Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva10. října 2022Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 5 min

20. Evropský týden regionů a měst – politika soudržnosti je skutečným přínosem

Týden měst a regionů

Na tiskové konferenci, která zahájila 20. Evropský týden regionů a měst, komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová a předseda Výboru regionů Vasco Alves Cordeiro dnes připomněli význam nouzové reakce v rámci politiky soudržnosti na vzájemně provázané krize, jimž Evropa čelí, a zdůraznili ústřední význam této politiky pro budoucnost jakožto klíčové součásti evropského modelu růstu.

Komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová uvedla: „Politika soudržnosti je pojivo, které Evropu spojuje. Jedná se o největší evropský investiční nástroj s objemem prostředků až půl bilionu eur. Soudržnost působila jako tlumící prostředek při mimořádné situaci způsobené koronavirem a představuje opět první reakci při řešení sociálních a hospodářských důsledků ruské agrese vůči Ukrajině. Bude hrát ústřední úlohu při řešení energetické krize, podpoře malých a středních podniků a zranitelných domácností, jakož i při umožnění členským státům snižovat jejich závislost na dovážených fosilních palivech a rozvíjet obnovitelné zdroje energie. Soudržnost je základem dlouhodobé prosperity Evropy.“

Předseda Výboru regionů Vasco Alves Cordeiro uvedl: „Politika soudržnosti je hlavním dlouhodobým investičním nástrojem EU posilujícím hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Hraje rovněž významnou úlohu pro regiony a města při podpoře lidí během pandemie a pomáhá jim čelit důsledkům války Ruska proti Ukrajině. Jak ukazuje výroční zpráva Výboru regionů, význam politiky soudržnosti pro místní komunity je silnější než kdy jindy, přičemž 83 % místních a regionálních zástupců uvádí, že se jedná o politiku, která na jejich území přináší největší přidanou hodnotu. Tento týden se rovněž budeme věnovat diskusím o budoucnosti politiky soudržnosti. Pro regiony a města musí zůstat základním kamenem například pro ekologickou a digitální transformaci.“

Politika soudržnosti podporuje konvergenci

Podle 8. zprávy o soudržnosti a nového pracovního dokumentu o dopadu politiky soudržnosti v období 2014–2020, který byl právě zveřejněn, má politika soudržnosti významný dopad na regionální růst. Díky její podpoře se v roce 2019 odstup v HDP středoevropských a východních zemí, které se staly členy po roce 2004, snížil na polovinu (z 59 % průměru EU na 77 %). Financování v rámci politiky soudržnosti zvýší do roku 2023 HDP na obyvatele v méně rozvinutých regionech až o 5 %.

V delším horizontu je politika soudržnosti rovněž přínosná pro rozvinuté regiony, a to díky efektům přelévání mezi regiony. Každé euro vynaložené na projekty podporované touto politikou vytvořilo v Unii dalších 2,70 eur HDP.

Politika v čele boje proti krizím

Politika soudržnosti stojí v čele boje proti krizím, jako je koronavirové pandemie a brutální invaze Ruska na Ukrajinu.

Díky pomoci při oživení pro soudržnost a území Evropy (REACT-EU) již členské státy naplánovaly na své oživení po pandemii 45,2 miliardy eur a zahajují konkrétní provádění v praxi.

Prostřednictvím Akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě (CARE) vyplatila Komise dodatečnou likviditu ve výši 10 miliard eur na pomoc členským státům, které přijímají uprchlíky z Ukrajiny. Na podporu potřeb uprchlíků se plánuje dalších 330 milionů eur z finančních prostředků politiky soudržnosti.

Podpora transformace energetiky

V období 2014–2020 investovala politika soudržnosti v celé EU přímo do klíčových energetických projektů a kritických infrastruktur v oblasti plynu a elektřiny přibližně 27,5 miliardy eur. Patří sem terminály LNG v Polsku a Řecku, hlavní plynovody, zařízení pro skladování plynu a elektrické sítě ve střední Evropě.

Politika soudržnosti podpořila projekty zaměřené na energetickou účinnost, a to přibližně částkou 19,2 miliardy eur, z čehož 15 miliard eur šlo na renovaci budov.

Mechanismus pro spravedlivou transformaci rovněž pomůže mobilizovat tolik potřebné soukromé investice do budoucích projektů v oblasti energetické účinnosti, které sníží závislost Evropy na ruském plynu.

Všechny tyto investice pomáhají zmírnit dopad současné energetické krize.

Souvislosti

Politika soudržnosti je hlavní investiční politikou EU, která představuje přibližně jednu třetinu rozpočtu EU. Cílem této politiky je snížit hospodářské, sociální a územní rozdíly v rámci EU. Tato politika v poslední době rovněž pomohla regionům EU vyrovnat se s důsledky největších krizí v EU.

Ve dnech 10. až 13. října bude Brusel hostit 20. Evropský týden regionů a měst. Akce se zúčastní na místě i prostřednictvím internetu více než 15,000 účastníků a bude se konat více než 300 zasedání, na nichž vystoupí více než 1000 řečníků z celé EU i zahraničí. Tématem Evropského týdne regionů a měst je ekologická transformace, územní soudržnost, digitální transformace a posílení postavení mladých lidí.

Další informace

Pracovní dokument o dopadu politiky soudržnosti v období 2014–2020

Osmá zpráva o soudržnosti

Dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 a NextGenerationEU

Otázky a odpovědi týkající se legislativního balíčku pro politiku soudržnosti EU na období 2021–2027

Platforma otevřených dat politiky soudržnosti

Rozdělení přídělů v rámci politiky soudržnosti podle členských států

Kohesio

Pomoc při oživení pro soudržnost a území Evropy – REACT-EU

CARE – Akce v rámci politiky soudržnosti na podporu uprchlíků v Evropě

Dohody o partnerství na období 2021–2027

@ElisaFerreiraEC 

@EUinmyRegion    

@EU_Social 

Verze pro tisk (

Podrobnosti

Datum zveřejnění
10. října 2022
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku