Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva1. dubna 2022Odhadovaná doba čtení: 5 min

Summit EU–Čína: Obnovení míru a stability na Ukrajině je sdílenou odpovědností

EU/China Summit, 2/06/2017

Dne 1. dubna 2022 uspořádaly Evropská unie a Čína 23. bilaterální summit prostřednictvím videokonference. Předseda Evropské rady Charles Michel a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uspořádali setkání na nejvyšší úrovni s čínským premiérem Li Kche-čchiangem, po němž následovala diskuse s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Předseda Evropské rady Charles Michel prohlásil: „Jakožto významné světové mocnosti musí EU a Čína spolupracovat na co nejrychlejším zastavení ruské války v Ukrajině. Máme společnou odpovědnost za zachování míru a stability a za bezpečný a udržitelný svět. Musí se dodržovat základní mezinárodní normy a zásady. Spoléháme se na podporu Číny, pokud jde o dosažení trvalého příměří, zastavení neospravedlnitelné války a řešení dramatické humanitární krize, kterou vyvolala.“

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: „Zdůraznili jsme, že ruská invaze na Ukrajinu je nejen určujícím okamžikem pro náš kontinent, ale také pro naše vztahy se zbytkem světa. Je třeba dodržovat mezinárodní právo, jakož i svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny. Čína jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN má zvláštní odpovědnost. Žádný evropský občan by nechápal jakoukoli podporu Rusku, aby bylo schopné vést válku. Diskutovali jsme rovněž o tom, jak spolupracovat v některých otázkách, jako je celosvětové zabezpečení potravin, změna klimatu a boj proti pandemii COVIDu.“

Vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině

EU a Čína obsáhle diskutovaly o vojenské agresi Ruska proti Ukrajině, která ohrožuje globální bezpečnost a světovou ekonomiku, jakož i potravinovou a energetickou bezpečnost. EU zdůraznila, že její klíčovou prioritou je zastavit neodůvodněnou a nevyvolanou invazi Ruska na Ukrajinu, svrchovanou zemi a klíčového partnera EU. Podotkla též, že je důležité, aby Rusko umožnilo přístup k humanitární pomoci a ochranu humanitárních koridorů a zdrželo se útoků na civilní obyvatelstvo a infrastrukturu.

Připomněla odpovědnost EU a Číny jako globálních aktérů, kteří mají usilovat o mír a stabilitu, a vyzvala Čínu, aby podpořila úsilí, jež by pomohlo okamžitě ukončit krveprolití v Ukrajině, a to v souladu s rolí Číny ve světě jako stálého člena Rady bezpečnosti OSN, a s jejími jedinečně úzkými vztahy s Ruskem.

Zdůraznila, že Rusko invazí na Ukrajinu porušilo základní normy a zásady mezinárodního práva vyjádřené v Chartě OSN a základních dokumentech OBSE, zejména respektování svrchovanosti a územní celistvosti. Tím Rusko záměrně narušilo evropskou bezpečnostní architekturu, včetně Helsinského závěrečného aktu, Pařížské charty a Budapešťského memoranda, jichž je smluvní stranou.

EU připomněla, že mezinárodní sankce proti Rusku byly uvaleny pouze s cílem zastavit ruskou agresi, a to navzdory významnému hospodářskému dopadu na EU a její partnery na celém světě. Jakékoli obcházení účinků sankcí nebo jakákoli pomoc poskytovaná Rusku by prodloužily krveprolití a vedly by k ještě větším ztrátám na životech civilního obyvatelstva a k narušení hospodářství. EU bude ve spolupráci se svými partnery usilovat o to, aby Rusko a osoby odpovědné za válku proti Ukrajině a za jakékoli porušování mezinárodního práva a mezinárodního humanitárního práva byly pohnány k odpovědnosti. Veškeré pokusy sankce obcházet nebo Rusku napomáhat jinými způsoby musí být zastaveny.

Bilaterální vztahy

EU podotkla, že je zklamána neodůvodněnými sankcemi ze strany Číny, včetně sankcí proti poslancům Evropského parlamentu, a donucovacími opatřeními proti jednotnému trhu EU a členským státům. Vyzvala Čínu, aby s takovým jednáním přestala a navázala produktivnější spolupráci, která by byla prospěšná pro obě strany.

Společnou prioritou zůstává oživení po pandemii COVID-19. Vedoucí představitelé jednali o spolupráci na očkovací kampani a znovuotevření ekonomiky. EU potvrdila svůj závazek spolupracovat s Čínou a všemi ostatními členskými státy Světové zdravotnické organizace na nové dohodě o prevenci, připravenosti a reakci na pandemie.

V zájmu zajištění vyvážených obchodních a hospodářských vztahů poukázala na potřebu řešit dlouhodobé obavy týkající se přístupu na čínský trh a investičního prostředí v Číně. Vedoucí představitelé pověřili účastníky obchodního a hospodářského dialogu na vysoké úrovni, aby do léta nalezli konkrétní způsoby, jak dosáhnout pokroku v těchto otázkách. Dohodli se, že v blízké budoucnosti rozšíří dohodu mezi EU a Čínou o ochraně zeměpisných označení.

Shodli se na pokračování spolupráce v oblasti změny klimatu a transformace energetiky, jež je nezbytná pro řešení této naléhavé globální výzvy. EU zdůraznila význam dalších opatření, včetně postupného ukončování těžby uhlí, v období před konferencí COP 27 v Šarm aš-Šajchu. EU a Čína budou na 15. konferenci smluvních stran v Kun-mingu společně usilovat o vytvoření nového pevného a ambiciózního globálního rámce pro biologickou rozmanitost. Do léta se uskuteční dialog na vysoké úrovni o životním prostředí a klimatu.

EU zdůraznila význam transparentního a konkurenčního prostředí pro digitální ekonomiku, jakož i důvěryhodného a etického využívání umělé inteligence. Vyjádřila znepokojení nad zvýšenými hrozbami v oblasti kybernetické bezpečnosti a vyzvala k odpovědnému chování států v kyberprostoru. EU a Čína obnoví digitální dialog na vysoké úrovni.

EU znovu zopakovala své znepokojení nad situací v oblasti lidských práv v Číně, včetně zacházení s příslušníky menšin a obránci lidských práv, přičemž poukázala na jednotlivé případy, jakož i nad zrušením zásady „jedna země, dva systémy“ v Hongkongu. Očekává obnovení věcného dialogu o lidských právech, který se bude těmito obavami zabývat.

Znovu potvrdila svůj závazek politiky jedné Číny a zároveň vyjádřila obavy z nárůstu napětí mezi oběma stranami. Vedoucí představitelé se rovněž zabývali situací v Afghánistánu, Myanmaru a na Korejském poloostrově.

Další informace

Informativní přehled: Vztahy EU–Čína

Podrobnosti

Datum zveřejnění
1. dubna 2022