Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva19. září 2022Odhadovaná doba čtení: 4 min

35 let programu Erasmus

Erasmus oslava 35 let existence

U příležitosti 35. výročí fenomenálního programu Erasmus+ se v úterý 20. září 2022 místopředseda Margaritis Schinas a komisařka Mariya Gabrielová setkají se 35 současnými a bývalými účastníky programu Erasmus+ a se zástupci zakládajícího týmu programu. Při této příležitosti oslaví úspěchy programu, do něhož se od jeho vzniku v roce 1987 zapojilo 13 milionů lidí.

Před pořádáním této události místopředseda pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas uvedl: „Erasmus+ je 35 let trvajícím úspěchem, který milionům lidí změnil život a otevřel nové možnosti. Neumím si představit lepší nebo výstižnější příklad „evropského způsobu života“. Těším se na diskuzi s účastníky tohoto programu o jejich zkušenostech a se zakladateli programu, kteří mu před více než třemi desetiletími vdechli život.“

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová dodala: „Erasmus+ je skutečným evropským úspěchem. Čísla hovoří za sebe: k dnešnímu dni téměř 13 milionů účastníků studovalo, pracovalo nebo odborně vzdělávalo v zahraničí. Příležitosti, které program Erasmus+ nabízí, využívá každoročně více než 600 000 Evropanů. A všichni nám o této zkušenosti říkají to samé: že jim tento program změnil život. Od svého vzniku v roce 1987 program Erasmus+ přivedl na svět generace vzdělaných a odborně zkušených Evropanů, propojených napříč hranicemi. A to je skutečně důvod k oslavě.“  

Každý z účastníků se podělí o svou osobní zkušenost a zapojí se do diskuze o úspěších a výzvách tohoto stěžejního programu EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.

V průběhu let prošel program Erasmus+ zásadními změnami: v průběhu času se modernizoval, rozšiřoval a otevíral se zemím, které do něj nebyly v počátečních dnech zapojeny. Program, který začal se třemi tisíci vysokoškolských studentů, nyní nabízí možnosti spolupráce a mobility ve školním vzdělávání pro studenty i učitele, odborné vzdělávání a přípravu, vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých, jakož i projekty pro učně, mladé lidi, pracovníky s mládeží a (od roku 2023) dokonce i pro sportovní trenéry. Toto rozšíření z hlediska zeměpisného i odvětvového rozsahu vedlo v roce 2021 navzdory nepříznivé sanitární situaci k více než 615 000 realizovaným mobilitám. V roce 2014 se název programu změnil na Erasmus+, aby tak symbolicky reflektoval své rozšíření na všechny oblasti vzdělávání, jakož i na rozvoj mládeže a sportu. Erasmus+ nabízí prostřednictvím široké škály zúčastněných organizací příležitost objevovat jiné země všem věkovým skupinám.

Erasmus+ proměnil výzvy v příležitosti a na pandemii COVID-19 rychle zareagoval zjednodušením pravidel a postupů s cílem usnadnit mobilitu a uspořádáním dvou mimořádných výzev k předkládání návrhů na podporu připravenosti na digitální vzdělávání a tvůrčích dovedností.

V reakci na ruské vojenské napadení Ukrajiny zajišťoval program Erasmus+ co největší flexibilitu při provádění projektů, které měly za cíl podporovat ukrajinské studenty a pedagogické pracovníky.

Současná podoba programu Erasmus+ na období 2021–2027 nově zahrnuje iniciativu DiscoverEU. Díky této novince a výjimečnému financování poskytnutému v souvislosti s Evropským rokem mládeže 2022 je v roce 2022 k dispozici 70 000 jízdenek. Iniciativa DiscoverEU nabízí osmnáctiletým příležitost poznat Evropu cestováním a učením. Další kolo přihlášek se zahájí 11. října a budou se jej moci zúčastnit kandidáti z EU a ze všech zemí zapojených do programu Erasmus+, konkrétně z Islandu, Lichtenštejnska, Severní Makedonie, Norska, Srbska a Turecka.

20. září budete mít také možnost diskuzi živě sledovat na internetových stránkách programu Erasmus+ a na sociálních sítích. Rovněž se budete moci zúčastnit diskuze on-line a přispívat do ní.

Souvislosti

V roce 1987, kdy byl program Erasmus+ zahájen, poskytoval příležitost ke vzdělávací mobilitě pouze třem tisícům vysokoškolských studentů. Od té doby se programu Erasmus+ zúčastnilo přibližně 13 milionů lidí.

Na období 2021–2027 má program Erasmus+ odhadovaný rozpočet ve výši 26,2 miliard EUR, což představuje téměř dvojnásobek oproti předchozímu období 2014–2020, a byl dále podpořen přibližně 2,2 miliardami EUR z nástroje EU pro vnější spolupráci.  

Projekty v rámci programu Erasmus+ v oblasti mobility a spolupráce podporují ekologickou a digitální transformaci a zároveň i aktivní občanství a větší účast na demokratickém životě.  Prioritou programu zůstává inkluzivnost, díky které se může vzdělávání a mezinárodních projektů účastnit více lidí, ale která také umožňuje oslovit větší počty osob s omezenými možnostmi.

Další informace

Program Erasmus+

35. výročí

Infopřehled o programu Erasmus+

DiscoverEU: Evropský portál pro mládež (europa.eu).

Evropský rok mládeže 2022

Podrobnosti

Datum zveřejnění
19. září 2022