spotřebitelé nástroje nutné k tomu, aby si mohli zvolit opravu, a tím pozitivně přispět k oběhovému hospodářství. Návrh rovněž vyšle podnikům důležitý signál, že udržitelné obchodní modely a investice do oprav se vyplácejí.

Didier Reynders, komisař pro spravedlnost - 22/03/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
22. března 2023
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku